Een ontevreden Mister 10 procent.
 


 

Ik heb in zuiver humanitaire, en gewapende militaire operaties gewerkt, als boordcommandant C-130 en dikwijls als commandant van een operatie zelf. MIjn conclusies:
1. NGO's zijn in het beste geval goedwillende amateurs. Voor de rest is "humanitaire hulp" op uitzonderingen na "big big business" met duurbetaalde jobs in bureaus, en "mister 10%" mannetjes in het veld op uitzonderingen na. Daardoor betaal ik nooit voor ICRC bvb. Ik geef nog enkel geld aan Artsen Zonder Grenzen, ook goedwillende amateurs die weinig kaas gegeten hebben van organisatie, logistiek en transport, maar tenminste zéér goed werk doen te velde. Chapeau jongens en meisjes, maar tracht wat meer professionelen in te schakelen voor het bovenstaande.
2. WFP, waaraan alle UN landen geld geven, en die wereldwijd verwacht worden van de voedselhulp correct te doen, is een ronduit maffieuse organisatie. Zij zijn het die geprobeerd hebben om de Intellectual Property Rights van het Engels-Belgisch SNOWDROP systeem eerst te stelen, en daarna bij monde van hun senior legal advisor OP PAPIER gezegd hebben dat men ze toch niets kon doen,dat ze immuun waren voor vervolging hiervoor als UN organisatie. Wel hebben ze hun website mogen "opkuisen" na wettelijke interventie op basis van de patenten van Woodford, de conceptuele uitvinder van dit systeem, dat de Belgen mochten uitvoeren zonder de IPR te moeten betalen als ze het verder ontwikkelden. Wat doet WFP: ontkennen dat er zo'n systeem bestaat en nooit de inzet ervan vragen. Bovendien beweren, bij overstromingen en tsunamis bvb dat géén enkel systeem bestaat dat onmiddellijk hiervoor kan ingezet worden bovenop vluchtelingen, overstroomde gebieden, bergachtig gebied enz , terwijl SNOWDROP dit precies kan. Vraag maar eens aan de para's die het systeem in Benin "geshowed" hebben voor de ogen van de wereld. Maar dit systeem sluit alle noodzaak voor grondverdeling uit, weg dus een aantal duurbetaalde jobs op de grond; weg de mogelijkheid om dit voedsel als wapen te gebruiken of om lokale potentaten mee om te kopen. Degoutant.
3. Voor de Somalië gangers uit 93: herrinnert ge u nog de ICRC verantwoordelijke in Kisimayo, het madammeke dat alle bescherming afwees van de belgische militairen, maar er een eigen "technicals" legertje op nahield en betaalde om haar te beschermen omwille van het "partijdig karakter van een eventuele Belgische militaire bescherming". Zij betaalde in de werkelijkheid op die manier een contingent onnozelaars, die haar beschermden, maar tegelijkertijd voor een warlord in het zuiden werkten in de toenmalige oorlog.
4. Lees mijn dagboek over een humanitaire zending in Soedan in 1989, over wel zéér duistere praktijken in het bevrachten van de humanitaire vliegtuigen door een "mister 10%"
5. Lees de memoires van Kolonel Blume over gelijkaardige ervaringen.

En wij zouden dus ons defensiegeld aan bvb dergelijke NGO's moeten geven? Dank u wel alstublieft.....
 

Met dank aan Pieter Branckaerts, de webmaster van www.paracommando.com.