2008 - Krantenknipsels - samenvattingen


09/12/2008
Uit een enquête van de Maatschappij Linkerscheldeoever blijkt dat een meerderheid van de oorspronkelijke Doelenaars akkoord gaat met de sloop van hun vroeger dorp. Bijna 90 procent van de inwoners die Doel verlaten hebben zijn tevreden over hun nieuwe leefomgeving. Een grote meerderheid vindt bovendien dat de sloop kan doorgaan en ziet liever geen nieuwe bewoning in Doel. (HLN)
Persmededeling Doel 2020: Enquête maatschappij Linkeroever is puur bedrog

05/12/2008
vzw Koma-ar educatief Antwerpen, de Orde van het Pilorijn” uit Beveren, en de vzw Calcant uit Antwerpen organiseren een integrale uitvoering van “die Schöpfung” van Joseph Haydn “ in de kerk van Doel. 

02/12/2008 Krakers Doel veroordeeld voor diefstal

De strafrechtbank in Dendermonde heeft 57 beklaagden, die terechtstonden voor diefstal van water en elektriciteit in Doel, veroordeeld. Twintig van hen kregen een opschorting van straf, de anderen werden veroordeeld tot een maand cel met uitstel en moeten een boete van 143 euro betalen. De 57 beklaagden hadden zich sinds 2006 verschanst in enkele onbewoonde huizen in Doel. Ze tapten er ook water en elektriciteit af. Volgens de rechter was dat een vorm van diefstal en getuigt het van een gebrek aan respect voor andermans eigendom.
De beklaagden zorgden volgens de rechter niet alleen voor sociale onrust, maar andere bewoners van Doel, die wel met alles in orde waren, werden ook het slachtoffer van hun gedrag.

16/11/2008 Persmededeling Doel 2020: Thema Doel komt ruimschoots aan bod tijdens Festival van de politiek 
Alleen CD&V en VLD verdedigen nog de afbraak van Doel

06/11/2008 Persmededeling Doel 2020: Geen eensgezindheid bij Vlaamse meerderheid over toekomst van Doel

02/11/2008 Persmededeling Doel 2020: Vlaams minister Bert Anciaux pleit voor correctie inzake Doel - Doelenaars vragen maatschappelijk debat over toekomst Scheldedorp

27/10/2008 Sinds twee weken vliegt er een arendbuizerd rond in het polderdorp Doel. Dat is uitzonderlijk, want de roofvogel komt normaal voor in Noord-Afrika, Oost-Europa en Turkije. De roofvogel is 65 cm groot en heeft een spanwijdte van 1,30 à 1,50 m. Foto's zijn te bezichtigen op http://www.birdimages.be/show_overview.asp?group=Z 

13/10/2008 Tijdens de laatste gemeenteraad verplichtten oppositiepartijen Kartelpro en Vlaams Belang de meerderheid om een commissievergadering over Doel samen te roepen. Het college legde het voorstel eerst naast zich neer, maar omdat een derde van de raadsleden erom vroeg, moet de vergadering er toch komen. Tijdens een commissie kunnen externe personen gehoord worden, wat tijdens een gemeenteraad niet mogelijk is. Vlaams Belang wil de directeurs van de Maatschappij Linkerscheldeoever en de Huisvestingsmaatschappij aan het woord laten, alsook eresenator Ferdinand de Bondt. Hij staat al jaren mee op de barricades voor de redding van het polderdorp. (HNB)

12/10/2008
Persmededeling Doel 2020: Klacht wegens schriftvervalsing tegen voorzitter en gevolmachtigde van Maatschappij Linkeroever - Schijn van belangenvermenging neemt toe

09/10/2008 Persmededeling Doel 2020: Doel bestaat niet meer volgens gemeente Beveren - Haven van Antwerpen bevestigt groei ondanks crisis

08/10/2008 Persmededeling Doel 2020: Maatschappij Linkeroever laat huizen ontmantelen - Doel 2020 klaagt belangenvermenging aan 

30/09/2008 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie op de gemeenteraad in Beveren
Actievoerders van Doel 2020 stonden de raadsleden op te wachten in de raadzaal van het gemeentehuis. Toen die aankwamen, ontrolden ze onder begeleiding van folkmuzikanten een spandoek met de tekst 'Doelenaars zijn ook mensen'. De burgemeester wilde de gemeenteraad openen, maar de muziek ging door. Even leek het erop dat de politie het bevel zou krijgen om de actievoeders te verwijderen, maar zover kwam het niet. Alle gemeenteraadsleden kregen een bloemetje en daarna hield de muziek op.
Het Vlaams Belang diende een motie in om de afbraak in Doel te stoppen, maar die werd door de meerderheid verworpen

19/09/2008 De Vlaamse regering gaat principieel akkoord met de bouw van een tweede sluis op Linkeroever. De bouw kan in 2009 van start gaan. De sluis zou in 2013 operationeel moeten zijn. De kosten worden geraamd op 624 miljoen euro. De sluis zou de grootste van de wereld worden. 

16/09/2008
Persmededeling doel 2020: Huisvestingsmaatschappij helpt mee aan ‘zuivering’ van Doel

15/09/2008
Persmededeling Doel 2020: In Doel worden zelfs beschermde zwaluwen niet beschermd

13/09/2008 Vlaams Belang dient klacht in bij gouverneur tegen het slopen van huizen in Doel

11/09/2008 Bouwvergunning spoortunnel Liefkenshoek afgeleverd
Het Vlaamse Gewest leverde woensdag de bouwvergunning voor de Liefkenshoekspoortunnel af aan bouwheer Infrabel. Daardoor kan op korte termijn gestart worden met de bouw van deze infrastructuur en wordt er als het ware de ‘treinring’ rond Antwerpen gesloten. Dat maakt Dirk Van Mechelen (Open VLD) bekend.
De Liefkenshoekspoortunnel moet zorgen voor een directe verbinding tussen de havengebieden op beide oevers. Goederentreinen moeten nu via de Kennedytunnel naar het rangeerstation Antwerpen-Noord, een traject van 37 km. De nieuwe tunnel is belangrijk voor het vervoer van en naar het Deurganckdok. De geraamde kostprijs voor de realisatie van de Liefkenshoekspoortunnel werd in 2005 door Infrabel geschat op 684,2 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse regering 107 miljoen euro voor haar rekening, gespreid over de periode 2008-2011. De uiteindelijke ingebruikname van de tunnel is gepland voor midden 2013 (GVA)

