Het laatste hoofdstuk in beeld.


 

TAI maakt indrukTijdens een bezoek aan de Turkse lucht- macht in novem- ber 1994 maakt niet alleen TAI als bouwer van F16's indruk. Het volledige leger vormt een paraat geheel. Een NAVO AWACS stijgt opAls vertegenwoor-  diger van BelgiŽ in de raad van beheer van het AWACS-programma ervaar ik hoe men in een NAVO-midden tot een consensus komt, ook in moeilijke gevallen.
Verwelkoming bij 162 ANGIn mei 1995 leggen we de laatste hand aan de opleiding op F16 bij de Air National Guard in Tucson Arizona, de besten, wel wat kostelijk en dus voor ons kleinschalig. The Swallows again in the airIn juni 1995 zijn de nieuwe Swallows op Marchetti klaar om als stuntteam de airshows in Eu-ropa op te fleuren. Met hun beperkte ervaring leveren zij zeer degelijk werk. De pers toont interesse.
Naar Soedan vanuit LokichoggioBegin juni 1995 vertoef ik een week in Kenia en neem vanuit Lokichoggio deel aan de voedsel- droppings boven Soedan. De 15de Wing is werkelijk de specialist bij uitstek. Met de minister in de USA In juli 1996 zijn we met de minister op bezoek in de USA. Het prototype van de F16 MLU en de deelname aan de oefening Red Flag krijgt de volle aan- dacht. We zijn ook te gast bij de Thunderbirds.
De GripenIn augustus 1996 wordt in het kader van de Confidence and Security Building Measures Zweden bezocht. We krijgen er ondermeer de Gripen te zien, een echt juweel. De laatsten der Rode DuivelsBij de airshow ter gelegenheid van 50 jaar luchtmacht te Brustem begin september 1996 vliegen de vier ex- Rode Duivels, die nog in dienst zijn, voor een laatste keer. Het publiek is in de wolken.
Een Europese luchtmachtIn november 1996 mag ik te Madrid mijn visie op een Europese luchtmacht toe-lichten. De opi-nies liggen ver uiteen. De DATF-samenwerking met Nederland maakt enige indruk. Lager dan de zeespiegelLager vliegen dan de zeespiegel kon voor het eerst bij de Dode Zee tij-dens een bezoek aan IsraŽl in mei 1998. We zijn getuige van een training van niveau, in alle opzichten.
Na mijn laatste veilige landing op de MT 13Op 12 october 1998 voer ik  met 3 andere Fouga's mijn laatste vlucht uit. We lessen on-ze dorst bij enkele flessen champagne, aangeboden door een vriend. We zijn voor de laatste maal veilig geland. De ploeg van VS3 Begin september 1998 verlaat de ploeg van VS3 de werkomgeving voor een bezoek aan de Franse marine te Toulon. De groep verdient deze "social event" voor hun noeste en moeilijke arbeid. Thanks.