GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

CONTACTEN

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

web

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in de Karel de Grote-Hogeschool campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:

di 5 december - 20.00 uur

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN


Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be ) verschaft al ruim 20 jaar toegang tot een waaier aan ondergrondgegevens in de thema's bodem, grondwater, geologie en geotechniek. 

Wil je weten hoe diep het grondwater staat op een bepaalde locatie? Ben je geïnteresseerd in de bodems die typisch zijn voor jouw streek? Wil je informatie over geologische lagen in een bepaalde streek? Ben je op zoek naar boringen zoals gebruikt in het kader van een bouwproject? Het is maar een kleine greep uit de vele toepassingsmogelijkheden van de DOV-verkenners. Daarnaast kan je de geologische opbouw van de Vlaamse ondergrond verkennen met de 3D SubsurfaceViewer, een tool die toelaat om vanuit het Geologisch 3D Model van Vlaanderen profielen, 2D- en 3D-kaartbeelden te maken en te combineren.  

De DOV-kaartlagen kunnen ook gebruikt worden in Google Maps, Geopunt of een eigen GIS-software.

Tijdens de sessie over DOV krijg je eerst een demo van de verschillende functionaliteiten en daarna kan je zelf aan de slag. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen zoals in dit mailtje van een leerkracht: "Ik wil al enige tijd een geologische doorsnede maken van de cuesta van de Noorderkempen. Die van het land van Waas staat in handboeken maar die van de Noorderkempen kan ik nergens vinden. Toch is het m.i. ook nuttig materiaal voor heel wat mensen van die regio. Het maken van geologische doorsneden lijkt me in het algemeen een heel interessante toepassing. Dus mocht dat aan bod kunnen komen die avond, dat zou geweldig zijn!"

Wil je graag ook op voorhand een vraag stellen? Mail je vraag door naar WAA@scarlet.be voor zondag 26 november. 


Met vriendelijke groeten, en tot dinsdag 5 december!

het WAA-bestuur

Ann, Bruno, Frederik, Katrien, Kristel, Leen, Lieve, Marc, Ria, Siel en Tom 


Natuurdatabase

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GEPLAND


di 9 januari

DIGITOOLS EN NIEUWJAARECEPTIE

  • Eindwerken studenten lerarenopleiding Julie, Aline en Lena demonstreren een aantal digitools. Meer gedetailleerde info volgt…
  • Nieuwjaarsreceptie


di 6 februari

SPOREN VAN DIAMANT IN ANTWERPEN: Genese & Wereldproductie en rol stad Antwerpen Jef Thys


di 6 maart

ONDERZOEKSCOMPENTENTIES Leen Van Hecke


wo 2 mei

Nog te bepalen


di 5 juni

PLANNINGSVERGADERING 2018-2019 Bestuur

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GeoTrailerBib
Excursies & Info
Archief

Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen

Welkom


Welkom

CONTACTEN

Voorzitter Katrien Smits

tel 03 3665819 e-mail ksmits2600@gmail.com

Ondervoorzitter Frederik Stevens

e-mail frederikstevens@skynet.be

Secretaris Leen Poppe

tel 03 5420838 gsm 0495 757539 e-mail k_poppe@yahoo.com

Penningmeester Ann Masquelin

tel 03 7751020 e-mail filip.provoost@skynet .be

WAA-rek.nr BE58 0010 8849 3479

Ext. Communicatie - Ledenadm. Bruno Van Mieghem

gsm 0496 536266 e-mail brunovanmieghem@scarlet.be

Mediaverantwoordelijke Marc Van Boven

tel & fax 03 8770740 e-mail marc.vanboven@telenet.be

KdG-contact Lieve Slegers 

gsm 0496 664440 e-mail lieveslegers@gmail.com

VLA-contact Tom De Ryck

tel 03 6645611 gsm 0486 285189 e-mail tom.de.ryck@telenet.be

Verantwoordelijke Geo-Olympiade Ria Van Mol

tel 03 4858203 e-mail ria.vanmol@telenet.be

Bestuurslid Kristel Meyvis

tel 03 6519035 e-mail kristel.meyvis@proximus.be

Bestuurslid Siel Vloebergh

e-mail siel.vloebergh@hotmail.com

web

De geografisch-educatieve activiteiten van de Werkgroep Aardrijkskunde gaan door in de Karel de Grote-Hogeschool campus Zuid, Brusselstraat 45 te Antwerpen (aardrijkskundelokaal Z.03.11), op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, tenzij anders vermeld in de agenda. Op vrije dagen en vakantieperioden zijn er geen activiteiten.

website voor de leerkracht aardrijkskunde

Info over onze activiteiten

Je wenst uitgenodigd te worden op onze

activiteiten en infoberichten? Dat kan via:

di 5 december - 20.00 uur

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN


Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be ) verschaft al ruim 20 jaar toegang tot een waaier aan ondergrondgegevens in de thema's bodem, grondwater, geologie en geotechniek. 

Wil je weten hoe diep het grondwater staat op een bepaalde locatie? Ben je geïnteresseerd in de bodems die typisch zijn voor jouw streek? Wil je informatie over geologische lagen in een bepaalde streek? Ben je op zoek naar boringen zoals gebruikt in het kader van een bouwproject? Het is maar een kleine greep uit de vele toepassingsmogelijkheden van de DOV-verkenners. Daarnaast kan je de geologische opbouw van de Vlaamse ondergrond verkennen met de 3D SubsurfaceViewer, een tool die toelaat om vanuit het Geologisch 3D Model van Vlaanderen profielen, 2D- en 3D-kaartbeelden te maken en te combineren.  

De DOV-kaartlagen kunnen ook gebruikt worden in Google Maps, Geopunt of een eigen GIS-software.

Tijdens de sessie over DOV krijg je eerst een demo van de verschillende functionaliteiten en daarna kan je zelf aan de slag. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen zoals in dit mailtje van een leerkracht: "Ik wil al enige tijd een geologische doorsnede maken van de cuesta van de Noorderkempen. Die van het land van Waas staat in handboeken maar die van de Noorderkempen kan ik nergens vinden. Toch is het m.i. ook nuttig materiaal voor heel wat mensen van die regio. Het maken van geologische doorsneden lijkt me in het algemeen een heel interessante toepassing. Dus mocht dat aan bod kunnen komen die avond, dat zou geweldig zijn!"

Wil je graag ook op voorhand een vraag stellen? Mail je vraag door naar WAA@scarlet.be voor zondag 26 november. 


Met vriendelijke groeten, en tot dinsdag 5 december!

het WAA-bestuur

Ann, Bruno, Frederik, Katrien, Kristel, Leen, Lieve, Marc, Ria, Siel en Tom 


Natuurdatabase

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GEPLAND


di 9 januari

DIGITOOLS EN NIEUWJAARECEPTIE

  • Eindwerken studenten lerarenopleiding Julie, Aline en Lena demonstreren een aantal digitools. Meer gedetailleerde info volgt…
  • Nieuwjaarsreceptie


di 6 februari

SPOREN VAN DIAMANT IN ANTWERPEN: Genese & Wereldproductie en rol stad Antwerpen Jef Thys


di 6 maart

ONDERZOEKSCOMPENTENTIES Leen Van Hecke


wo 2 mei

Nog te bepalen


di 5 juni

PLANNINGSVERGADERING 2018-2019 Bestuur

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •