PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  06 november 2008

 

Geen eensgezindheid bij Vlaamse meerderheid over toekomst van Doel


Doel 2020 klaagt manipulatie van cijfers aan door minister-president

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er binnen de Vlaamse meerderheid geen eensgezindheid bestaat omtrent het dossier. In die zin de afbraak toch doorzetten zoals de minister-president vandaag opperde vindt de bewonersvereniging ronduit misdadig. 

Doel 2020 is bovendien geschandaliseerd door de manier waarop minister-president Kris Peeters de cijfers omtrent het aantal bewoners manipuleert. Om het voor te stellen alsof er nog amper iemand woont in Doel worden de bewoners die buiten de dorpskom wonen – maar evenzeer bedreigd zijn – systematisch buiten beschouwing gelaten. Bovendien sluit de minister-president in zijn becijfering ook iedereen uit die geen “oorspronkelijke Doelenaar” is… Op die manier schieten er in de argumentatie van de minister-president nog 80 bewoners over. En dat terwijl er nog altijd méér dan 300 Doelenaars in het dorp wonen. Is dat de ‘newspeak’ van een christen-democratisch minister-president? Mensen die met alles volstrekt in regel zijn, die al jaren gedomicilieerd zijn in de gemeente maar systematisch uit de cijfers worden geweerd - niet als volwaardige bewoners worden erkend - omdat ze geen “oorspronkelijke” bewoners zijn?! 

De hardnekkigheid waarmee Kris Peeters de vernietiging van dit historische dorp verdedigt roept alleszins ernstige vragen op. Voor Kris Peeters moet Doel “… zeehavengebied worden bestempeld op basis van de toekomstige afbakenings-GRUP van Antwerpen.” Daarmee weten we wat het openbaar onderzoek dat nog moet gevoerd worden voor de minister-president waard is: Niets dus. Waar ondertussen - ondanks ons aandringen - in alle talen over gezwegen wordt door Kris Peeters, dat zijn de argumenten om dit megalomane project ondanks alle tegenkanting toch door te voeren. Is het voor de hoogste gezagdrager in Vlaanderen dan echt te veel gevraagd om daar even dieper op in te gaan?  

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]