04/09/2008 Scheldedorp heeft nu ook eigen hymne - Na een eigen praline en een eigen juweel heeft Doel een eigen hymne: de Doel Song, gezongen door Soetkin Collier van Urban Trad. Johan 'Oannes' De Vriendt, ex-inwoner van het Scheldedorp schreef de tekst op de melodie van The Ship Song van Nick Cave. 'Het nummer bleef maar in mijn hoofd ronddobberen. In The Ship Song bezingt Nick Cave een man en een vrouw die elkaar niet meer vinden, ondanks dat ze elkaar na aan het hart liggen. De link naar de relatie tussen Doel en Antwerpen was snel gelegd en ik maakte mijn eigen versie. De woorden kwamen vanzelf.' Het refrein gaat als volgt: Doel was altijd al 't beloofde land; garnalen vangen, den boot, aan 't strand; de grote kinderen houden hier nu huis; garnalen zijn wij in hun keiharde vuist.  'De Antwerpenaar komt nog steeds graag naar Doel om op de dijk uit te waaien en tot rust te komen', zegt De Vriendt. 'Jaarlijks komen er zestigduizend toeristen over met de veerboot en het Antwerpse monument De Flandria is ontstaan als patattenboot van Doel naar Antwerpen.' 'Ik wil met dit lied de Antwerpenaren toezingen dat ze ook een deel van zichzelf verliezen als Doel verdwijnt en dat ze hun kinderen nog kunnen tegenhouden. Het is nog niet te laat, want gouden bergen bestaan niet: Ga in de containers kijken of er gouden bergen staan; kom leer ons verder kijken en laat den Doel toch bestaan.'  Het nummer gaat vandaag in première in Den Hopsack in Antwerpen, waar Soetkin Collier de zang voor haar rekening neemt. (HNB) 

31/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie op IJzerbedevaart

29/08/2008 Persmededeling van Doel 2020: Leden van doel 2020 hebben vrijdagavond in het centrum van Beveren twee reuzenspandoeken bevestigd op een appartementsgebouw in aanbouw. Daarop de slogans: ‘goed beleid is terugkomen op foute beslissingen’. En ‘Doel: stop nutteloze dorpsmoord’. De spandoeken zorgden voor heel wat commotie. De laatste vrijdag van augustus is traditioneel het hoogtepunt van de Beverse Feesten met het college van burgemeester en schepenen in de hoofdrol. Eerder deze week werden er op de Beverse Feesten door verschillende deelnemende muziekgroepen solidariteitsbetuigingen gedaan voor het bedreigde Doel. Het illustreert hoe in de culturele wereld het verzet tegen de nutteloze sloop alsmaar toeneemt.  Voor Doel 2020 is de handelswijze van burgemeester Van de Vijver onbegrijpelijk. De bewonersvereniging beschouwt de burgemeester van Beveren dan ook als één van de hoofdverantwoordelijken in de dramatische ontwikkelingen van afgelopen weken.

24/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Voorzitter Maatschappij Linkeroever bevestigt ontbreken van wettelijk kader voor sloop - Voorschriften inzake asbestverwerking werden niet gevolgd bij afbraak

22/08/2008 Persconferentie van Doel 2020: De gewelddadige afbraak van voorbije dagen in Doel heeft zowel het dorp als een deel van de regio in shock achtergelaten. Dat heeft te maken met de maatregelen die van Doel een belegerd dorp hebben gemaakt. Maar ook met de manier waarop bij de afbraak aan zowat alle regels werd voorbijgegaan. Een deel van de dorpskern ligt er nog steeds bij als na een bombardement. En het ruimen van het ongesorteerde puin kan nog dagen duren. Anderzijds kreeg de strijd voor het voortbestaan van Doel zelden meer respons dan nu. "Wij zijn gechoqueerd door wat in opdracht van de burgemeester van Beveren heeft plaatsgevonden. Maar wij zijn niet uitgeteld. Onze actie voor het behoud van Doel gaat onverminderd door": zegt Jan Creve van Doel 2020. Doel 2020 is er van overtuigd dat de afbraak die momenteel plaatsvindt gebeurt op valse gronden. En kan dat ook aantonen. Doel 2020 stapt opnieuw naar de Raad van State.

20/08/2008 De tragedie van Doel staat symbool voor de megalomanie van de Antwerpse havenlobby en de teloorgang van de Vlaamse landbouw. Dat is een rechtsstaat en een democratie onwaardig.
Maandag hervatte onder massale politiebescherming de sloop van woningen in Doel. De ongelijke strijd gaat door. Nu al een halve eeuw. Tussen de boeren met hun vette akkers en de baronnen van de Antwerpse haven. Op de rechteroever van de Schelde ruimden vier dorpen plaats voor de grootste chemiehaven van Europa. De volgende prooi was de ‘achterlijke’ linkeroever. Duizenden hectaren van Europa’s meest vruchtbare akkergrond moeten plaats ruimen voor havendokken en fabrieken. Parlementslid Remi Bogaert (CVP) leidt jarenlang het verzet, maar ook hij bezwijkt. Bovenop ‘zijn’ Sint-Annahoeve komt een afvalverbrandingsbedrijf.
Blunders stapelen zich op. In uitgegraven dokken komt geen schip. Op industrieterreinen staan geen fabrieken. Duizenden hectaren landbouwgrond liggen al decennia braak. De politie gebruikt een boerderij als doelwit bij schietoefeningen. In Doel worden lekkende daken niet hersteld. Huizen rotten weg. Een leefbaarheidstudie wordt gemanipuleerd. Het dorp bloedt dood.
Alle partijen hebben boter op het hoofd.
Eerst is er een geheim politiek akkoord van christendemocraten en socialisten. Later beslist de paarsgroene Vlaamse regering van Patrick Dewael (VLD) het dorp van de kaart te vegen. Terwijl Sooike in zijn duivenhok zelfmoord pleegt, triomfeert baron Leo Delwaide (VLD) op deze ‘grote dag voor Antwerpen’. 
De nu 85-jarige eresenator Ferdinand De Bondt (CVP) – de enige Wase politicus die al sinds 1968 vecht tegen al dat onrecht – richt het comité ‘Doel 2020’ op. Hij wil niet sterven voor het dorp is gered. Ook jezuïet Luc Versteylen staat al decennia in de vuurlijn. Hij lanceerde vorige week met zijn collega’s Karel Van Isacker en Phil Bosmans over deze ‘mensonterende zaak’ een oproep tot de federale premier Yves Leterme (CD&V). De drie willen niet dat hij aan het hoofd staat van een ‘regering van slopende zaken’. 
De tragedie van Doel is een democratie onwaardig.
In een dorp dat op het gewestplan staat ingekleurd als woonzone, vervalt het woonrecht in augustus 2009. Intellectuelen en de jaknikkers in het Vlaams parlement zwijgen. Het zelfgenoegzame Vlaanderen ligt niet wakker van die menselijke tragedie. Want niets mag de economische vooruitgang stoppen. “Dat dorp met z’n klootjesvolk en z’n boerenpummels, met z’n scheve kerktoren en z’n kermismolen op de dijk, heeft gewoon het ongeluk in de weg te liggen”, schreef journalist Chris De Stoop.  (TERTIO, Christelijk opinieweekblad)

