GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

WAA AGENDA - 7 MEI 2019

"Antwerpen, (naar) een duurzame(re) en (meer) leefbare stad"


Opgepast! Andere lokatie! Voor deze activiteit zijn we te gast in het aardrijkskundelokaal AP Hogeschool, campus Spoor Noord, Noorderplaats 2 te Antwerpen.


De excursie "ruimtelijke planning" naar Aarschot (Werkgroep Vlaams-Brabant dd. woensdag 23 mei 2018) wordt getransformeerd naar Antwerpen en verder aangevuld met verschillende onderzoeksmethoden.


Als inhoudelijke voorbereiding hierop wordt om 19.00 uur de volledige docufilm 'Plannen voor plaats' gedraaid. 


Vanaf 20.00 uur worden een aantal voorbereidende opdrachten en een analysetechniek voorgesteld om leerlingen te laten nadenken over hun "stad van de toekomst". Vervolgens wordt deze techniek op terrein toegepast in een typisch Antwerpse wijk.


PROGRAMMA

  • 19.00-20.00 uur: docufilm ‘Plannen voor plaats’ (van Nic Balthasar voor Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck)
  • "Onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, is die binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De documentaire Plannen voor Plaats toont hoe dat kan." (bron: https://www.plannenvoorplaats.be) 
  • 20.00 uur: voorstelling verschillende onderzoeksmethodieken i.v.m. R.O. en stadsgeografie
  • 20.45 uur: terreinwaarneming en toepassing van onderzoeksmethodiek in typisch Antwerpse wijk
  • Einde voorzien rond 22.00 uur. 


INSCHRIJVING:

Liefst vóór zondagavond 5 mei 20.00 uur via volgende link

én door 5 euro deelnamekosten over te schrijven op WAArekening BE58 0010 8849 3479, p/a Kalishoekstraat 81A te Beveren met vermelding van 'je naam + WAA 7 mei 2019

GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

WAA AGENDA - 7 MEI 2019

"Antwerpen, (naar) een duurzame(re) en (meer) leefbare stad"


Opgepast! Andere lokatie! Voor deze activiteit zijn we te gast in het aardrijkskundelokaal AP Hogeschool, campus Spoor Noord, Noorderplaats 2 te Antwerpen.


De excursie "ruimtelijke planning" naar Aarschot (Werkgroep Vlaams-Brabant dd. woensdag 23 mei 2018) wordt getransformeerd naar Antwerpen en verder aangevuld met verschillende onderzoeksmethoden.


Als inhoudelijke voorbereiding hierop wordt om 19.00 uur de volledige docufilm 'Plannen voor plaats' gedraaid. 


Vanaf 20.00 uur worden een aantal voorbereidende opdrachten en een analysetechniek voorgesteld om leerlingen te laten nadenken over hun "stad van de toekomst". Vervolgens wordt deze techniek op terrein toegepast in een typisch Antwerpse wijk.


PROGRAMMA

  • 19.00-20.00 uur: docufilm ‘Plannen voor plaats’ (van Nic Balthasar voor Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck)
  • "Onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, is die binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De documentaire Plannen voor Plaats toont hoe dat kan." (bron: https://www.plannenvoorplaats.be) 
  • 20.00 uur: voorstelling verschillende onderzoeksmethodieken i.v.m. R.O. en stadsgeografie
  • 20.45 uur: terreinwaarneming en toepassing van onderzoeksmethodiek in typisch Antwerpse wijk
  • Einde voorzien rond 22.00 uur. 


INSCHRIJVING:

Liefst vóór zondagavond 5 mei 20.00 uur via volgende link

én door 5 euro deelnamekosten over te schrijven op WAArekening BE58 0010 8849 3479, p/a Kalishoekstraat 81A te Beveren met vermelding van 'je naam + WAA 7 mei 2019