Toenemende politieke twijfel over Saeftingedok

 

03/03/2009 Twijfel over Saeftingedok neemt toe - Het actiecomité Doel 2020 is tevreden met het standpunt van schepen Luc Maes (Open Vld) rond de aanleg van het Saefthingedok. Die heeft grote twijfels of een nieuw dok moet gegraven worden als de containertrafieken afnemen door de huidige crisis.
Volgens Maes kan men beter investeren in een 'New Energy Valley' dan in een nieuw dok. Bij dit laatste plaatst Doel 2020 wel vraagtekens. «Het is het dertiende idee in een dozijn over wat er nu in Doel moet gebeuren. In plaats van in het wilde weg een dorp af te breken zou men beter eerst eens nadenken of de ruimte wel nodig is», vindt Jan Creve. «Er is géén maatschappelijk draagvlak voor de vernietiging van Doel en er zijn evenmin economische of financiële argumenten. Om die redenen moet de afbraak nu stoppen.» Ook het Vlaams Belang treedt schepen Luc Maes bij in zijn pleidooi . «Een bijkomend containerdok zadelt niet enkel het Waasland, maar ook Antwerpen op met een blijvend verkeersinfarct», zegt Bruno Stevenheydens. Minister Dirk Van Mechelen heeft ook al gereageerd op de 'open brief' van zijn partijgenoot. Hij is het idee genegen van een 'New Energy Valley', maar wil het in een ruimer kader onderzoeken en zeker geen haven- of industrie-uitbreiding uitsluiten. Hij benadrukt wel dat er nog altijd geen beslissing is genomen over het Saeftinghedok en er nog een aantal studies moeten worden opgemaakt.(HLN)

04/02/2009 Persmededeling Doel 2020 Toenemende politieke twijfel over Saeftingedok - Afbraak Doel moet onmiddellijk stoppen

Volgens de eerste schepene van Beveren, Luc Maes (VLD) zal de aanleg van het Saeftingedok heel wat nadelen met zich meebrengen. Ook en vooral mocht het project een succes worden... De extra trafiek die dit zou meebrengen kan de regio onmogelijk aan. Zelfs niet met een Oosterweelverbinding. Volgens Maes moeten we zelfs uitkijken dat de regio in de toekomst niet “het Charleroi van Vlaanderen” wordt. Maes is niet de eerste VLDer die brandhout maakt van het Saeftingedok. Dat deed voor hem ook al Filip Anthuenis. Nieuw is echter dat Maes zich met een open brief richt tot de top van zijn partij en de VLD-ministers in de Vlaamse Regering. 

Terzeldertijd stelt de schepene voor om in Doel “een New Energy Valley” tot stand te brengen. Het is het dertiende idee in een dozijn over wat er nu eigenlijk in Doel moet gebeuren. En daarmee de treurige illustratie van het complete gebrek aan een duidelijke visie voor de Antwerpse Linkeroever. Zou het niet juist getuigen van visie om éérst grondig na te denken over wàt men in Doel wel of niet wil gaan doen en daar naar te handelen. In plaats van in het wilde weg een historisch dorp af te breken om daarna te denken over wat men met de vrijgekomen ruimte kan gaan aanvangen?!

Vandaag werd – naar gewoonte: totaal onaangekondigd – om 6u ’s morgens begonnen met de afbraak van een twee verdiepingen tellend appartementsblok in Doel. Het werd eenvoudigweg kapotgestampt op enkele uren tijd. Gevolg: oorverdovend lawaai en stofwolken over het ganse dorp. Is dit dan écht de normale gang van zaken in het Vlaanderen van 2009? Realiseert men zich dan niet dat er nog altijd enkele honderden mensen (legaal!) wonen in Doel? Dat daar kinderen en ouden van dagen bij zijn? Is minister-president Peeters dan echt de mening toegedaan dat de Doelenaars die nog in Doel wonen dit zelf hebben gezocht? Dat men totaal geen rekening moet houden met deze mensen gewoon omdat ze het liefst in hun dorp (dat nog altijd woongebied is!) blijven wonen. 

Afgezien daarvan zou de spectaculaire terugval in de groei van de Antwerpse Haven de Vlaamse overheid juist moeten aanzetten tot voorzichtigheid. Er is géén maatschappelijk draagvlak voor de vernietiging van het dorp Doel. Er zijn evenmin economische of financiële argumenten. Om die redenen moet de afbraak van Doel onmiddellijk stoppen. En moet er grondig nagedacht worden over àlle mogelijkheden. Een aanzet daartoe werd vorige week nog gegeven door de Erfgoedgemeenschap Doel met haar publicatie over ‘een dorp in de haven’. Het zou wel bijzonder respectloos zijn tegenover de academische wereld mocht in de huidige context dit document zomaar van tafel geveegd worden. 

04/02/2009 Persmededeling van het Vlaams Belang: De Beverse VLD-schepen Luc Maes heeft gelijk met zijn pleidooi tegen het Saeftinghedok in zijn open brief aan de liberale Vlaamse ministers. ... Het Saeftinghedok is niet enkel omwille van de mobiliteitsproblemen waanzinnig. De vele natuurcompensatiegebieden (als gevolg van de havenuitbreiding) komen ons de strot uit. Laat ons de landbouw in onze regio behouden. Waar er ruimte beschikbaar is kan er best geïnvesteerd worden in alternatieve energie, maar de steun aan kernenergie en het behoud van de centrale in Doel, de steun aan de landbouw en tenslotte het behoud van Doel is prioritair. ... Het pleidooi van Maes mag niet beperkt blijven tot een open brief in zijn eigen partij. Beveren en het Waasland dienen dringend met een gezamenlijk verzet tegen het Saeftinghedok voor de pinnen te komen.

03/02/2009 De Beverse schepen van Energiebeleid Luc Maes (Open VLD) heeft zijn twijfels bij de aanleg van het Saeftinghedok in de Waaslandhaven. Hij richtte een open brief aan de liberale ministers in de Vlaamse regering en aan partijvoorzitter Bart Somers. 'Persoonlijk zie ik veel nadelen in de realisatie van het dok', vertelt Maes. 'Onze regio gaat nu al gebukt onder een enorme verkeersdrukte. Indien het nieuwe dok een succes zou worden, zal de trafiek onvermijdelijk toenemen waardoor de Oosterweelverbinding niet toereikend zal zijn. Daardoor zal de congestie verschuiven naar andere kritieke punten.'. 'Bovendien bewijst de huidige terugval van de haventrafieken nogmaals de kwetsbaarheid van onze veel te eenzijdige keuze voor transport, overslag en logistiek. Als we niet oppassen zou de Antwerpse regio bij nieuwe zware crisissen in de toekomst het 'Charleroi van Vlaanderen' kunnen worden.' (HNB)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]