18/08/2008

 De federale politie is maandagmorgen Doel binnengevallen. Oproerpolitie heeft post gevat aan huizen die gesloopt moeten worden. De aannemer is intussen opnieuw gestart met de werken, onder politiebescherming. Enkele straten zijn met Friese ruiters afgezet. Er zouden nog altijd verschillende huizen bezet worden door actievoerders. Volgens het actiecomité Doel 2020 is het dorp in 'staat van beleg'. Volgens burgemeester Mark Van de Vijvere is de aanwezigheid van de politie noodzakelijk omdat de actievoerders vorige week grote risico's genomen hebben. 'Dat willen we nu vermijden', zei Van de Vijver aan VRT. 'De sloop is om zes uur vanmorgen begonnen en voorlopig loopt alles rustig. Mieke Vogels (Groen!), die de actievoerders moreel steunt, is het niet eens met de burgemeester. 'Dit is puur machtsvertoon. Er zijn hier zeker honderd agenten van de federale politie aanwezig, alsof ze een actie van Al Qaeda verwachten. Wij willen nochtans alleen de sloop van een aantal huizen tegenhouden op een ludieke manier om aan te tonen dat Doel nog altijd een leefbaar dorp is.' (DS)

De aannemer van de sloopwerken in de Havenweg in Doel is maandagochtend opnieuw met zijn werkzaamheden gestart. Dat gebeurde onder massale politiebescherming. 
Een twintigtal huizen moeten onder de sloophamer. Dat zijn er meer dan de twaalf panden in de Havenweg. Volgens de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is het echter de bedoeling zoveel mogelijk huizen neer te halen. 'De aannemer kan dan de volgende dagen en weken rustig alles opruimen', licht hij toe. Vanmorgen had de oproerpolitie het eerste deel van de Havenweg hermetisch afgesloten. Intussen is het actieterrein al verplaatst naar het tweede deel van de straat. Daar hadden zich intussen twee actievoerders verschanst op een dak. Ze werden onmiddellijk in de boeien geslagen. Volgens Maarten Haenen, woordvoerder van de actiegroep, hebben ze zich bewust niet verzet. 'We waren inderdaad op een laag dak geraakt waar we verder omhoog konden klimmen, maar we hebben geen risico’s willen nemen', legt hij uit. De aanwezigheid van de federale politie in Doel is er op vraag van de burgemeester. In totaal moeten een vijftigtal agenten er de orde bewaren. Dat is een grote overmacht voor de naar schatting twintig actievoerders. Volgens Van de Vijver had de gemeente geen andere keuze omdat de veiligheid in het gedrang kwam. 'De aannemer kan de sloopwerken niet meer op een veilige manier uitvoeren als er actievoerders op de daken zitten.' De manifestanten kregen maandagmorgen ook steun van volksvertegenwoordigers Mieke Vogels en Jos Stassen (Groen!). Ze vinden het machtsvertoon buiten proportie. 'Het is nog niet te laat voor Doel", zegt Vogels. 'In plaats van een afbraakplan kan er nog altijd een opbouwplan worden opgesteld. Doel moet immers niet verdwijnen. Het Saeftingedok zal er nooit komen.' Vogels wil de problematiek van Doel terug op de agenda plaatsen in het parlement. 
De inwoners van Doel zijn zelf ook gechoqueerd door de wijze waarop de sloop nu gebeurt. 'Het lijkt wel of we in een oorlogsgebied wonen', zegt Maurice Vergauwen van het actiecomité Doel 2020. 'De beelden van bombardementen in Georgië kunnen perfect naast beelden van Doel geplaatst worden. Ook hier wordt alles plat gegooid.'

14/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Afbraakwerken in Doel (opnieuw) in complete chaos stilgelegd

13/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 wil politieke oplossing voor dossier Doel
Goed beleid is terugkomen op foute beslissingen


12/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Sloop van woningen in Doel mislukt tweede dag op rij - 
Maatschappij Linkeroever kondigt een lukraak, onaangekondigde, afbraakgolf in het dorp aan

11/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Actievoerders barricaderen zich in bedreigde huizen

10/08/2008 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 voert actie tegen afbraakwerken

10/08/2008 Stop de afbraak van Doel

09/08/2008 Spaar de Zwaluwen van Doel - Dringende oproep van drie priesters op rust
In naam van de honderzestig zwaluwen, wiens nestjes maandag aanstaande, samen met de huizen dreigen te worden vernietigd, vragen wij als drie priesters, roepingshalve opkomend voor bedreigde zwakke waarden, niet enkel de nestjes maar ook de huizen te sparen.  Niet voorniet heten deze zwaluwen immers “huiszwaluwen”. Staan zij niet symbool voor de zovele al nodeloos uit hun huizen verdreven Doelenaars ? Tien jaar geleden al deden wij een soortgelijk beroep op het geweten van de betrokken overheid. Wij herhalen dit beroep nu met evenveel vertrouwen op haar menselijkheid. Karel Van Isacker (90) Phil Bosmans (85) & Luc Versteylen (80)

08/08/2008 Sloop van woningen in Doel bedreigt beschermde vogels - Doel 2020 dient klacht in bij Natuur en Bos

