www.plantaardig.com
 

Groenten vervroegen en verlaten onder glas of plastiek
De kas als verlengstuk van het normale groeiseizoen.

Hier lees je tips om groenten vroeger of later dan het gangbare seizoen te kunnen oogsten.   

De volgende groenten komen aan bod in dit artikel: busselwortels, andijvie, veldsla, bloemkool, kropsla, peterselie, knolselder, spruitselder, radijs, spinazie en bonen.

 

Kropsla of botersla in het najaar

Om geen overlapping met de buitenteelt te hebben is de vroegste plantdatum in het najaar 1 september, dan kunnen wij reeds half oktober oogsten. Gans de maand september kunt u dus zeer gemakkelijk kropsla onder glas of plastiek kweken. Eind september geplant kan er geoogst worden begin december. Later planten verhoogt het teeltrisico als er geen verwarming is. Vanaf februari kunt u opnieuw planten onder glas (zie verder).

Het is moeilijker om in het najaar sla te kweken dan in het voorjaar. Er is minder licht, er is een hogere luchtvochtigheid en de kans op vorstschade is groter bij bijna volgroeide kroppen dan bij kleine slaplanten. De kroppen die we oogsten in het najaar zijn lichter en losser van structuur.

De kans op witziekte (valse meeldauw) is groot in het najaar. Om dit te voorkomen moeten we ervoor zorgen dat de sla goed kan opdrogen. Veel luchten van de kas is dan ook de boodschap in het najaar.

Foto: Valse meeldauw bij sla: wit schimmelpluis onderaan het blad.
Ook is de kans op rottingsschimmels zoals Botrytis in het najaar groot. Ook hier kunnen we veel voorkomen door er voor te zorgen dat de sla voldoende kan opdrogen na een watergiftebeurt.

Als u de sla vorstvrij kunt houden (eventueel door de sla in de kas af te dekken met plastiekfolie), dan oogsten wij met kerstmis sla die op 1 oktober geplant werd. Planten na 1 oktober heeft weinig zin, gezien de korter wordende dagen. De teeltduur wordt vrij lang en de kans dat er extra gestookt moet worden is groot. Planten op 1 november betekent dat er pas geoogst kan worden begin maart, zeker bij een donkere en koude winter.

De plantperiode november tot december is over het algemeen af te raden bij het telen onder glas Vanaf begin januari kan er opnieuw geplant en gezaaid worden.

Kropsla in het vroege voorjaar

Zonder risico op vorstschade kan er geplant worden vanaf half februari. De oogst is dan omstreeks half april. De kans op vorstschade op kleine slaplanten is eerder gering. Het mag gerust wat vriezen in de kas, de plantjes zullen zich hiervan snel herstellen. Moest er dan toch nog een late vorstperiode komen, dek dan de slaplantjes af met acryldoek of plastiekfolie.

In het voorjaar wordt er geplant onder beschutting tot einde maart, daarna is er de buitenteelt. In de maand maart wordt kropsla ook al buiten geplant, maar wordt afgedekt met geperforeerde plastiekfolie of met agryldoek.

Veldsla

Veldsla kan eigenlijk het ganse jaar door onder glas of plastiek gekweekt worden. Enkel bij heel strenge vorst moet u de plantjes afdekken. De teeltduur van veldsla is vrij kort en bedraagt bij zaai in september ongeveer twee maanden. Zaai eind september levert ons veldsla rond kerstmis. Willen we veldsla zaaien in november, dan bedraagt de teeltduur 4 maanden.

Vorstschade bij veldsla komt alleen voor bij heel strenge winters. En dan nog zal de plant zich herstellen.

Veldsla zaaien in het voorjaar, bvb in januari of februari om te oogsten in maart-april, is ook mogelijk, maar dan is de kans op opschieten (een bloemstengel die gevormd wordt) heel groot en moeten we op tijd oogsten! In enkele dagen tijd kan de veldsla een bloemstengel vormen! Om tijd en ruimte te sparen in de kas, kunt u ook de veldslaplantjes zaaien in kleine perspotjes of kleine bloempotjes. Er worden dan een viertal zaadjes per potje gelegd. Als de eerste echte blaadjes gevormd zijn worden ze uitgeplant op bvb. 10cm x15cm.

Interessant om te weten is dat er bij veldsla twee rassengroepen bestaan: de roosjes en de langbladige veldsla. De roosjes hebben een korter, ronder blad en zijn donkerder van kleur. De langbladige veldsla is bleker, maar geeft wel meer bladmassa.  Meer info over veldsla.

Bloemkool
Bloemkool kan onder volledig koud glas opgekweekt worden. Er wordt gezaaid eind september - begin oktober. Doe dit bij een temperatuur van 15-20C tot aan de kieming. Teel daarna verder koel, maar met voldoende licht. Zo voorkomt u dat de plantjes teveel rekken (fileren). Eerst worden de plantjes verspeend in perspotten of kleine bloempotjes. Doe dit als u de eerste echte blaadjes ziet. Plant bij vier echte blaadjes over in potten met diameter 12 cm. Zorg ervoor dat de planten voldoende kunnen opdrogen zodat er geen schimmelinfecties op de bladeren kunnen ontstaan. Vooral valse meeldauw kan een probleem vormen in het najaar.

