PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  16 november 2008

 

Thema Doel komt ruimschoots aan bod tijdens Festival van de politiek 

Alleen CD&V en VLD verdedigen nog de afbraak van Doel

Eén van de geselecteerde vragenstellers op het Festival van de Politiek in het Vlaams parlement gisteren was de Antwerpse Doelactivist Fons MEES (72) . Fons was daarvoor eerder geselecteerd uit een grote groep kandidaten. Hij duwde de vijf fractievoorzitters van het Vlaams Parlement de vraag onder de neus of zij het behoud en het herstel van Doel niet konden zien als een meerwaarde voor de haven. De vertegenwoordigers van Groen, Vlaams Belang en SPa reageerden daar gunstig op. Zij meenden vooral dat zolang het Saeftinghedok niet wordt aangelegd, er geen reden is om het dorp af te breken. Doel ligt vandaag nog steeds als woongebied op het gewestplan en de beslissing rond het al dan niet aanleggen van het Saeftinghedok is nog lang niet genomen. De kans dat het dok ooit wordt aangelegd wordt overigens met de dag kleiner. Zij waren het er mee eens dat Doel kan blijven verder bestaan. Het woonrecht dat normaal zou aflopen tegen september 2009 kan dan worden verlengd tot er een bouwvergunning is afgeleverd voor het dok. Iets wat trouwens in overeenstemming zou zijn met een vroegere beslissing van de Vlaamse Regering.

Vooral Ludwig CALUWE (CD&V) en Annick DE RIDDER (Open VLD) vielen op door een compleet gebrek aan kennis van het dossier. Volgens CALUWE werden de bewoners van Doel trouwens "menselijk behandeld" want ze hadden toch de kans gekregen om hun huizen tegen een redelijke prijs te verkopen aan de overheid… Net alsof ze daar uiteindelijk veel keuze in hadden. 

CALUWE en DE RIDDER gingen zo ver in hun ‘argumentatie’ dat ze de verdwijning van Doel bepleiten uit humanitaire redenen. Volgens de vertegenwoordigers is er vandaag in Doel namelijk geen menswaardig bestaan meer mogelijk… En dus kan men maar beter euthanasie plegen op het dorp…. Alsof de nog altijd bijna 400 inwoners van Doel daar niet zelf over kunnen oordelen. 

Doel 2020 nodigt bij deze Ludwig Caluwé(CD&V) en Annick De Ridder(Open VLD) uit naar Doel. De bewoners zullen hen met plezier een rondleiding geven. Het zal er op zijn minst voor zorgen dat ze in de toekomst ook weten waarover ze spreken.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]