GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

Dinsdag 12 maart 2019 - 20.00 uur


optie 1:

Modernisering van het secundair onderwijs


Van eindtermen ruimtelijk bewustzijn naar nieuwe leerplannen aardrijkskunde (1e graad)


Vanaf september 2019 start de hervorming van de eerste graad in de praktijk.


De overheid legde nieuwe eindtermen vast. Er zijn er veel minder, maar ze zijn ambitieus en duidelijker. De 9 eindtermen ruimtelijk bewustzijn laten heel wat vrijheid toe om diverse regio’s te onderzoeken. Voor het vak Aardrijkskunde zitten de pedagogisch begeleiders Joris Hoerée (GO!) en An Callemeyn (KOV) op dezelfde golflengte. Ze komen vertellen hoe ze van eindtermen tot leerplannen gekomen zijn.  Zoals Joris het zelf verwoordde in het interview in de VLA-krant van september: “de centrale kern voor de eerste graad is dat leerlingen de landschappen leren lezen in al hun complexiteit, zowel in hun ontstaan als in hun veranderingsprocessen.” 


Deze nascholing wil je inzicht geven in de nieuwe leerplannen en de klemtonen die gelegd worden. Daarnaast zal geduid worden hoe de didactiek hierop kan inspelen.


optie 2:

Ecosysteemdiensten van de oceaan (of wat de zee aan de mens biedt)


(i.s.m. VLIZ) (vooral voor 3de graad)

De ecosystemen in de oceaan en diens randzeeën hebben de mens heel wat te bieden. Al deze baten noemen we ecosysteemdiensten. Ze zijn op te delen in: leverende diensten (alle producten uit de oceaan), regulerende diensten (de oceaan als regulator van de grote processen op Aarde) en culturele diensten (hoe de mens de oceaan beleeft).

 

Het leven is niet alleen begonnen in zee; de oceaan houdt de mens ook in leven. Ze zorgt voor een leefbaar klimaat en levert zuurstof, voedsel, grondstoffen tot medicijnen, energie, werk en ontspanning. Dankzij deze ecosysteemdiensten is onze ‘Blauwe Planeet’ een leefbare planeet.

 

De oceaan heeft dan ook een ongekende ecologische en economische waarde. Al eeuwenlang gebruiken we ze om handel te drijven met andere volkeren. Meer dan 90% van alle trafiek van koopwaar gaat over zee. Ze biedt ons ook heel wat voedsel en grondstoffen zoals zout, zand en olie. Maar de mens richt zich ook steeds meer naar de oceaan om hernieuwbare energiebronnen en geneesmiddelen te vinden. De biodiversiteit in de oceaan is immers rijk aan geneeskrachtige stoffen.  Daarnaast herbergt de oceaanbodem een schat aan kostbare en voor de mens bruikbare mineralen, onder meer vertaald in de huidige exploratie van diepzeemijnbouw naar metalen.

 

De oceaan speelt tevens een belangrijke rol in de grote processen op Aarde. Ten eerste verdeelt ze via mega-stromingen de warmte van de zon over onze planeet en mildert zo het klimaat. Ze legt ook koolstofdioxide uit de atmosfeer vast waardoor ze een welgekomen buffer vormt bij klimaatwijziging. Zonder de oceaan zou het klimaat op Aarde heel wat minder leefbaar zijn. Daarnaast is ze een cruciaal onderdeel van de globale waterkringloop. Het water dat er verdampt valt als neerslag terug uit de lucht. En de oceaan maakt een belangrijk deel uit van de zuurstofcyclus. Het plantaardige plankton in zee produceert zowat de helft van de zuurstof op Aarde.

 vervolg optie 2

Maar er is meer. Het kusttoerisme is een van de grootste niet-materiële voordelen die de mens uit zee haalt. Koraalriffen, stranden maar ook walvisvaarten vormen voor vele landen een belangrijke bron van inkomsten. De prachtige onderwaterwereld fascineert ons. Haar weidse landschappen inspireren en doen de mens dromen van avontuur. De oceaan maakt ook deel uit van ons cultureel erfgoed, en draagt bij aan ons mentale en fysische welzijn. Een wandeling op het strand in de frisse zeelucht is gezond voor geest en lichaam.


In het nieuwe geïntegreerde leerplan aardrijkskunde en natuurwetenschappen 3e graad TSO/KSO (VVKSO) staat het thema: ‘Ecosysteemdiensten van de oceaan’. Het is dus zeker een relevant thema in de klaspraktijk, maar kan evenzeer een onderwerp zijn dat past binnen ASO, BSO, en in de 1e en 2e graad, tot in het basisonderwijs.

Een nieuw thema vergt van leerkrachten dat ze zich hierin verdiepen, maar ook dat ze passende leermiddelen zoeken om het thema in de klas aan te brengen.  In deze lezing komen daarom zowel theorie als praktijk aan bod.

GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:


CONTACTEN

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in KdG - Campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

web

Voor meer info over bereikbaarheid zie https://www.kdg.be/campus-zuid#route-en-bereikbaarheid . Hou je ook rekening met de toelatingsvoorwaarden voor Lage-Emissiezone Antwerpen-stad op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.

Dinsdag 12 maart 2019 - 20.00 uur


optie 1:

Modernisering van het secundair onderwijs


Van eindtermen ruimtelijk bewustzijn naar nieuwe leerplannen aardrijkskunde (1e graad)


Vanaf september 2019 start de hervorming van de eerste graad in de praktijk.


De overheid legde nieuwe eindtermen vast. Er zijn er veel minder, maar ze zijn ambitieus en duidelijker. De 9 eindtermen ruimtelijk bewustzijn laten heel wat vrijheid toe om diverse regio’s te onderzoeken. Voor het vak Aardrijkskunde zitten de pedagogisch begeleiders Joris Hoerée (GO!) en An Callemeyn (KOV) op dezelfde golflengte. Ze komen vertellen hoe ze van eindtermen tot leerplannen gekomen zijn.  Zoals Joris het zelf verwoordde in het interview in de VLA-krant van september: “de centrale kern voor de eerste graad is dat leerlingen de landschappen leren lezen in al hun complexiteit, zowel in hun ontstaan als in hun veranderingsprocessen.” 


Deze nascholing wil je inzicht geven in de nieuwe leerplannen en de klemtonen die gelegd worden. Daarnaast zal geduid worden hoe de didactiek hierop kan inspelen.


optie 2:

Ecosysteemdiensten van de oceaan (of wat de zee aan de mens biedt)


(i.s.m. VLIZ) (vooral voor 3de graad)

De ecosystemen in de oceaan en diens randzeeën hebben de mens heel wat te bieden. Al deze baten noemen we ecosysteemdiensten. Ze zijn op te delen in: leverende diensten (alle producten uit de oceaan), regulerende diensten (de oceaan als regulator van de grote processen op Aarde) en culturele diensten (hoe de mens de oceaan beleeft).

 

Het leven is niet alleen begonnen in zee; de oceaan houdt de mens ook in leven. Ze zorgt voor een leefbaar klimaat en levert zuurstof, voedsel, grondstoffen tot medicijnen, energie, werk en ontspanning. Dankzij deze ecosysteemdiensten is onze ‘Blauwe Planeet’ een leefbare planeet.

 

De oceaan heeft dan ook een ongekende ecologische en economische waarde. Al eeuwenlang gebruiken we ze om handel te drijven met andere volkeren. Meer dan 90% van alle trafiek van koopwaar gaat over zee. Ze biedt ons ook heel wat voedsel en grondstoffen zoals zout, zand en olie. Maar de mens richt zich ook steeds meer naar de oceaan om hernieuwbare energiebronnen en geneesmiddelen te vinden. De biodiversiteit in de oceaan is immers rijk aan geneeskrachtige stoffen.  Daarnaast herbergt de oceaanbodem een schat aan kostbare en voor de mens bruikbare mineralen, onder meer vertaald in de huidige exploratie van diepzeemijnbouw naar metalen.

 

De oceaan speelt tevens een belangrijke rol in de grote processen op Aarde. Ten eerste verdeelt ze via mega-stromingen de warmte van de zon over onze planeet en mildert zo het klimaat. Ze legt ook koolstofdioxide uit de atmosfeer vast waardoor ze een welgekomen buffer vormt bij klimaatwijziging. Zonder de oceaan zou het klimaat op Aarde heel wat minder leefbaar zijn. Daarnaast is ze een cruciaal onderdeel van de globale waterkringloop. Het water dat er verdampt valt als neerslag terug uit de lucht. En de oceaan maakt een belangrijk deel uit van de zuurstofcyclus. Het plantaardige plankton in zee produceert zowat de helft van de zuurstof op Aarde.

 vervolg optie 2

Maar er is meer. Het kusttoerisme is een van de grootste niet-materiële voordelen die de mens uit zee haalt. Koraalriffen, stranden maar ook walvisvaarten vormen voor vele landen een belangrijke bron van inkomsten. De prachtige onderwaterwereld fascineert ons. Haar weidse landschappen inspireren en doen de mens dromen van avontuur. De oceaan maakt ook deel uit van ons cultureel erfgoed, en draagt bij aan ons mentale en fysische welzijn. Een wandeling op het strand in de frisse zeelucht is gezond voor geest en lichaam.


In het nieuwe geïntegreerde leerplan aardrijkskunde en natuurwetenschappen 3e graad TSO/KSO (VVKSO) staat het thema: ‘Ecosysteemdiensten van de oceaan’. Het is dus zeker een relevant thema in de klaspraktijk, maar kan evenzeer een onderwerp zijn dat past binnen ASO, BSO, en in de 1e en 2e graad, tot in het basisonderwijs.

Een nieuw thema vergt van leerkrachten dat ze zich hierin verdiepen, maar ook dat ze passende leermiddelen zoeken om het thema in de klas aan te brengen.  In deze lezing komen daarom zowel theorie als praktijk aan bod.