03/08/2008 Doel 2020 voert actie tijdens Scheldewijdingsfeesten 
De bewonersgroep Doel 2020 heeft zondagmiddag actie gevoerd tijdens de Scheldewijdingsfeesten in Doel. Dit gebeurde op een rustige manier met spandoeken, affiches en infostands. Er was ook een opvallende stickeractie. Bezoekers kregen een sticker met daarop de slogan 'Ik doe wat de overheid niet doet. Ik respecteer Doel!'. Aan de mensen werd gevraagd deze sticker op hun jas of shirt te kleven. De meeste bezoekers gingen hier ook op in. 
Volgens Paul Maes van het actiecomité Doel 2020 is de opkomst groot ondanks het wat mindere weer. 'Ik denk dat er toch zo'n 5.000 mensen naar Doel gekomen zijn', aldus Maes. 'De sympathie met het dorp is zeer groot. Vooral de beelden op televisie van mooie huizen die afgebroken werden, heeft veel mensen geraakt.' 
De Scheldewijdingsfeesten in Doel zijn een oude traditie waarbij de Schelde en een aantal boten gewijd worden door een pastoor. De laatste jaren stonden de festiviteiten ook symbool voor de leefbaarheid van het dorp. Deze editie was voor de bewoners en het actiecomité Doel 2020 zeer belangrijk omdat het woonrecht in Doel afloopt eind augustus volgend jaar. Ze hopen dat de Vlaamse overheid alsnog op deze beslissing terugkomt. Doel moet volgens de plannen wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Het blijft totnogtoe onduidelijk wat er met het dorp zal gebeuren vanaf september 2009. Doel 2020 wil alleszins de handdoek nog niet in de ring gooien. Ook voor het actiecomité is de Scheldewijding een moment dat mensen van buiten de gemeente hun solidariteit kunnen tonen met het lot van het bedreigde Scheldedorp. 'We tonen de werkelijkheid zoals ze is', zegt Maurice Vergauwen. 'Dat ons dorp er verloederd bijligt, is de schuld van de overheid die perfect bewoonbare huizen sloopt en van Doel een geïsoleerd getto wil maken.' 
Tegelijkertijd met de Scheldewijdingsfeesten vond ook het festival 'Duimen voor Doel' plaats. Bekende folkmuzikanten traden twee dagen lang gratis op. Volgens Raf Guetens van de organiserende vzw Heksenketel worden muzieknoten ingezet tegen bulldozers. 'We zijn solidair met Doel. Ook wij strijden elke dag voor het behoud van kleinschaligheid.' (DS)

02/08/2008 Doel 2020 verzet zich tegen de ontpoldering van het Vlaamse deel van de Prosperpolder en heeft bij de Raad van State om vernietiging van het ontpolderingsbesluit gevraagd.

29/07/2008 Raad van State wijst vordering van Doel 2020 af
De RvS heeft de vordering van Doel 2020 tegen de 'tenuitvoerlegging' van de sloopvergunning voor 23 woningen afgewezen. Zo komt er dus geen einde aan de problematiek rond de mogelijke havenuitbreiding. Volgens Doel 2020 is de argumentatie die daarbij wordt gehanteerd op zijn minst verbazend. Maar ook wie weet waarover het ook gaat, zal de wenkbrauwen fronsen. De RvS vindt niet alleen de argumenten van 6 inwoners van Doel te vaag, bovendien zou er geen sprake zijn van hoogdringendheid. Wablief? De verantwoordelijken van de Maatschappij Linkerscheldeoever hebben openlijk verklaard dat reeds in augustus de huizen in de Havenweg tegen de grond gaan. En wanneer begint augustus?  Jan Creve van Doel 2020: "Tenslotte zouden de inwoners onvoldoende kunnen aantonen dat zij onherstelbare schade lijden ten gevolge van de afbraak. Vooral dat laatste klinkt zeer vreemd, vermits Doel niet alleen op de kaart staat als woongebied, maar als woongebied met culturele, historische en esthetische waarde". De uitspraak van de RvS is een tegenslag voor de Doelenaars. Maar het vonnis verandert ten gronde niets aan het dossier. Het neemt evenmin weg dat de Vlaamse Regering met het dorp Doel nog altijd met een huizenhoog probleem blijft opgezadeld. Want een concreet project, gesteund op wet en decreet, waarvoor Doel moet wijken, is er nog altijd niet! In die zin ergert de bewonersvereniging Doel 2020 zich ook aan de houding van de Maatschappij Linkerscheldeoever.
Die verklaarde zopas 'verheugd te zijn met het vonnis'. "Een overheidsinstelling die blij is dat ze huizen mag afbreken in een historisch waardevol dorp. En dat zonder dat ze een concreet project heeft voor de site. Het is waarschijnlijk nog niet eerder vertoond", zo vinden ze bij de actiegroep. Enkele weken geleden had Vlaams minister-president Kris Peeters het inzake mogelijke havenuitbreiding op Linkeroever over het 'maatschappelijk meest haalbaar alternatief'. Als woorden nog een betekenis hebben voor de minister-president, wil dat zeggen dat er inzake de projecten op Linkeroever én dus ook over de toekomst van Doel, een maatschappelijk en politiek debat dient te komen. Dat hoort zo in een samenleving waar democratische waarden nog betekenis hebben. Jan Creve besloot: "Als de omschrijving 'maatschappelijk meest haalbaar alternatief' in de feiten niets meer is dan een maskerade voor een nieuw rondje achterkamertjespolitiek kan men misschien beter meteen ook het woord democratie schrappen." (Waaskrant)

09/07/2008 De Nederlandse Eerste Kamer stemt in met de Scheldeverdragen.
Dat maakt de weg vrij voor een derde verdieping van de Westerschelde. Ook moet er zeshonderd hectare estuariene natuur in de rivier, of elders, worden aangelegd. Grootste knelpunt was de (gedwongen) ontpoldering van de Hedwigepolder en uitbreiding van het Zwin. Vrijwel de hele Eerste Kamer wenste zekerheid dat dit niet doorgaat. 
De mededeling van minister Gerda Verburg (Landbouw en Natuur) dat Vlaanderen meewerkt aan een door de commissie-Nijpels te vinden alternatieve oplossing, was voor de voorstemmers voldoende om de twijfels weg te nemen. 

07/07/2008 Open brief aan Mevrouw Ann Cools, 8ste schepen van de gemeente Beveren naar aanleiding van de huldiging van het Brits monument in Doel

05/07/08 Tijdens de Havendag protesteerden mensen van de actiegroep Doel 2020. Ze informeerden de mensen over de toekomstige uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven en de gevolgen voor hun dorp. Woordvoerder Jan Creve zegt blij te zijn met de reacties die hij van de bezoekers kreeg, wanneer ze in Doel vertrokken richting Antwerpen. Hij is wel verbaasd dat bepaalde routes die door de Antwerpse haven waren uitgezet, langs gebied liepen dat binnenkort verdwijnt.

04/07/2008 Persmededeling: Actiecomité toont keerzijde van de medaille met alternatieve infopunten en rondleidingen op dag van de Antwerpse Haven. 
Naar aanleiding van de Antwerpse havendag voert Doel 2020 een ganse dag actie in de Antwerpse Haven. Zo worden er langs de verschillende routes van de havendag alternatieve infopunten opgezet. Leden van het actiecomité geven ook alternatieve rondleidingen.  Daarmee wil Doel 2020 op de havendag een leemte invullen. Voor het actiecomité kan het niet dat er uitsluitend gefocust wordt op economie en natuur. Terwijl mens en landbouw die sedert eeuwen dit gebied hebben gevormd worden genegeerd.  Het actiecomité wil de bezoekers ook wijzen op het historisch erfgoed in de streek. Dat wordt door toedoen van de havenautoriteiten systematisch vernietigd zonder dat daartoe dwingende redenen zijn. 

