betogingHalle

verderterugGeen verhaal met een einde!


Hier het spannend grappig en ongelooflijk verhaal over de ontwarring van de misdaad van Turnhout, het speurwerk en de ontmaskering der snode daders en hun handlangers.
Het begint met eieren, hoe en waar het eindigt weet niemand.Een mooie lentedag. De rode loper uitgerold.
Duizenden Kempenaars tegen de dranghekken. Ze zwaaien met tricolore vlaggen uit papier. Ze schreeuwen leve Mathilde, leve de Prins, uit volle borst. Het prinsenpaar schrijdt passend naar het stadhuis. Leve Philippe !

Leve de Prinses. Ze staat op stelten, de parel van de Noorderkempen, Turnhout. Geur en kleur op het marktplein met ruikers gevuld, de bloemenwinkels leeg. Alles nog op zijn Paasbest. Eieren zoeven door de lucht, in de richting onzer prinsen. Allebei storten ze stuk voor stuk op onze vaderlandse bodem. Eilaas. Onbeschilderd en ongekookt breekt hun schaal. Hun dooiers besmeuren het vorstelijk tapijt. Hun schaduw is geworpen op het paar, dat ei zo na, aan eigeel en eiwit in het haar ontsnapte.
Niet zo vies als een rauwe ei, maar wel onuitwisbaar is de smaad die onze toekomstige vorsten werd aangedaan.

Aan de hand van videobeelden worden daders gezocht, getuigen opgespoord. Duizendvijfhonderdvierenzeventig vrouwen en kinderen worden ondervraagd, eveneens twee gepensioneerden en een gemeenteraadslid van laag allooi. Het spoor naar de dader leidt in eerste instantie naar het raadslid van zeer laag allooi.

De moord op J.F. Kennedy indachtig, gaan onze speurders niet over eendaags ijs. Al het zwerfvuil tussen Antwerpen en Mol wordt op eierdoosjes en op vingerafdrukken doorzocht . Het DNA van de onterende eieren is reeds gekend.
Men zoekt naar de kippen en de haan met hetzelfde DNA als de eieren.

De invoer van eieren uit Nederland wordt verboden. Niet omwille van het mond- en klauwzeer, ( zelfs virusvrije hardgekookte eieren mogen het land niet binnen), maar omwille van de grootnederlandse connecties van de zo goed als vaststaande misdadige dader.

Minister Flahaut stelt het actieplan “ Veilik Vorsten Secuur “ in werking. Het wordt een prioriteit in 's lands verdediging. Het Belgische leger krijgt bevel onze laatste troepen ijlings uit Duitsland terug te trekken. Onze jongens horen in het vaderland het schild te zijn voor onze vorsten !

Uiteindelijk ziet de Vlaamse regering in, dat onze verderfelijk belaagde vorsten een veilig toevluchtsoord toekomt. Ze laten Minister Van Mechelen beslissen om het illegaal gebouwde klooster op het koninklijk domein in Opgrimbie te behouden.

In Kleine Brogel wil een oorlogszuchtige subversieve militair met een eierstruif gooien. Senator Patrick Vankrunkelsven trekt een kogelvrij vest aan en wipt moedig over de prikkeldraad van het militaire spergebied. Minister Anciaux stelt persoonlijk vast dat van de tien atoombommen er nog geen ontbreekt. De federale regering bestelt bij Bekaert twee rollen nieuwe prikkeldraad om de omheining van het munitiedepot te herstellen. Onze Natopartners ademen weer opgelucht.

De republikeinse vereniging RCR will negenhonderd miljoen frank verzamelen. Het geld zou dienen om een lid van ons koningshuis de ruimte in te schieten. De Russen willen meer. Een eerste huiszoeking bij de RCR resulteert in de ontdekking van een PC , een telefoontoestel, het nummer van een postbankrekening en schrijfgerief, waaronder een kogelpen van het merk noname.

Naarstig onderzoek doet het vermoeden rijzen dat de dader omgeven was door vrouwen met dito geslacht. Nadat de goegemeente reeds meer dan tien jaar op de hoogte is van zijn mannenaffaires, bekent Ministre-Président Elio di Rupo zich tot het Griekse ideaal. Als praktizerend homoseksueel kan hij onmogelijk betrokken zijn in het eierkomplot. De Belgische socialist vormt geen bedreiging voor de monarchie.

Bij inspecteur van der Speuren rijst het vermoeden dat er meerdere sporen zijn om te volgen. Daarom roept hij de hulp in van de Nederlandslimburgse pendelaarster Mevrouw Z.Elfbedag . Met grote gewisheid ziet ze in de aanslag een goed bedoeld vruchtbaarheidsritueel. Als de Keltische vrouwen een ei toegeworpen kregen waren ze enige tijd later drachtig.

Twee eieren, concludeerde van der Speuren. Iemand wenst het prinsenpaar een tweeling. Dus toch het werk van separatisten ! Van der Speuren scharrelde nog wat rond om te zien of in Turnhout geen derde ei in het spel was. Zonder positief resultaat. Drie eieren zouden het werk zijn van francofone Brusselaars. Twee eieren wijzen duidelijk in de richting van Vlaamse Ultra’s. Een slag oude rakkers, voorstanders van de opsplitsing van België in twee Koninkrijken.
Om de onraad die van der Speuren rook op te ruimen wil hij infiltreren in het obscure milieu. Hij doet beroep op de deskundigheid van de GeBelPo (Geheime Belgische Politie).

