Opnieuw historisch erfgoed tegen de vlakte

 

12/03/2009 Persmededeling Doel 2020:

Actievoerders leggen ganse dag werken stil in Doel

Actievoerders hebben vandaag een ganse dag de werken stilgelegd in Doel. Sedert begin deze week werd er actie gevoerd voor het behoud van het historische huis Camerman in de Camermanstraat in Doel. Ondanks een herhaalde vraag daartoe van actievoerders en bewoners blijft de Vlaamse overheid echter elke dialoog weigeren. Gisteren namiddag werden twee andere huizen in de Camermanstraat in opdracht van de Vlaamse overheid zwaar toegetakeld door de aannemer. Om die reden hebben wij vandaag àlle verdere werkzaamheden verhinderd. De aannemer kwam deze morgen ter plaatse maar moest onverrichterzake terugkeren omdat alle kranen geblokkeerd stonden door actievoerders. Herhaalde pogingen om toch de werken te starten leverden niets op. Later op de dag kwam de politie ter plaatse. Die controleerde de identiteit van de actievoerders maar greep niet in. De aannemer heeft klacht ingediend.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat de overheid zonder één enkel argument huizen afbreekt in een dorp dat nog altijd op de kaart staat als woongebied. Dat men straten afbreekt waar nog altijd mensen wonen (huurders én eigenaars). Daarmee laat men ons géén andere keuze dan actie te blijven voeren. Doel 2020 hoopt nochtans dat het gezond verstand het de volgende dagen mag halen. Met andere woorden dat minister-president Kris Peeters kiest voor de dialoog ipv het huidige bulldozergeweld. Tot dan blijven de gebouwen in Doel bezet en gaan de acties door.

 

09/03/2009 Erfgoedmeenschap Doel

Erfgoedgemeenschap Doel eist grondig en allesomvattend

erfgoedonderzoek in Doel en de polder


Maatschappij Linkeroever spot met Erfgoedwaarden en Erfgoedwerkers

De Erfgoedgemeenschap Doel en polders is geschokt door de handelswijze van de Maatschappij Linkeroever en zijn directeur Daan Schalck. Eerder vandaag ontkende de Maatschappij Linkerscheldeoever bij monde van Daan Schalck dat
er vandaag een historisch herenhuis onder de sloophamer moest verdwijnen in Doel. Nochtans werden er in opdracht van Schalck(!) voorbije dagen wel al grondige vernielingen aangericht aan het pand. De ontkenning van Schalck
kwam er n.a.v. de bezettingsactie die deze morgen startte. Daarbij houden tien jeugdige actievoerders al een ganse dag een statig herenhuis van rond 1800 bezet. Wat zij vragen voor betreffend pand en andere historische gebouwen in Doel is een degelijk erfgoedonderzoek.

De Maatschappij tracht hier op een schalkse en achterbakse manier de goedgemeente te bedriegen. Wanneer zij het echt goed voorheeft met erfgoed stopt zij onmiddellijk met alle afbraakwerken, laat zij het sloopmateriaal (containers, kranen, e.d.) weghalen,laat zij officieel weten dat de afbraakwerken stil liggen en voert zij overleg. Daarvan is echter niets te merken. De mededeling van Daan Schalck dat het erfgoedonderzoek de afbraakwerken niet mag vertragen spreekt boekdelen. De mededeling dat door de actie van jonge actievoerders het herenhuis dan maar zal afgebroken worden zonder erfgoedonderzoek zegt àlles over de ware bedoelingen van Schalck. Wat is de reden dat dit Herenhuis plots – en zo rap als mogelijk – moet verdwijnen? Van wat staat het in de weg? Waarom moet de intacte Camermanstraat aangepakt worden als er in Doel nog echte krotten rechtstaan en er overal nog puin ligt dat moet opgeruimd? Het ware ongetwijfeld een
goede zaak mocht de heer Schalck dit kunnen verduidelijken.