04/07/2008
Persmededeling: Bewonersvereniging vraagt aan de minister-president dat hij handelt in overeenstemming met zijn woorden.

03/07/2008 Vlaams minister-president Kris Peeters bevestigde gisteren in de Vlaamse pers dat zijn regering in deze legislatuur geen beslissing meer zal nemen over het Saeftinghedok. (DL)

03/07/2008 Na het bouwverlof, begin augustus, start de Maatschappij Linkerscheldeoever met de tweede fase van de afbraak van onbewoonbaar verklaarde huizen in Doel. Dan gaan twaalf woningen in het centrum, onder meer in de Havenweg, tegen de vlakte. De sloop van woningen zal nu fase per fase worden bekeken. In eerste instantie komen alleen vrijstaande panden aan de beurt en rijwoningen zonder buren. De Maatschappij heeft 58 sloopvergunningen in handen. (HNB)

02/07/2008
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting gaf een informatievergadering voor de bewoners van de sociale woningen te Doel. De Maatschappij voor Huisvesting wil reeds dit jaar zoveel mogelijk bewoners van een sociale woning in Doel doen verhuizen. Reeds eerder vrijgekomen woningen worden niet meer verhuurd. Nochtans is er een wachtlijst. In de deelgemeente Beveren dient men momenteel gemiddeld meer dan 3 jaar te wachten voor een sociale woning. Het is totaal onlogisch om de bewoners van de sociale woningen versneld te doen verhuizen terwijl daar geen enkele noodzaak voor is. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren meewerkt aan een woonbeleid waar men moedwillig sociale woningen wil laten leegkomen, verkrotten en afbreken terwijl er in de andere (deel)gemeenten mensen jarenlang op een wachtlijst staan.

26/06/2008 Bijna drie jaar geleden kondigde Peeters aan dat de bouw van de tweede zeesluis - de Doelsluis - voor de Waaslandhaven midden 2008 zou beginnen en ze operationeel zou zijn eind 2013. Niets daarvan tot dusver want het zgn. ’project-milieueffectrapport’ voor die sluis kan niet eens opstarten zolang het grotere plan-MER voor de afbakening van de Waaslandhaven niet rond is. Bruyninckx vroeg Peeters samen met zijn collega Van Mechelen de ambtelijke mallemolen sneller te laten draaien, met respect voor de regels. Peeters antwoordde positief.(GVA)
Die sluis moet komen tussen het Deurganckdok en het Waaslandkanaal en zal 625 miljoen euro kosten. (DL)

24/06/2008 Doel moet wijken voor de mogelijke bouw van het Saeftinghedok, het tweede grootste containerdok in de Waaslandhaven, na het Deurganckdok. De Antwerpse havenbestuurders hopen tegen 2014 een eerste gedeelte van dat Saeftinghedok in gebruik te nemen. Fernand Huts van het toonaangevende havenbedrijf Katoen Natie stelt zich grote vragen bij die plannen, want zodra ze van de boot zijn geladen, wordt een groot aantal containers per vrachtwagen getransporteerd. 'Antwerpen lijdt al onder een verkeersinfarct en is niet voorbereid op de komst van nog eens zeven miljoen en wellicht meer containers. Hoe krijg je die op de autosnelwegen naar Duitsland en Frankrijk? Op de autosnelwegen die nu al volzitten', wierp Huts gisteren op in het VRT-journaal. Huts vindt dat Vlaanderen eerst de infrastructuurproblemen in en rond Antwerpen moet oplossen, voor er sprake kan zijn van het Saeftinghedok. (HNB)

24/06/2008 Volgens gewezen senator en Europees parlementslid Paul Staes zijn de belangen van een leefbaar Doel en de Antwerpse haven helemaal niet tegenstrijdig. Hij legt samen met Doel 2020 straks enkele voorstellen voor aan alle 308 Vlaamse gemeenteraden in de vorm van een motie om Doel te behouden.'Doel kan uitgroeien tot een landelijk en historisch waardevol rustpunt aan de rand van de haven', beweert Staes in de visietekst Ons Doel voor Morgen. 'Havenbazen kunnen hier aan de Scheldeoevers met klanten op restaurantbezoek komen, te midden van een rustiek en gerenoveerd polderdorp. In de wijde omgeving is het qua horeca nu erg pover gesteld aan deze kant van de Schelde.' Staes ziet een herboren Doel ook als deeloplossing voor het mobiliteitsprobleem. 'De veerdienst tussen Lillo-fort en Doel, die nu alleen operationeel is in de zomer, zou het hele jaar door moeten uitvaren. Voor wie werkt in dit deel van de haven, zal een woning in Doel heel wat fileleed besparen.' Volgens Staes moet de overheid lessen trekken uit de geschiedenis van Oosterweel, Wilmarsdonk en Lillo. 'De tijd dat een haven met zware vervuiling een bedreiging vormde voor de mens, is voorbij. Rotterdam (Penris) en Duinkerken (Mardique) bewijzen dat kleine dorpen wel degelijk gedijen in de buurt van wereldhavens. (HNB)

23/06/2008 Start afbraak van zeven woningen in de Scheldemolenstraat - Krantenartikels + foto's

15/06/2008
Gemeentebestuur Beveren mee verantwoordelijk voor onleefbaarheid en afbraak in Doel

13/06/2008 Nederland torpedeert uitdieping Schelde
De Nederlandse politici blokkeren nog maar eens een verdere uitdieping van de Schelde, die voor de haven van Antwerpen erg belangrijk is. Aanvankelijk zouden ze op 17 juni het licht op groen zetten, maar die stemming is zonder einddatum verdaagd. Er moet eerst een nieuwe studie komen en die kan maanden duren. De studie gaat over een onderzoek naar alternatieven voor voorgenomen ontpoldering in Zeeland. Een louter intern Nederlands dossier, dat door onze noorderburen wel wordt gekoppeld aan de uitdieping van de Schelde. De commissie die daarvoor is opgericht, moet nog starten met haar werkzaamheden. Gevolg is wel dat er met quasi zekerheid een forse vertraging komt voor het uitdiepen van de Schelde op Nederlands grondgebied. Dat is nochtans nodig om de grootste schepen vlot naar Antwerpen te laten varen zonder dat ze moeten wachten op hoogwater. Intussen promoot het bestuur van de Antwerpse haven in China dat de uitdieping vanaf eind 2009 realiteit is, wat praktisch onhaalbaar is geworden. De kans is groot dat de spanningen tussen Vlaanderen en Nederland nu opnieuw toenemen. In 2005 werd immers, na vier jaar onderhandelen, een strikt tijdsschema afgesproken. Maar andermaal zorgen nieuwe Nederlandse eisen voor bijkomende vertraging. (GVA)

