GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter - Secretaris Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantw. - Administratie Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Bestuurslid Marjolein Cox

e-mail marjolein_cox@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

SYSTEEMDENKEN IN AARDRIJKSKUNDE

Dinsdag 1 oktober 2019


Systeemdenken in aardrijkskunde: werkvormen en evaluatie 

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonderwijs.

Op deze WAA-bijeenkomst bespreken we kort wat systeemdenken is en welke rol het binnen aardrijkskunde kan spelen. Het merendeel van de tijd gaan we aan de slag met activerende werkvormen om systeemdenken te stimuleren bij leerlingen. We vertrekken hierbij vanuit eindtermen en leerplandoelstellingen in de derde graad secundair onderwijs, maar thema’s uit de tweede graad zijn zeker ook geschikt voor deze activerende werkvormen!

Daarnaast willen we op deze bijeenkomst graag werken rond het evalueren van deze vaardigheid. Nu systeemdenken expliciet vermeld staat in het leerplan van de derde graad tso in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn veel leraren al aan de slag gegaan, maar we merken dat er nog vragen zijn rond evaluatie. Om hieraan tegemoet te komen zullen we op deze avond verschillende voorbeelden delen van examen- en toetsvragen waarbij we peilen naar het inzicht in systemen. We vertrekken hier van eigen ervaringen, maar we denken dat deze avond nog waardevoller kan worden als u ook uw eigen voorbeelden, specifieke vragen of ervaringen rond systeemdenken met ons wilt delen. U mag dus zeker uw eigen evaluatievragen en werkvormen meenemen, maar voel u daartoe niet verplicht.

CONTACTEN

GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter - Secretaris Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantw. - Administratie Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Bestuurslid Marjolein Cox

e-mail marjolein_cox@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

SYSTEEMDENKEN IN AARDRIJKSKUNDE

Dinsdag 1 oktober 2019


Systeemdenken in aardrijkskunde: werkvormen en evaluatie 

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonderwijs.

Op deze WAA-bijeenkomst bespreken we kort wat systeemdenken is en welke rol het binnen aardrijkskunde kan spelen. Het merendeel van de tijd gaan we aan de slag met activerende werkvormen om systeemdenken te stimuleren bij leerlingen. We vertrekken hierbij vanuit eindtermen en leerplandoelstellingen in de derde graad secundair onderwijs, maar thema’s uit de tweede graad zijn zeker ook geschikt voor deze activerende werkvormen!

Daarnaast willen we op deze bijeenkomst graag werken rond het evalueren van deze vaardigheid. Nu systeemdenken expliciet vermeld staat in het leerplan van de derde graad tso in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn veel leraren al aan de slag gegaan, maar we merken dat er nog vragen zijn rond evaluatie. Om hieraan tegemoet te komen zullen we op deze avond verschillende voorbeelden delen van examen- en toetsvragen waarbij we peilen naar het inzicht in systemen. We vertrekken hier van eigen ervaringen, maar we denken dat deze avond nog waardevoller kan worden als u ook uw eigen voorbeelden, specifieke vragen of ervaringen rond systeemdenken met ons wilt delen. U mag dus zeker uw eigen evaluatievragen en werkvormen meenemen, maar voel u daartoe niet verplicht.

CONTACTEN