betogingHalle

verderterugHet smeer van Koppen.

Zeldzame vogels plegen gewoonlijk uitgestald in "Man bijt Hond" of in "Afrit 9". Leuk om te zien. De kijker stopt met aan zichzelf te twijfelen. Anders ziet het eruit, als een mens met een eenzaam gedacht in een ernstige zending opduikt.

Het recept is samen met de nieuwsdienst uitgevonden. Gangbare meningen worden kieskeurig uitgezuiverd. Een bruikbare restant laat men dan als de synthese van de gangbare meningen doorgaan. Koppen op 13.1.2001.

Een eenvoudige jonge vrouw met anorak verkondigt van onder haar regenkap haar politieke mening. Voor de nog Nederlands sprekende Brusselaar is er geen Vlaamse strijd nodig. Brussel moet zich territoriaal kunnen uitbreiden en meer geld krijgen, de rest is bijzaak. Voor de nog Nederlands sprekende Brusselaar is er geen Vlaamse strijd nodig.

Is de vrouw in kwestie een FDF-mandataris horig ? Wil Koppen de kijker influisteren dat dit de mening is van de Brusselse Jan met de pet ? De reactionaire propagandamachine van onze regeerders staat niet stil, ze laat zich met ieder vet smeren.

Volgende week rakelt het Koppenteam een masochiste op. De kijker ziet een eenvoudige vrouw met anorak, die vanonder haar regenkap verkondigt dat ze minder eten en meer slaag nodig heeft. De gangbare mening wordt onder tafel geveegd. Hopelijk heeft de kijker het dan door.

Veur Clijsters Kim.

Leefste Kim,

Wei geht het dan bij dich in Opitter? Ich hem al lang niks mei von dich geheurd en nou zien ich dich obben televies nog wel bijkans winnen obben tennis. Ich haa gewild dats du nich verleuren weurst vooral omdah ons Mathilleke ter ooch bij waar en omdah dei Amerikaanse toch al genoeg gewonnen waar.
Ouwre Pa is toch ooch nog immer dezelfde man met zijn twee vüt vast obbe grond gebleive en geen plank veur zijne kop dei zich nit laot affronteren deur dei reclame van de zakenmakers met zoene groten decolleté en al teruit een schaand enne vlag hadden ze ooch een aander kleur gegeven als ze gedos ha-en ha-en ze ter nog ne Vlaamse Lieuf op geplak maar dan konden ze dah an dei Waolle nit verkoch krijgen . En verkopen doen dei commercanten gjaan alles als het get opbrengt. Weits du nog als toen dah wij getwei in Waterschei bosbeere waren gaan bijeenkammen inne bos. En dah wij er de meetste geplukt ha-en , en dat ze mich dan tot bosbessenkönigin en dich tot prinses ha-en uitverkoren, dan hebbe ze dat obbe televies nit zien gelaote. Allein als er geld bij te pas kumt kennen ze dich allemol en weiten ze dich opins wonen en doon gans fel en heffe de gläzer.
Wij mijn kind, zijn immer goei vriendinnen gewees vanals dat dich tip-tap-top Kim staat op zijn kop en ich het gedeicht mijn lijster heet Clijster en Kim die ik min in onze vriendinnenenboek schreven en dat is de hechte vrienschap veur immer. Laot dich maar nit vange anne valse vrien dei nou op dich aafkomen. Hei obbe hei zeggen ze, dah veur elke bal dah du tegenhälst du een compleet dopgeld verdeinst . Ze zouwen beters naor hun eigens kieken, want dei van obbe Kempenhei, krijgen hun dopgeld zonder tegen eine bal te moeten kloppen, en zoe is dat auch met al dei growete Minheiren en fijn Dammen vanne regeringen. Dei zien dich nou geren omdah ze ter zelver beter van denken te weren. Houw dich daar maar vanaaf leif Kim.
Kom gerus langs Bokrijk als djij nog eens appetijt heb um get te dreinken en ons ma een goei bosberenvlaai bak, ooch voor Lei met verse crème fresch en ooch veur deinen AustraliŽr en dan kanst du gerus weer Vlaams klappe want mijn bruur zal alles vertalen en iederein mag lusten van ons vlaaike.