03/06/2008 Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor het Land van Waas (ICW) is begonnen met de afbouw van zijn activiteiten in Doel. Het ICW is verantwoordelijk voor de concrete invulling van het tijdelijk woonrecht. De Vlaamse regering besliste vorig jaar echter om geen leegstaande woningen meer voor bewoning ter beschikking te stellen. Op 31 augustus 2009 eindigt het tijdelijk woonrecht. "Voor ons is dit een cruciale datum", stelt ICW-directeur Bart Casier. "Renoveren of een huis ter beschikking stellen heeft geen zin meer, we bouwen onze activiteiten in Doel dus verder af dit jaar." (HLN)

03/06/2008 Fietsers in fluo rijden voor het goede Doel
Fietsen voor het goede Doel. Zo zou je de tocht kunnen omschrijven die Fons Mees (72) en Theo Peeters (62) ondernemen. Van 17 mei tot 12 juni toeren ze op de tweewieler door Vlaanderen, van ver herkenbaar met hun fluovestjes en dito bagagezakken. Ze houden halt in de stad- en gemeentehuizen met één vraag: red het gedoemde Doel. Het lot van het polderdorp aan de Schelde is bekend. Het moet wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Maar in Doel hebben ze zich daar nog niet bij neergelegd. En de overblijvende bewoners krijgen de fietsende steun van twee niet-inwoners die zich sympathisanten noemen. 
Doel hoeft niet met de grond gelijk gemaakt te worden, is hun boodschap.

'Het is niet te laat. Op de sluiting van de kerncentrales zijn ze ook teruggekomen. Waarom niet op de beslissing uit 1998 om het Deurganckdok te bouwen?'
'Laat de mensen zelf beslissen of het nog leefbaar is. Dat is democratie. Als het Saeftinghedok er ooit komt, is het afgelopen. Maar ik denk niet dat we dat de eerste jaren gaan meemaken.'
Het nooddecreet om het Deurganckdok erdoor te krijgen, noemt Mees 'een rechtsstaat onwaardig'. 'Ook de uitspraak van Kris Peeters dat Doel moet verdwijnen, zelfs als het Saeftinghedok er niet komt, vind ik een brug te ver.' De tocht van Mees en Peeters vertrok in Antwerpen en deed al onder meer Beveren, Gent, Brugge, Ieper, Kortrijk, Geraardsbergen en Leuven aan. Ze overnachten in jeugdherbergen. Ook het Vlaams Parlement werd met een bezoekje vereerd. 'We spraken er met de leden van de commissie Openbare Werken. Toen ik de voorzitter, Marc Van den Abeelen, voor de voeten wierp dat het Saeftinghedok er mogelijk nooit komt, antwoordde hij dat ik misschien gelijk kon krijgen. Wel, aan dat soort uitspraken klampen we ons vast.' 'Doel, dat is mijn jeugd', mijmert Mees. 'Wij gingen krabben vangen in Lillo en voeren met de overzet naar Doel, als ze niet beten op de rechteroever. Nu zijn de krabben verdwenen door de vervuiling. Pas als ze terug zijn mag je de Schelde weer schoon noemen.' De spraakwaterval Fons Mees is geheel uit polderklei opgetrokken. Zijn ouders waren afkomstig van Zandvliet en Hoevenen, hij leefde als kind in Stabroek en woont vandaag in Kapellen. Zijn engagement voor de streek zag het licht in 1970. Hij stond met Luc Versteylen aan de wieg van de Groene Fietsers en van Agalev. Zijn eerste strijd voerde hij voor het behoud van Berendrecht en Zandvliet, die ook gedoemd waren plaats te maken voor de groeiende haven. Met succes: gebundeld met de actie 'Red de Voorkempen' konden de twee dorpen gevrijwaard worden en werd het duwvaartkanaal gestopt. 'Toen kregen we te horen dat de kans 1 op 10.000 was dat we het tij konden keren. Dat ene kansje proberen we voor Doel te grijpen.' Na de redding van Berendrecht en Zandvliet liet de haven zijn oog op de linkeroever en Doel vallen. 'Het is een beetje uit schuldgevoel dat ik mij nu voor dat dorp inzet', bekent Mees. Een ritje door het platte Vlaamse land is voor hem een peulschil. Vorig jaar fietste hij, eveneens in 27 dagen, naar de Spaanse bedevaartsplaats Santiago de Compostela, ook om bescherming voor Doel af te smeken. 'Maar de tocht door eigen land kan meer solidariteit losmaken', geloven Fons Mees en Theo Peeters. (DS)
fietsenvoordoel.blogspot.com

24/05/2008 Het fiat van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, inclusief de bouw van het Saeftinghedok, dreigt op de lange baan te komen. Dat komt door het uitblijven van een milieurapport, waardoor ook de ruimtelijke plannen, die een uitbreiding van de haven moeten toestaan op zich laten wachten. Volgens Vlaams parlementslid Annick De Ridder dreigt het nog ruim een jaar te duren vooraleer alle procedures rond zijn.(DT)

20/05/2008 Het dempen van een deel van het ooit zo prioritair Doeldok kost 58 miljoen Euro.
Het Doeldok gold in de jaren zeventig van vorige eeuw als "een absolute prioriteit, opdat de haven van Antwerpen zich zou kunnen handhaven in de wereldtop." Na de economische terugval in de jaren zeventig bleek de groei van de petrochemische industrie echter overschat. Het Doeldok werd aangelegd tussen 1980 en 1987, maar nog voor de voltooiing ervan werd duidelijk dat het dok onbruikbaar was. Jos De Meyer brengt het rampscenario van het Doeldok in herinnering naar aanleiding van de actuele discussie over de noodzaak van de al dan niet hoogdringende realisatie van het Saeftinghedok. (GVA)


15/05/2008  Doel 2020 lanceert Engelstalige website en nieuwsbrief
"Port of Antwerp - The Other Side", onder deze titel ontwikkelde het actiecomité Doel 2020 een nieuwe Engelstalige website en nieuwsbrief, die gericht is op het internationale publiek: Europese politici, economische journalisten, haveninstellingen etc. De website is te vinden op http://www.portofantwerp-theotherside.be 
De naam van de site lijkt sterk op die van de internationale site van de Antwerpse haven. Op de nieuwe webstek staat
onder meer een relaas over de waanzin van de havenuitbreiding van de hand van auteur Edmond Reyn, een voormalig chemisch ingenieur. Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020, schetst de geschiedenis van Doel in een
notendop en Paul Staes heeft het over de petitie die Doel indiende bij het Europees parlement. In een laatste luik komt advocaat en professor Matthias Storme aan bod. (BELGA)

