www.plantaardig.com
 

 

Previous Table of Contents Next

4.2. Beoordelingskriteria

De gebruikte kriteria hebben betrekking op plant- en gewaskenmerken, op oogst- en opbrengstgegevens, alsook op kwaliteitskenmerken.

4.2.1. Vegetatieduur en opbrengst

Naargelang de vegetatieduur van de cultivars dient een onderscheid gemaakt tussen zeer vroege, vroege, middenvroege, halflate, late en zeer late rassen. Een spreiding van de oogst bij spruitkool geschiedt door een aangepaste rassenkeuze, veeleer dan door het verschuiven van zaai- en pootdata. Verlating van de zaai- en pootdata kan bij spruitkool overigens aanleiding geven tot een opbrengstvermindering. Late rassen moeten ruimer geplant worden dan vroege rassen. Bij de beoordeling van de opbrengst dient men er tevens rekening mee te houden dat vroege rassen in het algemeen een hogere opbrengst geven dan late rassen. De vergelijking van de productiviteit verloopt dus het best binnen een zelfde vroegheidsklasse. Het uitvoeren van een voorpluk kan bovendien de opbrengst sterk doen toenemen.

4.2.2. Sortering

De sortering van de spruiten varieert van zeer fijn tot zeer grof. De belangstelling van de handel en van de industrie gaat uit naar fijne spruitjes met een diameter kleiner dan 30 mm, die een gevoelige meerprijs behalen in vergelijking met de grovere sortering.

4.2.3. Spruitzetting en schakeling

De spruitzetting varieert van zeer pyramidaal, over broek- of buikvormig, naar zeer cylindrisch. Een pyramidale spruitzetting houdt in dat de spruiten onderaan sneller afrijpen dan in de top. Bij een cylindrische spruitzetting geschiedt de afrijping meer gelijktijdig.

Een nauwere plantafstand kan de cylindrische afrijping begunstigen, doch het is in de eerste plaats een gewaskenmerk. Een pyramidale spruitzetting noodzaakt tot een voorpluk of toppen en gaat bovendien vlugger gepaard met smetaantasting.

De geschiktheid voor de éénmalige oogst hangt nauw samen met de spruitzetting. Bij rassen met een pyramidale spruitzetting is een voorpluk wenselijk; eventueel toppen samen met een voorpluk. Bij broek- of buikvormige spruitzetting is toppen wenselijk (eventueel gekombineerd met een voorpluk). De cylindrische spruitzetting leent zich het best tot een éénmalige, machinale pluk.

De schakeling van de spruiten beïnvloedt eveneens de al dan niet vlotte plukbaarheid. Een te dichte schakeling leidt tot een minder vlotte pluk en geeft vaak meer geel blad.

4.2.4. Spruitkenmerken

De spruitjes moeten groen zijn, goed rond en zeer vast met een smalle voet en zonder vleugels. De pit moet klein zijn.

4.2.5. Smetgevoeligheid

Smet uit zich door rotting van de spruitjes. Veelal is de grauwe schimmel (Botrytis cinerea) op de aangetaste spruitjes te vinden. Ongunstige groeiomstandigheden evenals een periode van regenrijk weer tijdens de spruitzetting bevorderen het optreden van smet.

Een dichte schakeling van de spruiten, een pyramidale spruitzetting en het moeilijk laten vallen van het gele blad bevorderen eveneens de smetgevoeligheid.

4.2.6. Lengte en stevigheid van de stam

Rassen met een korte en stevige stam komen het best tot hun recht op vruchtbare gronden en vragen een flinke bemesting. Minder of matig stevige rassen met een vrij lange tot lange stam moeten eerder langzaam starten en gelijkmatig opgroeien. Aldus bekomt men een stevige stam en vermijdt men legeren.
Previous Table of ContentsNext

 

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is nu ook te koop bij


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.