In de zeer strikt geheime dossiers van de GeBelPo zit reeds meer dan 25 jaar het dossier van J.S. uit Bilzen. De verdachte heeft zich opgewerkt tot Vlaams Minister, dankzij democratische verkiezingen, minzaamheid en excellente dossierkennis. Een dossier waarvan hij geen weet heeft, is zijn dossier bij de GeBelPo. Een naïviteit die zelden samengaat met staatsmanschap.

Om de spionageopdracht roekeloos te laten verlopen wordt contact opgenomen met cameramensen van de VRT. Ze worden getraind in het verborgen camerawerk. Nadat de resultaten ervan bij in De Blote Belg en Man Bijt Hond bevredigend uitvallen, wordt de verborgen camera ingezet op het spoor van S.J.. Het verzamelen van bewijzen tegen de Vlaamse Ultra´s kan beginnen.

Op zaterdag 5 mei beleggen de Ultra´s een bijeenkomst te Antwerpen. S.J. fluistert er verdacht met een 87-jarige oudstrijder aan het Oostfront. Deze man had in zijn brooddoos drie bruine (!) boterhammen met Vlaamse boerenboter besmeerd en belegd met roerei ! Jammergenoeg heeft de verborgen camera onvoldoende op het roerei kunnen focussen. Want er doken oudstrijders op uit heel Europa. Er werd zelfs Duits gesproken. Dit duurde S.J. blijkbaar te lang, want hij had zijn boterhammen vergeten. Met het lied der wapenbroeders in de oren spoorde hij wat mistroostig over Mechelen, Aarschot, Diest, Schulen, Hasselt, Bilzen huiswaarts. Een gebeurtenis waarvan hij geschokt was. Wie niet ?

Inspecteur van der Speuren vloekt. Zijn dinsdagmorgenkrant heeft de SS-connectie van S.J. geblokletterd. Uitgerekend nu dat de vermoedelijke eierwerpers konden ingerekend worden, werpt men het geheime dossier voor het publiek. Nu dat heel het land, tot ver over de taalgrens, weet krijgt van de ware natuur van S.J. kan de democratie niet meer langer de andere kant opkijken. In het Vlaams parlement komt iedereen vertellen wat ne goeie Minister Sauwens is. Ze doen alsof ze niet eerder wisten dat S.J. zich ook inliet met de gedupeerden van het Oostfront. Maar de zuivere politici uit het zuiden bemoeien zich met het Vlaams parlement. Ze eisen S.J. aan het kruis. Om hun hachje te redden zien zelfs de acolieten van de partij, die hij mee in stand hield, zich verplicht S.J. af te maken. Sommigen met graagte, zoals nog zal blijken.

Dat zijn opzet zulk een politieke deining zou veroorzaken, had zelfs een van der Speuren niet kunnen voorzien. De geopenbaarde vaudeville gooit het hele infiltratieplan aan diggelen. Van der Speuren zit met de gebakken peren. Eieren waren hem liever geweest.

Door zijn vroegere connecties met Willy Claes weet Van der Speuren van Koningin Fabiola dat er een nieuwe van Saksen-Coburg en Opgrimbie op komst is. Om van het gezaag van de Nederlandslimburgse pendelaarster Mevrouw Z.Elfbedag af te zijn, stelt Van der Speuren voor dat frins Filip tot bekentenissen zou overgaan. De volgende dag meldt het prinsenpaar dat het in verwachting is.

Hierop had Van der Speuren gewacht. Nu kunnen de grote middelen ingezet worden. De eieraanslag goldt niet alleen het prinsenpaar. In Turnhout werd de kiem van de dynastieopvolger in gevaar gebracht. Wetenschappers stelden vast dat het oestrogeengehalte van de prinses na de aanslag opmerkelijk was gestegen. Daardoor dreigt de dynastieopvolger later een gevaarlijke motorfan te worden met krulhaar. En die hebben ze al genoeg in de familie.

Om meer manschappen los te peuteren voor zijn onderzoek wordt het dossier tegen de Bende van Nijvel vroegtijdig, na amper 14 jaar hard en constant zoeken, grotendeels afgesloten. Uitsluitend naar vijanden van de dynastie wordt uitgekeken.

Prins-Senator-krullenbol Laurent valt in de armen van Yasser Arafat om er bescherming af te smeken voor zijn verwanten en zijn Ferrari. Arafat lacht zijn zorgen weg. De machtigen kan niets ernstigs gebeuren. Van der Speuren slaapt een nacht rustig.

Half geschoren verneemt hij de aanslag op de dynastie in Nepal. Koningen leven toch nog gevaarlijk en sneuvelen weer moorddadig. Officieel is een machinegeweer per ongeluk afgegaan. Het heeft iedereen in de buurt weggemaaid, zelfs de troonopvolger die het vast had. Iedereen moet het geloven. Maar niet Van der Speuren. Zijn frank valt langzaam, maar hij valt. In Nepal kwam het gevaar van binnen uit. En in Turnhout? Waar zat op die dag Prins Laurent? Waarom verdwenen er 4 eieren uit zijn koelkast ? Hoeveel eieren had de Prins ? En wat deed hij in werkelijkheid bij Yasser Arafat ?


Klik hier aan de prinselijke tragedie een mouw te passen of om uw commentaar te publiceren !
Na 175 jaar is de tijd rijp om ook uw koninklijke gevoelens hun vrije loop laten !

Alvast royale dank voor elke ernstige vorm van medewerking.
Uw bijdrage is ogenblikkelijk na te lezen, nadien kan ze gemanipuleerd en door een streng gecensureerde versie vervangen worden.
Voor het opstrijken van een vergoeding voor uw bijdrage u melden op het eind van de maand bij sterik.tk

Onbekroond verhaal over de eindeloze speurtocht naar verraad en misdaad !

verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle