www.plantaardig.com
 

Deze tekst is een overname  van de brochure "De augurkenteelt" 
uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, 3de uitgave,1987 
De augurkenteelt heeft ondertussen aan belang verloren voor de beroepstuinder.

Previous Table of Contents Next


2.5. Tijdelijke bescherming met geperforeerde plastiek

Een augurkenplant reageert niet alleen positief op een plastiekgrondbedekking, zij is evenzeer dankbaar voor een bescherming van het bovengronds gedeelte van het gewas en dit vooral tijdens de jeugdfase. Bij de vroege teelt in open lucht is dit van uitzonderlijk belang. Een goede bescherming van het gewas wordt op een vrij eenvoudige wijze bekomen bij het telen onder geperforeerde plastiek. Door de planten tijdelijk onder geperforeerde plastiek te telen wordt de teeltzekerheid verhoogd, is het mogelijk de oogst belangrijk te vervroegen (vanaf begin juli), alsmede een hogere produktie en een betere oogstspreiding te bekomen.

Als geperforeerde plastiek wordt P.E.-folie van 0,03 mm á 0,05 mm dik gebruikt met 500 gaten van 1 cm 0 per m 2 . Deze plastiek is verkrijgbaar in breedten van 1,60 m - 1,80 m 6 m - 12 m. In beide laatste gevallen worden meerdere lijnen augurken onder de folie geteeld. Er wordt geplant tussen 10 en 25 mei. De plastiek wordt aangebracht gelijktijdig met het planten. Als

Hij wordt aan de 2 zijkanten lichtjes ingegraven; er echter wel voor zorgen dat hij tussen de planten] ijnen los op de grond ligt (niet aanspannen). Naarmate de planten zich onder de plastiek ontwikkelen wordt de vrije ruimte steeds kleiner en komt de plastiek mee omhoog. De plastiek blijft behouden tot aan het begin van de pluk. Doordat er voldoende luchtbeweging is bij het opwaaien en de bijen via de openingen tussen de planten terecht komen, levert de vruchtzetting van de eerste bloemen geen problemen op. Het tijdstip van verwijderen wordt behalve door het ontwikkelingsstadium van het gewas, ook mee bepaald door de weersomstandigheden. De plastiek wordt het best verwijderd wanneer geen scherp zonnig of schraal weer verwacht wordt; liefst tegen de avond. Na het verwijderen van de plastiek worden de ranken uitgelegd. Omdat men bij deze teelt beoogt vroeg en veel te plukken op een korte tijd worden rassen genomen als Kora, Elon en SG 876 die vroeger in produktie komen dan de andere hybriderassen.

Daar de kosten van een direkte afdekking 2 maal minder duur zijn dan de teelt onder kleine tunnels, bovendien veel minder werk vraagt bij het aanbrengen en minstens even goede resultaten geeft, kent deze teeltwijze sinds 1980, vooral in de Noorderkempen, een nagenoeg algemene toepassing.


Previous Table of Contents Next

Deze tekst is een overname  van de brochure "De augurkenteelt" 
uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, 3de uitgave,1987 
De augurkenteelt heeft ondertussen aan belang verloren voor de beroepstuinder.

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is nu ook te koop bij


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.