Sloopwerken in het centrum van Doel hervat

 

28/01/2009 Persmededeling Doel 2020: 

Afbraakwerken in Doel vandaag hervat en weer stilgelegd

Actievoerders hebben vandaag voor de tweede dag op rij de afbraakwerken in Doel stilgelegd. In de voormiddag was er nogal wat politieaanwezigheid in Doel maar de actievoerders lieten zich niet zien. In de loop van de namiddag werd de werf bezet door een twintigtal actievoerders van Doel 2020. Die klommen op de kranen, ontvouwden spandoeken en kookten soep op de rupsbanden van de bulldozers. De geïmproviseerde nieuwjaarsreceptie trok aardig wat kijklustigen en sympathisanten. De politie kwam ter plaatse maar trad niet op waarna de aannemer het - kort na 16 uur - voor bekeken hield. 

Doel 2020 zal ook de komende dagen doorgaan met dit soort van waarschuwingsacties. De bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat er in een dorp afbraakwerken van deze schaal kunnen plaatsvinden terwijl er op géén enkele manier gecommuniceerd wordt met de bewoners. Voor de Vlaamse overheid lijkt het wel of er geen Doelenaars bestaan. 

Intussen blijkt nu dat de sloopvergunning voor restaurant Saeftinge is afgeleverd op 8 januari van dit jaar en het document op 13 januari bij de gemeente Beveren is toegekomen… In vergelijking met een aantal krotten in Doel die al jaren onaangeroerd staan is er hier toch wel bijzonder snel tot de actie overgegaan. Vooral omdat burgers vanaf de datum dat het document op
de gemeente wordt ingeschreven (in ons geval dus 13 januari) nog 30 dagen tijd hebben om tegen de sloop in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat men door de bijzondere snelle uitvoering van de sloop een mogelijk beroep heeft proberen voorkomen maakt duidelijk wat de Vlaamse rechtsstaat waard is in Doel…

Ook de waarschuwende woorden van een CD&V-premier over de verruwing van de samenleving en de politiek klinken in het licht van wat de Vlaamse CD&V-premier momenteel doet in Doel wel bijzonder hol… 

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er van een opruiming van Doel geen  sprake meer kan zijn. Los van de ethische kant ontbreken daartoe in het huidige klimaat ook de economische en financiële argumenten. Doel 2020 vraagt dan ook aan de minister-president om een verdere escalatie te vermijden en eindelijk aan tafel te gaan zitten met de bewoners. Omdat
Doelenaars ook mensen zijn.

 

27/01/2009 Persmededeling Doel 2020: 

Actievoerders leggen afbraakwerken in Doel opnieuw stil
 
Doelenaars vragen behandeld te worden als mensen

Actievoerders hebben deze morgen actie gevoerd tegen de hervatting van de afbraakwerken in Doel. Rond 11 uur verschaften ze zich toegang tot de werf, klommen op de kranen en ontrolden verschillende spandoeken. Daarop werden de werken stil gelegd. De politie kwam ter plaatse maar greep niet in.

Vorige week waren de afbraakwerken aan twee historische hoeves in Kieldrecht opgeschort nadat er een volle week actie was gevoerd tegen de sloop. De hoeves mogen voorlopig blijven staan. Maar waarschijnlijk zijn mede hierdoor de afbraakwerken in Doel hervat.

De bewoners in Doel zijn allerminst te spreken over de hervatting van de afbraak. Die gebeurde opnieuw onaangekondigd(!) en willekeurig vanaf 6u deze morgen. En dat in dorp dat officieel nog altijd woongebied(!) is en waar nog enkele honderden mensen wonen.

Voor Doel 2020 is met deze nieuwe afbraakwoede de maat vol. Minister-president Peeters heeft geen enkel concreet plan over wat er op termijn met Doel moet gebeuren. Maar toch laat hij er de bulldozers huizen en gebouwen afbreken die nog perfect te renoveren zijn. Anderzijds blijven een aantal krotten in Doel onaangeroerd… een toch wel erg merkwaardig toeval.

Minister-president Peeters mag daar dan smalend over doen maar Doel telt nog altijd enkele honderden inwoners. ‘Oude’ (autochtone) én ‘nieuwe’ Doelenaars. Mensen die een huis huren van de Vlaamse overheid maar ook mensen die als eigenaar(!) nog àltijd in hun eigen woning wonen. In tegenstelling met de minister-president maken zij het onderscheid tussen oud
en nieuw niet. Al wat zij vragen is een minimum aan respect en een behandeling als mensen. Misschien kan Kris Pëeters daar in het kader van zijn ‘Vlaanderen in Actie’ toch eens over nadenken.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]