PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  2 januari 2009

 
Terugvallende groei in Antwerpse Haven kan niet 

zonder gevolgen blijven voor uitbreidingsplannenCijfers nemen laatste illusies weg rond 

realiteitszin over mogelijke aanleg Saeftingedok


Met de publicatie van de voorlopige cijfers voor het jaar 2008 door het Antwerpse Havenbestuur worden alle eerder gemaakte prognoses over de groei van Antwerpse Haven naar de prullenmand verwezen. Het valt te vrezen dat – eens de cijfers voor de maand december bekend raken – die jaarresultaten nog een stuk verder naar beneden moeten bijgesteld. De havenbestuurders gaan er bovendien zelf van uit dat er voor volgend jaar geen verdere groei meer te verwachten valt. Dat is niet zonder betekenis want het pleidooi voor een verdere havenuitbreiding ging juist uit van een constante groei voor de volgende jaren. 

Dat de cijfers niet nog slechter zijn heeft te maken met een staking in Le Havre waar Antwerpen in de eerste maanden van 2008 van kon profiteren. Bovendien worden de cijfers opgesmukt door een reeks afgesloten contracten die eenmalig zijn. Anderzijds zal de impact van containerlijnen die Antwerpen voorbije maanden vaarwel zegden slechts vanaf volgend jaar merkbaar worden.

Daarmee lijken de laatste argumenten voor de aanleg van het Saeftingedok van de kaart. Maatschappelijk bestond er al geen draagvlak voor het superdok. Maar met de cijfers van het Antwerps Havenbestuur worden nu ook de economische argumenten onderuit gehaald. En dan hebben we het niet eens gehad over de financiering van het megalomane project.

In de Wase en Antwerpse regio zit niemand te wachten op nog maar eens een megalomaan project dat in het beste geval de laatste vrije ruimte opsoupeert en alleen nog méér transport, nog méér fijn stof creëert. De door het Havenbestuur vrijgegeven cijfers tonen aan dat de Antwerpse Haven met de beschikbare ruimte zonder problemen verder kan. Zelfs met een Deurganckdok dat momenteel maar ten dele is afgewerkt(!) en slechts voor een fractie wordt gebruikt is er voor de volgende jaren géén enkel capaciteitsprobleem. Het is een gegeven dat in de plannenmakerij rond een mogelijke uitbreiding van de Antwerpse Haven niet zonder gevolgen kan blijven. 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]