Met een dikke kus van Maaike.


© 10.6.2001

Nederlands op de VRT.

Veejertees is de door Vlaanderen beluisterd en door de VRT gesproken taal. Te onderscheiden vallen Pluim- en Slachtveejertees.

De VRT- soaps hanteren het Pluimveejertees, erg gelijkend op wah dah ter den kippenboer proat as er nie bèh zen eigen thus is. Felice, de krols doende pluimveejertee-zpezialiest met het geplaatste Rocco Granata-tintje, is nooit ver weg van zijn proper ondergoed. Ook Marcel Vanthilt danst op de slappe broekriem. Niet schuin maar nog meer taalvernieuwend is de weervrouw, overtroffen door de weerman. Weer of geen weer, BelgiŽ kent geen wind niet meer. Samen met Armand Pien en de anticyclonale wig, zijn waaien en regenen, weg van het scherm. Al wat het kwik luidt, is nu wolkjes geblazen als de opklaring komt binnenvallen, tenminste als de regenprikjes de waterput niet doen overzwellen , voorzover het kalf niet uit de boom sijpelt, al is het weer weer weertype C... Geblazen.

Het Slachtveejertees: voor wie haar soms geweld aan doet. De taal van de mooie meisjes en van de ankerlui op de nieuwsdienst is meestal keurig. Vooral Frans en Engels worden met een hypercorrecte air geprononceerd. Als je de aangekondigde film nog nooit gezien hebt, dan versta je zonder TV-blad niet wat er op je afkomt, tenzij je tegelijkertijd in Cambridge en aan de Sorbonne afstudeerde.
Stukken beter verstaanbaar is het Nederlands. Voor een Hollander en voor de meeste Nederlanders klinkt het wel Belgisch (waarmee men in Nederland Vlaams bedoelt), maar eigenlijk is het de taal die onze overgrootmoeders eertijds op radio Hilversum met veel moeite konden begrijpen. Dat men op de VRT, in het officiŽle gedeelte niet afgedaald is tot de taal van een uit de Amsterdamse grachten geklauterde Engelsman , spreekt in hun voordeel. Voor wat de uitspraak betreft kiezen ze liever voor vernederlandste drugs (d + ruch +s) dan voor Amerikaanse drugs (dröks). Maar zeker nu dat de staat zich om een drug minder druk maakt, schikt het de VRT niet "drögs" of nog erger "druks" uit te spreken als het over simpele drugs gaat.

Een geleerd genootschap dat de Nederlandse spelling vervolmaakte heeft onvoldoende rekening gehouden met wysiswyg: wat je ziet is wat je leest. In het Slachtveejertees spreekt men onheus over sceptici. Septisch worden zij genoemd, erg besmettelijk , niet kiemvrij. Dat komt ervan als men meent dat ieder Grieks woord ons taalgebied bereikte vanuit Charleroi. Voor iedere e of i had men de uitgesproken Griekse k niet door de Franse c mogen vervangen. De sceptici van de VRT konden dan verder zonder antiseptisch verband.

In het Slachtveejertees zijn veel voorzetsels verdwenen. Waardoor, waarheen , waar naar toe ? Niet zachtjes aan naar huis toe, zoals de "Ossewaghen rij" omdat anders "die osse" moe wordt , maar toch naar toe . Naar de vorige Belgische premier toe was het "naar toe" een primeur, zo niet een handelsmerk. Naar de VRT toe kan beweerd worden dat hij "naar toe" verder uitdroeg, zelden naar te pas toe , meestal naar te onpas toe en hopelijk niet te lang meer naar de toekomst toe. Toe !