29/04/2008 De Antwerpse haven groeit snel en vanaf 2014 is er meer capaciteit nodig. Dat was de duidelijke boodschap van Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf die in het Vlaams parlement vurig de bouw van het omstreden Saeftinghedok verdedigde. Het Vlaams parlement organiseerde dinsdag een eerste hoorzitting over de mogelijke bouw van een extra getijdendok op de linkerscheldeoever. Voor de Antwerpse haven is het geplande Saeftinghedok broodnodig. Verschillende prognoses voor de groei van de containertrafiek tonen aan dat er in de periode 2014-2016 nieuwe behandelingscapaciteit nodig is. Door het dok verdwijnt Doel van de kaart, maar de havengemeenschap wil proberen een deel van het polderdorp te vrijwaren, mogelijk als 'monument.' "Als het kan zouden enkele sites behouden blijven, maar laten we de mensen niets wijsmaken: een woonfunctie is uitgesloten." (HNB)

18/04/2008 De conservatie van de Doelse kogge, een middeleeuws schip uit 1325 dat in september 2000 bij graafwerken aan het Deurganckdok in Doel werd bloot gelegd, kan binnenkort van start gaan. Dat heeft minister Dirk Van Mechelen meegedeeld op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. 
De gedemonteerde resten worden al acht jaar bewaard in 34 containers gevuld met water in de openlucht. In het eerste trimester van dit jaar werden twee belangrijke studies afgerond. De Amerikaan Peter Fix, een expert in conservatie van maritieme archeologische resten, onderzocht de mogelijkheden voor conservatie en reconstructie. Het bureau Sien onderzocht de mogelijkheden inzake museale presentatie. Qua conservering blijken de juiste keuzes gemaakt. De resten zijn door ze te bewaren in leidingwater in voldoende goede staat om alle mogelijke technische onderzoeken uit te voeren en om ze te conserveren met het oog op ontsluiting voor het grote publiek. Naar presentatie toe zijn er verschillende pistes: het schip volledig restaureren, een replica ervan maken, de resten tentoonstellen in de staat waarin ze werden gevonden of een reizende tentoonstelling die de verschillende Hanzesteden van Europa zou kunnen aandoen. Omdat elke optie gevolgen heeft voor de conservatie wil men nog voor de zomervakantie definitief de knoop doorhakken. In een eerste fase start een wetenschappelijke studie van de resten, een reiniging, registratie en chemische analyse. Dit zal minstens drie jaar in beslag nemen. Dat kan enkel in een gespecialiseerde omgeving zoals het waterbouwkundig laboratorium van Antwerpen. De plannen van de gemeente Beveren om hiervoor een loods te bouwen zijn daarom niet realistisch. Minister Van Mechelen benadrukt wel dat de gemeente op andere manieren betrokken kan blijven bij het project. Het volledige proces van conservatie en reconstructie gaat in totaal zeven à acht jaar in beslag nemen.(BELGA)

Vlaams Parlement organiseert hoorzitting over noodzaak Saeftinghedok       
De commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie van het Vlaams Parlement buigt zich op 29 april over de
economische noodzaak van het Saeftinghedok in Doel. Dit gebeurt op vraag van Groen!
Op basis van cijfers van het studiebureau Ocean Shipping Consultants en de containerbehandelaars zelf, kwam Groen!
tot de conclusie dat er op dit moment helemaal geen economische noodzaak is voor een snelle beslissing over het Saeftinghedok. Volgens volksvertegenwoordiger Jos Stassen is de capaciteit van de huidige containerinfrastructuur zelf 40 tot 50% hoger dan wat de Antwerpse haven vooropstelt. Het havenbedrijf zegt dat de containercapaciteit tegen
2012-2013 opgebruikt zal zijn maar volgens Groen! zal dit scenario zich niet voordoen voor 2020. (BELGA)

13/04/2008 Erfgoeddag in Doel - Filmvoorstelling over Doel en andere bedreigde dorpen in Vlaanderen. Een wandeling door het dorp langs de ellende van jaren moedwillige verwaarlozing en sloop, maar ook langs een afbraakterrein met een kunstwerk, bestaande uit 60 gedichten die de zinloze afbraak van Doel symboliseren, te vergelijken met de dodenakkers in de Westhoek. De poëzie pagodenroute op de dijk. Een bezoek aan de kerk en het Hooghuis met een gids. Proeven van de nieuwe Doelse praline.

05/04/2008 Praline moet Doel redden - Een chocoladeontwerpster heeft een praline gecreëerd om aan te tonen dat het Scheldedorp Doel weldegelijk toekomst heeft.  'Mijn praline ziet eruit als een gemarmerd bolletje en is uitgevoerd in een witte en een zwarte versie', vertelt de maakster ervan, Els Van Vlimmeren uit Zoersel. 'De donkere versie herinnert qua kleur nog aan aarde en leunt eerder aan bij het oorspronkelijke polderdorp. De witte verwijst naar de aarde als wereldbol en naar de globaliserende Antwerpse haven die Doel nu bijna volledig omsluit.' De Antwerpse restauranthouder Didier D'haene gaat de chocolade in zijn zaak op de Vlaamse Kaai aanbieden bij de koffie. Zijn moeder Danielle liet zich door de pralines inspireren om er gelijkaardige juwelen van te maken. Graficus Jef Deyaert maakte een logo. Wereldfietser Fons Mees, die vorig jaar voor Doel naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela reed, gaat dit jaar een Ronde van Vlaanderen afwerken. Op elke tussenstop zal hij de praline aanbieden aan het plaatselijke gemeentebestuur. Zijn rit start op 17 mei. (De Gentenaar)

