GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

web

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

Klimaatveranderingen, een déjà-vu voor geologen


Dinsdag 4 december 2018 - 20.00 uur


Gastspreker: Peter Stassen, KULeuven

Is ons hedendaags klimaat op hol geslagen, of niet? In de media lees je bijna dagelijks straffe uitspraken over klimaatsveranderingen, zoals onherroepelijke catastrofale klimaat-veranderingen, drastische wijzigingen in zeespiegel, ongekende hoge CO2-gehaltes. De 2 graden opwarming van de aarde die de wereldpolitiek ziet als grens voor 'veilige klimaatverandering' is in feite een ruwe indicatie van hoeveel de ‘wereld’ kan opwarmen voordat er echt grote veranderingen optreden in de komende decennia. Kan de opwarming ook echt uit de hand lopen; want hoe gevoelig is het klimaat? Als geoloog heb ik een andere kijk op de evolutie van de ‘wereld’ en klimaatsveranderingen doorheen de tijd, want tijd is voor een geoloog niet 10 of 100 jaar, maar duizenden tot miljoenen jaren. Dit concept van ‘deep-time’ biedt een uniek perspectief op klimaatvariaties in het verre verleden, en biedt mogelijk ook een vooruitzicht op de toekomstige klimaatevolutie in de komende millennia.

Aan de hand van meerdere voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek, zullen jullie kennis maken met de wereld van multidisciplinair onderzoekswerk. Gezamenlijk zullen wij stap voor stap de geologische betekenis ontrafelen van de opeenvolging van steeds oudere lagen, tot wel 80 miljoen jaar oud, die worden aangetroffen in de Belgische ondergrond. Deze gelaagde geologische opbouw in België biedt een uniek inzicht in de relatie tussen de evolutie van globale CO2-gehaltes, ijsvolume op de polen, temperatuurvariaties en regionale milieuveranderingen. Met deze geologische kennis in het achterhoofd, krijgen jullie misschien een ander denkbeeld over de ‘kwetsbaarheid’ van het klimaat op lange tijdschalen (millennia), of moeten wij spreken over de ‘kwetsbaarheid’ van de mens in de komende decennia!

Meer info over gelijkaardige lezingen van scientist@school op https://wet.kuleuven.be/welcomeatscience

GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

web

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

Klimaatveranderingen, een déjà-vu voor geologen


Dinsdag 4 december 2018 - 20.00 uur


Gastspreker: Peter Stassen, KULeuven

Is ons hedendaags klimaat op hol geslagen, of niet? In de media lees je bijna dagelijks straffe uitspraken over klimaatsveranderingen, zoals onherroepelijke catastrofale klimaat-veranderingen, drastische wijzigingen in zeespiegel, ongekende hoge CO2-gehaltes. De 2 graden opwarming van de aarde die de wereldpolitiek ziet als grens voor 'veilige klimaatverandering' is in feite een ruwe indicatie van hoeveel de ‘wereld’ kan opwarmen voordat er echt grote veranderingen optreden in de komende decennia. Kan de opwarming ook echt uit de hand lopen; want hoe gevoelig is het klimaat? Als geoloog heb ik een andere kijk op de evolutie van de ‘wereld’ en klimaatsveranderingen doorheen de tijd, want tijd is voor een geoloog niet 10 of 100 jaar, maar duizenden tot miljoenen jaren. Dit concept van ‘deep-time’ biedt een uniek perspectief op klimaatvariaties in het verre verleden, en biedt mogelijk ook een vooruitzicht op de toekomstige klimaatevolutie in de komende millennia.

Aan de hand van meerdere voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek, zullen jullie kennis maken met de wereld van multidisciplinair onderzoekswerk. Gezamenlijk zullen wij stap voor stap de geologische betekenis ontrafelen van de opeenvolging van steeds oudere lagen, tot wel 80 miljoen jaar oud, die worden aangetroffen in de Belgische ondergrond. Deze gelaagde geologische opbouw in België biedt een uniek inzicht in de relatie tussen de evolutie van globale CO2-gehaltes, ijsvolume op de polen, temperatuurvariaties en regionale milieuveranderingen. Met deze geologische kennis in het achterhoofd, krijgen jullie misschien een ander denkbeeld over de ‘kwetsbaarheid’ van het klimaat op lange tijdschalen (millennia), of moeten wij spreken over de ‘kwetsbaarheid’ van de mens in de komende decennia!

Meer info over gelijkaardige lezingen van scientist@school op https://wet.kuleuven.be/welcomeatscience