In het Slachtveejertees gedijen geen halflange klanken . De VRT verwijdert zich gedeeltelijk van een Franse uitspraak. Affrika hebben ze er al lang achter zich gelaten, maar waarom verschuiven de klemtonen richting Frankrijk. De halflange a wordt verwrongen tot een lange aa. Iraaan, Iraaak, AaabessiniŽ, de Islaaam,... Ongeduldig wachten we op Aaraafaat in aaaprilop het Paanaaamaaakaaanaal . Koraaan en Bijbel gaan anders gelezen worden. Van Gaalileiaa in Israaael tot Naazaaaareth in Vlaandara. Op dat gebied geeft de VRT-sportredactie al lang van kaaatoen . Daar wordt haast nooit een korte pass gegeven, in "het" foetbaaall hebben de lange paaassen de korte paassjes niets met vijgen na Pasha te maken. ("Ohw Neeji, heejilemaal" niet zou sportreporter Raes de o(hw) en de ee(jie) weer dubbel laten klinken.

Dat ze op Duitse zenders nog steeds niet weten hoe ze het Nederlandse boer en tuin en keukengerief moeten uitspreken, ligt aan hen en aan een gebrek aan Belgisch-Nederlandse taalpromotie. Dat in Slachtveejertees Krüger ineens Kroeger heet, terwijl wij op de basisschool reeds Kruger kenden, klinkt op zijn minst, bevreemdend. Zouden SlachtveejerteŽrs behept zijn met het Herman van Molle-syndroom? Zij maken weinig komaf aan Belgisch' derde officiŽle landstaal. Wie eertijds tot zijn achttiende school liep, leerde meestal ofwel Grieks ofwel Duits. Het Veejertees opent nieuwe perspectieven, van geen van beide talen hoeft men een jota te kennen. VRT-filologen moeten er wel voor zorgen zich niet te zeer voor schut te zetten.

Er wordt nogal eens gelachen met Jean Marie Pfaff, omwille van zijn doelwachtersduits. Onterecht. Willen er eens VeejerteŽrs bij de goal gaan staan ?

Het volledige toekomstproject Vlaanderen van onze Vlaamse Minister-President !
VL Kleurenkubus (in gekleurd piepschuim. )Een Afrikaanse Vlugt

Opskrif: om mekaar se kulture te respekteer
Datum: Saterdag 25 Augustus 2001
Kategorie: Kompilatie
Uitgawe: Pos uit Pretoria
Bladsy: 001
Illustrasie: geen FOTO nie
Kleur: S/W
Nommer: 001
Onderskrif : Suid-Afrika gaan eersdaags braille-leie uitvoer agter 'n skenking van die Vlaamse regering
Publikasie: Boere@Lachen.niet
Teks: Ons verneem uit die Valse hoofstad dat mnr. Bert Anciaux Suid-Afrika opnuut besoek het. Die Vlaamse politikus van die klein Vlaams-nasionalistiese party, die Volksunie, is in Pretoria om niet te spreke oor die 'smartlike voorbeeld'' van die konflik tussen die Toekomst Vlaminge en die Niet-splits-Nie Vlaminge. Nie een van die twee groepe wil die name van die Volksunie prysgee nie. En met die Oue-wetse-Vlaminge laat hom in 'n hoekie nie lê nie. Sy wil zelf die ou nationaal program van die partij nie prijsgee nie. ' Ek lê my nie daarby neer nie!'' sê mnr. Anciaux baie verontwaardig in die Rooinekse spraak. Jullie het hom liever in die Boer sy taal tot ons late prate en nie in Ingels gestamel nie waarin hij die pad byster geraak het.