De Erfgoedgemeenschap is betrokken bij het overleg rond de erfgoedwaarde van de historische hoeves in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht. Bij de start van dit overleg werd beslist het onderzoeksveld te verruimen tot al het
bedreigd bouwkundig erfgoed van de streek. Daar hoort dus ook Doel bij. De huidige economische situatie maakt bovendien dat er géén enkele reden is tot een overhaaste afbraak.

Wat het bedreigde pand betreft. Het historische herenhuis is opgetrokken in empire stijl en is vooral belangrijk omwille van zijn intacte interieur. Het stucwerk is formidabel. De oude schouwen zijn helaas geplunderd. De bomen in de weelderige tuin dateren uit 1800 en hebben daarom erfgoedwaarde. Maar de tuin wordt momenteel gebruikt door de afbreker als een stort. Is het dat wat de ex-historicus Daan Schalck bedoelt met erfgoedonderzoek?

Uit voorgaande blijkt dat de Maatschappij niet beseft wat erfgoed is. Zowel het empirehuis als het intacte 17de eeuwse stratenpatroon van het unieke Scheldedorp behoren daartoe. Daarom eist de EGD niet alleen een allesomvattend erfgoedonderzoek. Zij eist ook een dringend overleg met alle betrokken instanties en actoren.

09/03/2009

Doel 2020 houdt erfgoedonderzoek tegen

De Maatschappij Linkerscheldeoever ontkent dat er maandag een historisch herenhuis onder de sloophamer moest verdwijnen. Actievoerders van Doel 2020 houden al de ganse dag het pand bezet en eisen een erfgoedonderzoek. Volgens directeur Daan Schalck houden de acties echter een erfgoedonderzoek tegen. "In samenspraak met de Archeologische Dienst Waasland wordt momenteel voor een aantal panden erfgoedonderzoek verricht. We hebben hiervoor een deskundig bureau aangesteld", aldus Schalck. "Op maandag 9 en dinsdag 10 maart moest een bouwhistoricus het onderzoek verder zetten maar dit soort acties maakt het onmogelijk." De Maatschappij Linkerscheldeoever beschikt momenteel nog over 28 geldige sloopvergunningen voor panden in Doel. Zowel de 70 huizen die al gesloopt zijn, als de 28 waarvoor vandaag geldige sloopvergunningen bestaan, behoren tot de slechtste categorie en hebben een gunstig advies van de diensten Ruimtelijke Ordening en de cel onroerend erfgoed. Voor een aantal panden laat de Maatschappij Linkerscheldeoever toch eerst een erfgoedonderzoek uitvoeren. "We betreuren dan ook de acties, die alleen tot resultaat zullen hebben dat bepaalde panden zullen gesloopt worden zonder degelijk erfgoedonderzoek. Er is immers afgesproken dat het erfgoedonderzoek de geplande werken niet mag vertragen", zegt Schalck nog. (BELGA)


09/03/2009 

Nieuwe reeks sloopwerken in Doel opgeschort na actie

In Doel is maandagmorgen actie gevoerd tegen geplande sloopwerken in de Camermanstraat. Het actiecomité Doel 2020 protesteert tegen het feit dat de aannemer een historisch herenhuis en het voormalig restaurant Paviljoentje wil slopen terwijl het puin op andere plaatsen in het dorp nog altijd niet is opgeruimd. De aannemer kwam poolshoogte nemen en liet zijn werklui vervolgens huiswaarts keren. De actievoerders houden de twee panden voorlopig nog altijd bezet. Volgens woordvoerder Jan Creve wil men het dorp in zijn ziel treffen door krotten te laat staan en eerst de symboolgebouwen uit de dorpskern aan te pakken. "Dat dit uitgerekend gebeurt op een moment dat er een nieuwe procedure loopt tegen de afbraken is veelzeggend", aldus Creve. Het huis Camerman dateert uit de Napoleontische periode en deed vroeger dienst als dokterswoning. In de gevel bevinden zich ook enkele kanonsballen die dateren uit 1839 toen de Nederlandse vloot vanop de Schelde Doel beschoot. Het actiecomité verwijst naar de belofte van Kris
Peeters aan academici en aan de erfgoedwereld om een inventaris op te maken van het onroerend erfgoed in de regio.(BELGA)