16/02/2008 Groen!: "Geen nood aan Saefthingedok" - De bouw van een nieuw containerdok in de Antwerpse haven zal leiden tot overcapaciteit en is economisch niet te verantwoorden. Dat is de conclusie van Groen! na een eigen onderzoek naar de huidige containercapaciteit. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Stassen stelde de resultaten zaterdag voor op een persconferentie in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Volgens hem is de bouw van het zogenaamde Saeftinghedok weggesmeten geld want met de huidige infrastructuur kan de haven nog verder tot 2027 en dit berekend volgens de hoogste groeiprognose. Stassen wijst er op dat de cijfers afkomstig zijn van onverdachte economische bronnen zoals het studiebureau Ocean Shipping Consultants en de havenbedrijven zelf en is zijn redenering waterdicht. Hij wil dan ook graag het debat aangaan in het Vlaams parlement en met de havenautoriteiten.
"De Antwerpse haven beweert dat als de huidige groei blijft doorgaan, er onvoldoende capaciteit is tegen 2013-2014. Maar het is intussen aangetoond dat de jaarlijkse groei van 10 pct niet zal blijven duren. Dit ongelooflijk hoge groeicijfer is hoofdzakelijk een gevolg van de zogenaamde 'China-factor', en zal zich ongetwijfeld binnen afzienbare tijd normaliseren tot 4 à 5 pct", aldus Stassen. Bovendien is de ruimteproductiviteit sterk gestegen per hectare. Er zit een groot verschil tussen de totale containercapaciteit die de haven (11,5 miljoen TEU) aangeeft en de havenbedrijven (17,2 miljoen TEU) zelf. "Volgens bedrijven zoals PSA/HNN en Antwerp Gateway wordt vandaag dus nog niet de helft van de totale capaciteit benut", concludeert Stassen. Het Deurganckdok heeft ongeveer 660 miljoen euro gekost. De bouw van het Saefthingedok zal minstens evenveel kosten. Weggesmeten geld en een enorme hypotheek op de mobiliteit en leefomgeving als je de uitgevoerde studies grondig bestudeert, zegt Stassen. Dat geld kan volgens hem dus beter geïnvesteerd worden in meer binnenvaart en treintransport.(BELGA) 

31/01/2008 De Maatschappij Linkerscheldeoever gaat de afbraak van woningen in het bedreigde Scheldedorp Doel verder zetten. Dat heeft voorzitter Peter Deckers dinsdagavond meegedeeld op de gemeenteraad in Beveren. 
Het Vlaams Belang had een motie ingediend om de verdere sloop van 40 huizen op korte termijn en 100 op langere termijn te staken. Volgens fractievoorzitter Bruno Stevenheydens zal het afbreken van de woningen de leefkwaliteit van de resterende inwoners schaden en is het beter te wachten tot midden 2009. Dan loopt het woonrecht af en komen alle huizen definitief leeg te staan. Volgens Peter Deckers voert de Maatschappij Linkerscheldeoever de sloopwerken uit in opdracht van de regering en wil die geen verwarring creëren rond het gevoerde beleid in Doel. Wel liet hij tussen de lijnen verstaan dat de meeste woningen in Doel er nog een tijdje zullen staan. Want de sloopdossiers hebben nog een hele administratieve weg af te leggen. Ook zal men gericht slopen om de bewoonde panden zoveel mogelijk te sparen. Deckers ziet echter geen toekomst meer voor Doel en dit zal ook uit de nieuwe plan-MER voor de Waaslandhaven blijken. Als er geen Saeftingedok komt op die locatie, wordt het dorp wellicht één groot industrieterrein. (HLN)

30/01/2008 Wil Antwerpen na 2014 niet af te rekenen krijgen met congestie in het havengebied, dan moet er dringend werk worden gemaakt van het Saeftinghedok. "Rekening houdend met de omvangrijke en tijdrovende besluitvorming die vooraf gaat aan de realisatie van zo'n dok, moet het Saeftinghedok nù op de agenda", zegt havenschepen Marc Van Peel.(BELGA) - Persmededeling Doel 2020: Eisen Antwerps Havenbedrijf missen elke grond - Doel 2020 vraagt reactie van Vlaamse Regering

23/01/2008 De rechtbank van Dendermonde geeft de Maatschappij Linkerscheldeoever de toelating om de sloop van woningen in Doel te hervatten.  Persmededeling Doel 2020: Rechter in Dendermonde spreekt zich niet uit over wettigheid van afbraken - Saeftingedok blijkt hoe langer, hoe meer onhaalbare kaart

16/01/2008 Als er nog een nieuw containerdok komt, wordt de bereikbaarheid van de hele regio zwaar gehypothekeerd, zo schetst een mobiliteitsstudie. De Bond Beter Leefmilieu eist intussen dat het milieueffectenrapport wordt overgedaan. In de mobiliteitsstudie die besteld werd in het kader van het milieueffectenrapport (MER) voor het Strategisch Plan van de haven, wordt een somber beeld geschetst. In alle toekomstscenario's wordt het verkeer problematisch. Interessant is vooral wat het door Antwerpen gewenste uitbreidingsscenario met een groot Saeftinghedok zou meebrengen. Die uitbreidingsvariant B1 gaat uit van een containertrafiek van 14,4 miljoen standaardcontainers en houdt al rekening met alle mogelijke nieuwe verkeersinfrastructuur en een gunstige 'modal split' (de verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen). Desondanks luidt het: ' De bereikbaarheid van de regio via de weg wordt, gezien de sterk verhoogde verkeersintensiteiten op de ring en de toekomende snelwegen, in belangrijke mate gehypothekeerd. Een belangrijk aandachtspunt vormt de belangrijke verschuiving van verkeer naar het onderliggende wegennet, waardoor de bereikbaarheid van de omliggende gemeenten ernstig in gevaar komt.'
De Bond Beter Leefmilieu, die jaren heeft meegewerkt in de centrale werkgroep van het Strategisch Plan, is nu boos over de manier waarop dit alles in het MER wordt verwerkt. Erik Grietens: 'We voelen ons bedrogen. Het hele werk is intellectueel oneerlijk. Wij hebben altijd gepleit voor de inbreidingsvarianten, want de grens aan de groei is bereikt. Wij zien liever een evolutie van mainport naar brainport. Welnu, om die varianten te berekenen weigerde men rekening te houden met nieuwe infrastructuur, zoals de tweede spoorontsluiting en de nieuwe goederenlijnen. Die infrastructuur wordt wél ingecalculeerd in de uitbreidingsvarianten met het Saeftinghedok. Dat is dus appelen met citroenen vergelijken. En dan zwijgen we nog over het economische bedrog: men gaat uit van een veel te grote groeiprognose, een overschatte ruimtebehoefte en een onderschatte productiviteit per terminal. Dat alles met maar één doel: weer een nieuw dok. Wij eisen dat het MER wordt herwerkt.' (KNACK)

11/01/2008 Vlaams minister-president Kris Peeters beslist na de zomer over de tweede sluis die toegang geeft tot de Waaslandhaven. De aanleg en de bijhorende maatregelen voor ontsluiting worden geraamd op 625 miljoen euro.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]