Taalgemeenskappe word op groot skaal benadeel deur die oormatige klem wat van veral owerheidskant op die gebruik van Engels geplaas word. In die ou Suid-Afrika was Afrikaans 'n meerderheidstaal, maar in die nuwe Suid-Afrika is hy minderheidstaal. Zoals Nederlands door Frans, is Afrikaans door Ingels oorspoel. Eens het die Afrikaner vir sy taal- en kultuurvoeding opgekyk na Vlaandere en Nederland. Nie meer nie. Hy kyk vandag saam met sy Engelstalige landgenoot op na die Engelse wêreld vir dié voeding. Die Afrikaner het haas geen kultuur meer van sy eie nie. Kultuuroordrag is so goed as afgerond. Ons staan op die rand van taaloordrag.
Wanneer 'n mens bloot in Vlaandere 'n bietjie rondluister, kom 'n mens wel gou agter dat die Afrikaanse omgangstaal digterby Standaardnederlands staan as talle Vlaamse dialekte, bloot op grond van verstaanbaarheid. Denk Mrn. Anciaux soms dat Afrikaanders geen Standaardnederlands begrijpe nie ? Ons hebbe anders duizende tolken met geen werk nie, die al kan omzet in die eie moedertaal en in Ingels en zonder haperhaper.

Ons Vrijstaat Organisasies vir gestremdes het van die Vlaamse regering 'n skenking van sowat tien miljoen Vlaams geld gekree. Wat wel niet so veel is nie. Als Suider-Afrika nog één miljoen meer gekree het van die Mrn Dewael, het ons ook aan één Zoeloeprins één dotatie kunne toekenne. Nou heef dit die gestremde Organisatie nie moontlik gemaak nie één Ferrari aan te kope nie, maar wel dié skrif vir blindes teen 'n agtste van die prys te vervaardig.
Benewens om basiese onderrig en opleiding aan volwasse blindes te bied, is dit ook 'n geleentheid voor die uitvoermoontlikhede.
Die braille-leie kos sowat 400 BEF, omdat dit hier vervaardig word. Voorheen het dit tot 3000 BEF gekos 'vir blindes se pen en papier'. Die eerste van die leie is verlede maand bekend gestel. Benewens die leie is werkskeppingsprojekte met die skenkersgeld in die Vrystaat begin. Sowat 100 mense sal deur dié projekte ekonomies onafhanklik van die regering wees.
Mrn. Anciaux het beslis te ver gegaan nie allene met sy geprate taal, maar ook met sy stellinge oor wat Vlaanderen en Europa van Suidelik-Afrika kan leer.

`'Wat julle vir die gemeenskappe doen, is baie meer as die geldelike ondersteuning van die Vlaamse regering,'' het mnr. Anciaux gesê.
'Wat ons van Suid-Afrika leer, is hoe om die jeug te leer om nie bang te wees vir mekaar nie. Ons bou 'n nuwe Europa en moet die jeug leer om mekaar se kulture te respekteer.' het mnr. Anciaux gesê.

Sulke oproepe maak jullie Vlaamse minister, voor die Vlaamse tuisland, maar hier syn sulke oproepe op die misse plaas verkeerd.

Wat vint mnr. Anciaux oor die malle oortuigings van die President Thabo Mbeki ?
Ieder doktor en verpleegvroue moes gelove dat een soort bleekwater die aids siekte kon afwere. Mar nou syn er in Suidelik-Afrika al meer mense met die HIV-virus besmet dan er in Vlaanderen Vlaminge wonen.

Vint mnr. Anciaux het ook correct dat Thabo Mbeki besig is om 'n rasgebaseerde transformasie deur te dryf en rassisme tot die enkele grootste krisis te verhef.
50% Suid-Afrikaners beskou misdaad en korrupsie as die ernstigste probleme.
Die laatse zeven jaar syn elk jaar 28000 mensen vermoord. Slegs 8% Suid-Afrikaners sien rassisme as die ernstigste probleem in Suid-Afrika. Maar op 'n vlak van 87% is wel de groep Afrikaanders verreweg in die meerderheid van mense wat bevestigd dat rassisme 'n "taamlike" of "baie ernstige" probleem is. Van die 40 000 Boere is trouens in die laatse zeven jaar, al meer dan 3% onskuldig vermoor .
Wat vint mnr. Anciaux oor huis aan die brand , oor kinder en ouderlinge aan die marteling en oor nie meer te tellen verkrachting?
Vint mnr.Anciaux die regering se planne om onder meer pos en e-pos af te loer en selfoonoproepe af te luister ook voor Vlaandere een goedschikse zaak ?