04/03/2009 Persmededeling Doel 2020:

Opnieuw historisch erfgoed tegen de vlakte in Doel
 
Doel 2020 verdenkt Vlaamse Regering van bewuste vernieling

Vandaag werd in Doel gestart met afbraakwerken in de Camermanstraat. Ondanks het feit dat nog overal in het dorp puin ligt van eerdere afbraakwerken en verschillende krotten onaangeroerd blijven staan wordt opnieuw een historisch pand tegen de vlakte gegooid. Ditmaal gaat het om een herenhuis uit de Napoleontische periode dat dienst deed als dokterswoning. 

Het is één van de imposante dokterswoningen die herinneren uit de periode dat schepen die Antwerpen aandeden voor Doel in quarantaine gingen. In de gevel bevinden zich ook enkele kanonsballen die dateren uit 1839 toen de Nederlandse vloot vanop de Schelde Doel beschoot. Dat dit prachtige gebouw nu gewoon wordt afgebroken illustreert opnieuw de complete respectloosheid van de Vlaamse Regering en in het bijzonder van haar minister-president tegenover het historisch erfgoed in de streek. 

Na de commotie rond de geplande afbraak van twee historische hoeves in Kieldrecht was er nochtans de belofte van Kris Peeters aan academici en aan de erfgoedwereld om een inventaris op te maken van het onroerend erfgoed in de regio. Maar tot wat dient dit als men ondertussen de belangrijkste historische gebouwen tegen de vlakte gooit? 

Doel 2020 verdenkt de Vlaamse Regering ervan dat zij bewust een onleefbare situatie creëert in Doel en de directe omgeving. Dat gebeurt door systematisch en onaangekondigd steeds in andere straten, op andere plaatsen, huizen af te breken. En door in eerste instantie die huizen af te breken die nog in goede staat zijn of historisch belang hebben. 

Er is voor deze handelswijze géén enkel argument voor handen. Met de plannen van een Saeftingedok wordt alleen nog gelachen. En niemand in de Vlaamse Regering heeft een concreet idee over wat er in de plaats van het afgebroken Doel kan komen. En toch gaat men door met afbraak. Toch gaat men door met tegen de mensen te zeggen dat ze eind augustus hun dorp moeten verlaten. Omdat dit ‘beslist beleid’ is. Kan het nog kortzichtiger? 

Dit ‘beslist beleid’ van de Vlaamse Regering geldt trouwens alleen voor wie een huis huurt… Want de horeca mag in het afgebroken Doel ook na eind augustus blijven doorwerken. En de eigenaars in Doel (nog altijd twaalf gezinnen in de dorpskern) kàn men niet verdrijven omdat men in een woongebied niet kan onteigenen… Kan iemand van de Vlaamse Regering, kan de minister-president ons bijgevolg duidelijk maken wat de logica, de zin is van dit alles?! 

Doel 2020 vindt het veelzeggend dat op haar herhaalde vraag tot gesprek en dialoog tussen bewoners en Vlaamse Regering of met het kabinet Peeters zelfs geen antwoord komt. Hebben de mensen in Doel en de polders rond Doel dan geen recht om te weten waarom zij worden verjaagd? Zijn de mensen in Doel en de polders rond Doel voor de minister-president dan écht waarde-loze en rechteloze mensen? Of ontbreekt het de Minister-president gewoon aan argumenten? 

Minister-president Kris Peeters heeft zich maandenlang opgeworpen als de voorvechter van de dialoog tussen de gemeenschappen. Misschien dat hij – nu die dialoog mislukt is – wat tijd kan vrijmaken om in dialoog te gaan met mensen uit zijn eigen Vlaamse gemeenschap. Die vragen namelijk niet liever. 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]