Foto : Valse meeldauw op koolbladeren: grijs schimmelpluis onderaan, overgaand in droge, bruine vlekjes.

Er moet dus bijna continu gelucht worden, ook al om een te losse plant te voorkomen. Het uitplanten kan gebeuren rond de jaarwisseling tot begin februari. Deze bloemkool zal kunnen geoogst worden in de maanden april-mei.

Gedurende de volledige teelt hoeven we niet te vrezen voor vorst. Door de vorst kan het wel dat er uitdroging optreedt. Voorzie de planten daarom van voldoende vocht als er zich een vorstperiode aankondigt. Met vorstperiode wordt dan bedoeld dat het in de kas vriest.

Busselwortels (Bospeen)

Deze kunnen in december of januari gezaaid worden. In principe kan vorst verdragen worden tot - 6C. Afdekken in de kas is dus maar zelden nodig. In maart en april kan er dan geoogst worden. Verlating van wortelen kan ook, maar ligt iets moeilijker. Het probleem is hier de geringe lichthoeveelheid in de herfst. Daardoor hebben we in het najaar onder glas dikwijls een overvloedige loofontwikkeling en bijna geen wortelvorming.
Als we zaaien begin september kunnen we nog oogsten met kerstmis. Meer info over wortelen.

 

Andijvie

Andijvie herfstteelt: zaaien augustus, planten september, oogst vanaf half november tot januari.

Andijvie winterteelt: kan in een koude serre geplant worden vanaf half oktober om geoogst te worden vanaf februari. Deze plantjes zijn gezaaid half september en hebben dus voldoende temperatuur gekregen. Als er later geplant wordt (bvb. januari) moeten de andijvieplantjes opgekweekt worden bij 15C, zoniet gaan de planten vroegtijdig opschieten.

Andijvie voorjaar onder glas: zaaien maart, uitplanten 1 april. Ook hier is het weer belangrijk om de plantjes warm (15C) op te kweken. Meer info over andijvie.


Peterselie

Peterselie kan overwinterd worden in een koude serre. Bij uitplanten in september-oktober kunt u de ganse winter verse peterselie
oogsten, dit tot in mei.

Het is dus aan te raden om de peterselieplantjes voor te kweken in pers- of bloempotjes en dan in september uit te planten. Zoniet kunt u half augustus ter plaatse zaaien in kas of plastiektunnel.
Peterselie vervroegen kunnen we door in februari voor te kweken in potjes en eind maart uit te planten onder glas.

Een belangrijke techniek bij de teelt van peterselie is het voorkiemen.
Meer info over voorkiemen. Meer info over peterselie.

Knolselder

Onze serre kunnen we ook gebruiken voor bewaring van groenten. Een mooi voorbeeld daarvan is de bewaring van knolselder.
We graven de grond n spadesteek uit en plaatsen de gerooide knollen erin met nog enkele blaadjes groen. We strooien aarde tussen de knollen en spoelen deze in zodat de knollen water kunnen opnemen. Wel vorstvrij houden door bij vorstweer af te dekken.
Ook knolselder vervroegen kunnen we doen. We zaaien reeds in februari op een warme plaats en planten de knolselder begin april onder glas. Reeds in juni kunnen we de eerste knolletjes oogsten.

Spruitselderij, snijselderij

Een aangename najaarsteelt onder glas is de spruitselder of snijselder. Als u zaait half augustus kunt u uitplanten eind oktober. Het is mogelijk met losse planten te werken als u de
zaden ruim verdeelt. Zoniet moet u nadat de eerste echte blaadjes gevormd zijn verspenen in perspotten of kleine bloempotjes. In het begin lijkt de groei niet goed te vorderen, maar bij de eerste voorjaarszon, vanaf eind januari neemt de groei sterk toe en vanaf maart kunt u oogsten.

 Spinazie

Spinazie kan gezaaid worden eind oktober tot januari onder koud glas of plastiektunnel en geoogst worden vanaf eind december. De teelt is identiek aan deze van buiten. Meer info over spinazie.

 

 

Radijs

Radijs onder glas is mogelijk van september tot maart met uitzondering misschien van de zaaiingen vanaf eind oktober tot half december waar door gebrek aan licht de knolvorming niet goed verloopt en de bladvorming veel te sterk wordt.

Bonen

Om vroeg bonen te kunnen oogsten wordt half maart gezaaid in bloempotten, drie plantjes per 12cm-pot. Deze kunnen dan half-april onder koud glas of plastiek uitgeplant worden, op een afstand 40*40. In juni kunt u al oogsten. 

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.