Pammanik - Meghalaya

VHAM 2004-2007-2011

Voluntary Health Association of Meghalaya

 

Toiletten met plaatselijke materialen gebouwd

Toilets constructed with local resources

 

Kinderen letten op hun kleinere broertjes en zussen.

Children have to look after their younger peers.

 

Van jongsaf aan wordt men ingeschakeld.

Childhood can be hard in Pammanik.

 

Vergadering met VHAM staf en dokter

Meeting with VHAM staff and doctor

 

 

Dorpsontwikkeling- en gezondheidsproject - Village development and health project

 

 

Op verkenning in Pammanik

Village walk

Vrouwen werken op het land

Women are going to the land

Mag ik je kindje eens zien?

May I see your little baby?

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst met de dorpsraad

Meeting with the village councel

De lagere school - Primary school

Bijeenkomst met zelfhulpgroepen

Meeting with Self Help Groups

 

2008 2de Fase: Economische ontwikkeling in het dorp brengen

2nd Phase: Introducing economic development in the village

 

 

Het nieuwe centrum, samen opgetrokken

The turmeric center, build together

May van VHAM opent de ceremonie

Mayfereen introduces the turmeric mill

 

 

 

 

 

 

Van moeder

tot moeder

 

From mother

to mother

 

 

 

 

Vergadering met de dorpsraad

Meeting with the village council

Bijeenkomst met de zelfhulpgroepen

Meeting with the Self Help Groups

De Raad van Bestuur wil van Pammanik een modeldorp maken The Board intends to make a model village of Pammanik

 

 

 

2010: Er komt schot in de zaak / Something is moving

 

 

 

 

 

De winkel is de trots van het dorp / The shop is the pride of the village

 

 

 

 

Economie brengen in het dorp om de bekomen resultaten te bestendigen: turmericverwerking, handwerk, naaien en stikken, kleine veeteelt

 

 

 

 

Economics in the village as a sustainability factor: turmeric processing, handicraft, tailoring, life stock farming

 

 

 

 

Volwassenen onderwijs en avondschool voor de kinderen die overdag niet naar school kunnen moeten mee de ontwikkeling ondersteunen

Adult literacy classes and night classes for the children who are unable to go to the day-school have to support the development

 

 

 

 

De overheid pompt water op uit een bron aan de rand van het dorp, zuivert het (tank met zand) en verspreidt het via een tweede tank in het dorp

The government gets water from a source at the village border, filters it (tank with sand) and distributes it via a second tank throughout the village

 

 

 

 

Geen hard werk meer om water diep in het dal bij de bron te halen / No more hard labor for getting the water deep out of the valley

 

 

 

 

Overleg met de zelfhulpgroepen

Meeting with selfhelpgroups

Overleg met de dorpsraad

Discussion with the village elder

Tot een volgende maal

See you next time

 

 

Zie verder voor een volledige beschrijving van het project

Dorpsproject Pammanik