Kom mnr. Anciaux uit sy Vlaams papbroekland om hier sy lamsakkie praat weg te geef ? Waarom stuur die Vlaamse nasie ons een Minister swaar in die broek, mar nie in die koppie nie ?

Suid-Afrika is bly met 'n skenking van die Vlaamse regering, maar ons het nog meer blyer wees as ons die Vlaamse Minister ons slegte saak by jou niet verzwijg of goed praat.

Ons wil die Vlaminge dringend vra om tog veral hul eie Nederlandse taal eerlik te praat. Ieder in sy eie moedertaal in Suid-Afrika te help is goed moelik. Maar as één ons taal nie sal spreek nie, sal het tog die Vlaming nie moge wees nie. Anders willen wy van die Belges land natuurlik even slecht een Fransman he.

Ons Boere kerel verwacht van Vlaandere een minister van Kultuur en niet één van die Pukkelse pop nie!
Ons hou aan een man dat meer pleit voor het reg dan liefhê sy maag !Verdeling der moedertalen in SA:
24% Zoeloe  16% Xhosa 17% Afrikaans 10% Tswana 9% Engels 7%Suid-Sotho 8%Pedi 3%Tsonga 3%Swazi 2%Venda 1% Ndebele


© 26.8.2001Slaap Wel !

Slaap wel! Siegfried Bracke , zeemzoete TV-journalist, stelt doelgerichte vragen, als een schoolmeester. Het te verwachten antwoord is danig ingekleurd. " Leg eens uit, Mijnheer Vankrunkelsven waarom moeten wij van de staatshervorming wakker liggen, want de mensen liggen daar toch niet wakker van !?" . Mijnheer Vankrunkelsven vond dat het, door de Belgische meerderheidspartijen goedbevonden akkoord, goed was. De bevolking van hun slaap beroven hoort niet bij geneesheer Patrick Vankrunkelsven.

Was er ooit een tijd dat de Vlaamse bevolking wakker lag van staatshervormingen ? De bevolking ligt wakker als ze te zwaar getafeld heeft, of als de gegeten worst misschien Duitse was en als hun lief er vandoor is. Maar honderdduizend IndiŽrs onder het puin houdt hier geen bevolking uit de slaap, nog minder doen het halfslachtige staatshervormingen. Voor de bevolking lijkt er de laatste vijftig jaar binnen het Belgisch Koninkrijk niet zoveel veranderd.

Eendracht maakt macht, zo zongen de jongeren, en deze oneliner staat gegrift in de hersenen der slapende bevolking. De vis wordt toch wel niet te duur betaald. Na iedere staatshervorming blijft Vlaanderen zijn steentje bijdragen om het minder begoede zuiden te steunen, maar daarom drinkt het toch geen pintje minder. En als er een paar gewone lieden onvoldoende Frans spreken en daardoor wat achteruit gesteld worden ? Wat zal 't , er zijn ook kasseileggers nodig, kasseileggen ligt in hun bloed. Voor de slapers van Siegfried Bracke zijn geldtransfers van Noord naar Zuid geen aderlating. Het zijn peanuts in vergelijking met de door onze kinderen en kleinkinderen af te dokken staatsschuld. Als het de Vlaamse slaper deemstert dat van zijn pree ieder jaar 38000 frank wordt afgehouden om het Belgische huishouden bijeen te houden, dan mort hij even en laat een boertje. Maar op de dag dat ma Chère Tante en Wallonie gaat vernemen dat ze op de jaarlijkse cheque van 76000 frank van haar Vlaamse neefjes niet meer kan rekenen, dan zal menig Waal of francofoon op doorgelegen matrassen liggen. Het waarom zullen ze aan Siegfried Bracke niet moeten uitleggen.Koppen gaan rollen.

