Olmenhof logo Titel Winter

HOME

In principe kan iedereen, met gelijk welke jonge hond, bij ons aansluiten om de lessen te volgen.

Het eerste doel van onze hondenschool is het opvoeden van jonge honden (pups).
Daarvoor gebruiken we een techniek die overeenkomt met (of toch sterk lijkt op) de clickermethode.  Ze is volledig gebaseerd op het belonen van het gewenste gedrag van het hondje zodat hij dit gedrag graag zal herhalen.  Van de andere kant wordt ongewenst gedrag zo veel mogelijk voorkomen zodat het hondje niks verkeerd leert.  Op het ogenblik dat het hondje doet wat wij willen geven wij hem het signaal dat hij beloond zal worden.  Bij de clickermethode is dat signaal de 'click'.  Wij geven bij de jonge honden het beloningssignaal meestal niet met de clicker maar met de stem.  Dit geeft een hechtere band tussen de baas en het hondje.  In latere fases wordt de clicker soms wel gebruikt (vooral door de wedstrijdspelers) om de oefeningen te verfijnen of om nieuwe oefeningen te leren.  Wie dus met een pupje aansluit leert automatisch deze techniek.

Wie met een pup wil aansluiten kan dat elke zondagDe eerste les is altijd op zondag om 11 uur 30. De puplessen zijn een zich voortdurend herhalende cyclus waar men op ieder ogenblik kan instappen.  Het is niet nodig van zondag én donderdag de les te volgen maar als dat wel kan gaat het leren sneller vooruit.  Kandidaat-leden mogen altijd enkele keren de les volgen om te kijken of het is wat ze verwachten.  Daarna vragen we om in te schrijven.            (Zie: Lesuren)

Het lidgeld bedraagt € 96,00 voor één jaar.  In het lidgeld is een verzekering tegen ongevallen inbegrepen voor de geleider en voor de hond. Deze verzekering is geldig op alle activiteiten die georganiseerd worden door gelijk welke club die aangesloten is bij de KKUSH. Ieder aangesloten lid krijgt een lidkaart van de KKUSH. Bij het inscannen van de QR-code op de kaart ziet ge alle gegevens van de verzekering.

Als iemand met een oudere hond wil aansluiten kan dat een probleem geven.  In principe nemen we een hond die ouder is dan 16 weken niet meer aan, tenzij hij een goede opvoeding gekregen heeft en de geleider de positieve beloningstechniek beheerst.  De hoofdinstructeur zal dan even testen en in overleg met de instructeursvergadering beslissen in welke klas de hond kan starten.

Een hond die een verkeerde (of geen) opvoeding gekregen heeft, die gedragsproblemen vertoont of die zich op het terrein niet behoorlijk gedraagt kunnen wij niet aanvaarden.  Heropvoeding van een hond is het werk van een honden-gedragsterapeut en niet van een hondenschool.  Wij hebben onze handen meer dan vol met de normale jonge honden en kunnen geen instructeurs vrijmaken voor probleemgevallen.

          


 
 
© Hondenschool Olmenhof - Herk-de-Stad 2004, 2008 e.v.