web

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

website voor de leerkracht aardrijkskunde

• Welkom •

Voorzitter Katrien Smits

03 3665819 - ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter - Secretaris Frederik Stevens

frederikstevens@skynet.be

Penningmeester Ann Masquelin

03 7751020 - filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

0496 536266 - brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantw. - Administratie Marc Van Boven

03 8770740- marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

0496 664440- lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

03 6645611- 0486 285189 - tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

03 4858203- ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

03 6519035- kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

siel.vloebergh@hotmail.com

Bestuurslid Marjolein Cox

marjolein_cox@hotmail.com

Dinsdag 7 januari 2020 - 20.00 uur


Bachelorproeven en Nieuwjaarsreceptie

Beste WAA'er


Dinsdag 7 januari 2020 stellen enkele afgestudeerden Educatieve Bachelor lerarenopleiding Aardrijkskunde aan KdG en AP (academiejaar 2018-2019), hun bachelorproef voor.


Daarna toosten we op het nieuwe (schrikkel)jaar 2020!


Graag tot dan!

Met vriendelijke groeten

WAA-bestuur


Uitnodiging WAA-nieuwjaarsreceptie dinsdag 7 januari 2020WAA weet graag hoeveel glaasjes bubbels ze mag voorzien… Vul het formulier in via de link hieronder !


FORMULIER INVULLENDoelgroep: 1ste, 2de en 3de graad


In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod. 

In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? 

In het eerste deel van de nascholing licht prof. Veerle Van Eetvelde (UGent) een aantal begrippen toe, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan de slag kan in de klas en op terrein over de drie graden heen.

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad


In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod. 

In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? 

In het eerste deel van de nascholing licht prof. Veerle Van Eetvelde (UGent) een aantal begrippen toe, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan de slag kan in de klas en op terrein over de drie graden heen.

CONTACTEN

Activiteiten

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.


Bereikbaarheid

Info over bereikbaarheid: klik hier. Houd ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor de Lage Emissiezone Antwerpen-stad.


Lid worden

Je wenst uitgenodigd te worden op onze activiteiten en infoberichten? Dat kan via:

Welkom
GeoTrailerBib
Excursies en Info
Archief

Dinsdag 6 oktober 2020

Virtuele lessen aardrijkskunde


Door de corona-crisis kwam het digitaal lesgeven in een stroomversnelling. 

Ondertussen heeft iedere vakleerkracht heel wat ervaring opgebouwd. 

Wat werkt? Wat werkte niet?


De werkgroep nodigt je uit om jouw ervaringen te delen met je valkcollega's, en de gebruikte digitale tools te demonstreren. Dat kan gaan van een bookwidget, een poll bij een live-les, een oefening, toets of leerpad (in Smartschool), via een virtuele excursie in Google Earth, tot misschien zelfs een heuse website met animaties.


Uiteraard vergaderen we online!


Inschrijven via deze link


Met vriendelijke groeten

WAA-bestuur

web

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

website voor de leerkracht aardrijkskunde

• Welkom •

Voorzitter Katrien Smits

03 3665819 - ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter - Secretaris Frederik Stevens

frederikstevens@skynet.be

Penningmeester Ann Masquelin

03 7751020 - filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

0496 536266 - brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantw. - Administratie Marc Van Boven

03 8770740- marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

0496 664440- lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

03 6645611- 0486 285189 - tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

03 4858203- ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

03 6519035- kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

siel.vloebergh@hotmail.com

Bestuurslid Marjolein Cox

marjolein_cox@hotmail.com

Dinsdag 7 januari 2020 - 20.00 uur


Bachelorproeven en Nieuwjaarsreceptie

Beste WAA'er


Dinsdag 7 januari 2020 stellen enkele afgestudeerden Educatieve Bachelor lerarenopleiding Aardrijkskunde aan KdG en AP (academiejaar 2018-2019), hun bachelorproef voor.


Daarna toosten we op het nieuwe (schrikkel)jaar 2020!


Graag tot dan!

Met vriendelijke groeten

WAA-bestuur


Uitnodiging WAA-nieuwjaarsreceptie dinsdag 7 januari 2020WAA weet graag hoeveel glaasjes bubbels ze mag voorzien… Vul het formulier in via de link hieronder !


FORMULIER INVULLENDoelgroep: 1ste, 2de en 3de graad


In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod. 

In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? 

In het eerste deel van de nascholing licht prof. Veerle Van Eetvelde (UGent) een aantal begrippen toe, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan de slag kan in de klas en op terrein over de drie graden heen.

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad


In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn eerste graad nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. Ook in de aankomende eindtermen van de tweede en derde graad komen landschappen en de perceptie ervan aan bod. 

In deze nascholing wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? 

In het eerste deel van de nascholing licht prof. Veerle Van Eetvelde (UGent) een aantal begrippen toe, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan de slag kan in de klas en op terrein over de drie graden heen.

CONTACTEN

Activiteiten

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.


Bereikbaarheid

Info over bereikbaarheid: klik hier. Houd ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor de Lage Emissiezone Antwerpen-stad.


Lid worden

Je wenst uitgenodigd te worden op onze activiteiten en infoberichten? Dat kan via:

Welkom
GeoTrailerBib
Excursies en Info
Archief

Dinsdag 6 oktober 2020

Virtuele lessen aardrijkskunde


Door de corona-crisis kwam het digitaal lesgeven in een stroomversnelling. 

Ondertussen heeft iedere vakleerkracht heel wat ervaring opgebouwd. 

Wat werkt? Wat werkte niet?


De werkgroep nodigt je uit om jouw ervaringen te delen met je valkcollega's, en de gebruikte digitale tools te demonstreren. Dat kan gaan van een bookwidget, een poll bij een live-les, een oefening, toets of leerpad (in Smartschool), via een virtuele excursie in Google Earth, tot misschien zelfs een heuse website met animaties.


Uiteraard vergaderen we online!


Inschrijven via deze link


Met vriendelijke groeten

WAA-bestuur