Op 15.3.1 infotainde Dirk Tieleman ons met twee mensen die heel veel fysische pijn lijden. Hun baten geen asperientjes. Vanuit een metalen doos, ingeplant ter hoogte van hun maag, ontvangt het centrale zenuwstelsel een min of meer optimale dosis morfine. Aldus wordt onverdraaglijke pijn uitgeschakeld of gedempt. Het leven gaat zijn gangetje. De man kuist de geschilde aardappelen, de vrouw maakt een wandeling. Zonnen op het strand, ziet ze wel niet zitten, met het metalen gezwel, tussen Bredene en Oostende. Er zijn plezanter dingen om mee te lachen.

Dat doet Dirk Tieleman dan ook niet. Als morele steun voor de betroffenen past bij zijn besluit een hoopvol woord.
Hij stelt wel geen betere pijntherapie in het vooruitzicht. Ook bemoedigt hij de mensen niet hun beproeving verder te ondergaan. Geen gratuit gezalf ! Maar onverhoeds, op hoop van leven en dood, ontsnapt het wit konijn uit de toverhoed:
" Moge het regeringsvoorstel over euthanasie zonder getalm aan de volksvertegenwoordiging voorgelegd! "
Deus ex machina.

Als de parlementsleden zich bij de nieuwe wet neerleggen, dan mogen dat ook alle lijdenden. Opgezadeld met metalen morfinepompen hoeft niemand meer te zonnebaden. Gezonde mensen zullen de patatten wel schillen.

Ongezouten :

Bij nader toezien bleek het wit konijn uit de toverhoed , een meerderheidsaap uit de VRT-mouw. In de gebrachte context was het besluit van Dirk Tieleman shockerend, te cru, al te gezouten.

Uw mening over het programma Koppen kan U steeds kwijt bij koppen@vrt.be. Misschien komt U dan aan ook aan bod, hopelijk niet flauw , in Ongezouten .ijsfakkelHet onhumanistisch Verbond.

De meizon heeft menige kalende knikker aan het stralen gebracht. Rond het strand van Hofstade wordt de Wannerseeconferentie overgedaan. Uit de versmolten hersenkronkels van media en staatsbestel ontwijkt een bijtend miasme. Een schutkring alleen kan de pest niet meer meesteren. Om het Belgische Rijk van elke smet te zuiveren werkt het Volksdemocratische Conglomeraat de eindoplossing uit. Voor een zachte geneeswijze is het al lang te laat.

Hugo Schilz , zich als flamingant uitgemaneuvreerd, weet tot waar de kanker aan onze Volksdemocratie zich heeft uitgezaaid. Reeds een lichte allergie voor Belgische compromissen wijst op kwaadaardige weefsel. De besnedenen beginnen bij Geert Bourgeois. Tegensputteren is nodeloos, nu mag half Vlaanderen de trein op.

Johan Sauwens wordt openbaar te biechten gezet, zijn maatpak kan hem zelfs in Bilzen niet meer redden. Iedere tolerantie ondermijnt de Volksdemocratie. Wat nog niet in de wet staat zal er gauw bij geschreven worden.

Ontwerp van decreet van Nieuwe Orde .ijsfakkel


1. Objectieve maatstaven worden gehanteerd als het nodig is.
De machten blijven gescheiden als het nodig is. Broederlijkheid en gelijkheid en verdraagzaamheid als het goed uitkomt.

2. De vrijheid van vergadering wordt niet opgeheven. Maar wie zonder toelating van het Volksdemocratische Conglomeraat aan een vergadering deelneemt kan in beschuldiging gesteld worden.

3. De persvrijheid blijft gewaarborgd. Maar het Volksdemocratische Conglomeraat zal een lijst van boeken en geschriften opstellen waarvoor geen bijzondere leestoelating nodig is.

4. De onafhankelijkheid van VRT en VTM blijft zoals ze is. De ontvangst van buitenlandse radio en TV wordt gereglementeerd.

5. Alle mogelijke gegevens - ook wie met wie, waarover gesproken heeft- worden opgeslagen, en blijven ter beschikking van het politbureau. Iedere vorm van telecommunicatie wordt op ieder tijdstip bewaakt, ook het internet.

6. Verkeerde houding, toon en lichaamstaal, worden strafbaar als Patrick de Wael of van Gucht ze fascistisch aanvoelen. Wie ervan verdacht wordt zulke lichaamstaal goed te kunnen wegmoffelen, stelt zich eveneens bloot aan gerechtelijke vervolging.

7. De Volksdemocratische Leiding stelt vast dat de kleren de man niet maken. Zelfs al is het ordinaire confectiewerk, de domme kiezers laten zich al jaren misleiden door de stropdassen van de VB - verkozenen. Het dragen van zwarte maatpakken met dito hemden of shirts kan alleen bij begrafenissen en door onbesproken heren als Jos Geysels, Frank van den Broecke en Patrick Jansens.

8. Twijfelaars aan de correctheid van het Volksdemocratische standpunt krijgen gestreepte pakken met erop: domme fascist of rechtse smeerlap. Discussies met zulke lieden mogen alleen onder toezicht, in de heropvoedingskampen.

9. In tegenstelling met de mandatarissen van het Volksdemocratische Conglomeraat, zijn deze van het VB volslagen onbekwaam. Toch wordt het succes van het VB toegeschreven aan het feit dat het door de intelligentste rechtse rakkers van dit halfrond bestuurd wordt. Hun argumenten aanhoren en weerleggen is dus steeds zinloos tijdsverlies.

10. Het Conglomeraat stelt vast dat het VB de nazi-elementen uit haar rangen heeft gestoten. Toch moet de strijd tegen hen gevoerd, door al het volk rond het graf van een Verschaeve, te bestempelen als idioot en crapuul. Voor journalist Yves de Smet, kind van een krant die het humanisme hoog in het vaandel droeg, moeten alle zwarte smoelen dicht geslagen worden. Zonder tegenspraak !

11. In de scholen wordt de nieuwe sporttak Schelden en op de man spelen geÔntroduceerd.

De boeken van alle Vlaamse schrijvers die ooit een Duitse literatuurprijs ontvingen, hun arm strekten of een gedicht over BORMS schreven, verdwijnen uit de schoolbibliotheken.

Het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis wordt selectief geÔntensiveerd. De Vlaamse beweging wordt steevast gekoppeld aan nationaal-socialistische gewelddaden. Het vooroorlogse collectief-latent aanwezig antisemitisme, samen met de moord op zes miljoen Joden, wordt in hun schoenen geschoven.

Het is een mare dat Belgische Regeerders goedkeurend toekeken toen de partizanen van het laatste uur, grijsaards verminkten, maagden onteerden en onveroordeeld volk stront deden vreten en vermoordden. Op 8 mei 1945 stelde BelgiŽ een eind aan rechteloosheid en aan iedere discriminatie op grond van taal, geloof of afkomst!

En zoals velen, is de jeugd dan weer flink gewapend zich in de gerechtvaardigde strijd te werpen tegen Vlaanderen en zichzelf.
ijsfakkelAls ware Belgen, ongeknecht vooruit, voor Vrijheid en voor Recht !

Gedaan in de maand mei, Hofstadermeerconferentie in het jaar 2001 na Chr.Wat is politieke correctheid ? (tekst van WIT, Beweging voor Directe Democratie)verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle