image014.jpg     image016.jpg     image018.jpg

Painting by J. Relovsky  ©

 

 

Gierle, 11 november 2022

 

 

Tentoonstelling 100 jaar Koninklijke Club De Prachtduif vzw. Turnhout

GEANNULEERD.

 

Op 10 november 2022 is er in Turnhout op een pluimveebedrijf op Leiseinde vogelgriep vastgesteld.  Het betreft het hoog pathogeen H5N1 virus.  In een straal tot 3 kilometer rond het getroffen bedrijf is er een bescher­mings­zone en tot 10 kilo­meter een bewa­kings­zone.  Er mogen geen dieren ver­voerd worden en ook niet verza­meld (lees: ten­toon­gesteld).  Aange­zien Den Donk op 1,5 kilo­meter van het ge­trof­fen pluim­vee­bedrijf ligt, kan en mag de ten­toon­stelling van De Pracht­duif gepland tijdens het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 no­vem­ber 2022 NIET doorgaan.  De beslis­singen van het FAVV (Fede­raal Agent­schap voor de Veilig­heid van de Voedsel­keten) zijn opge­nomen in Konink­lijke Besluiten en zijn vol­ledig te res­pe­cteren.  Bijge­volg is het bestuur van De Pracht­duif genood­zaakt de tentoon­stelling van sier­duiven in Den Donk te annu­leren.  In 2023 zullen wij een mooie tentoon­stelling orga­niseren om de 100ste en 101ste ver­jaar­dag van De Pracht­duif te vieren.

 

 

 

 

Aankondiging tentoonstelling De Prachtduif.

Lees meer in Gazet van Antwerpen, 07/11/2022.

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20221105_95526850

 

Vogelgriep op een Turnhouts bedrijf.

Lees meer in Gazet van Antwerpen, 10/11/2022.

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20221110_95813091

 

Aviaire Influenza.

Maatregelen in een beschermingszone.

 

 

Dit document van het FAVV be­schrijft de be­strij­dings­maat­rege­len die van toe­pas­sing zijn in een be­scher­mings­zone, die wordt af­ge­ba­kend rond een uit­braak met hoog­pa­tho­gene vogel­griep.

 

 

Annulatie tentoonstelling De Prachtduif.

Lees meer in Gazet van Antwerpen, 13/11/2022.

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20221113_93901148

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Onze volgende ledenvergadering zal doorgaan vrijdag 9 december te 20 uur in Den Donk.  Keurmeester en duivenkenner Lars Van Droogenbroeck komt spreken over de Nationale Franse ten­toon­stel­ling in 2021 gehouden in Rennes, Frankrijk.

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur

Piet Steeman, secretaris en René Diels, voorzitter.

 

 

 

Artikel - De Prachtduif 100 jaar

 

Koninklijke Club De Prachtduif werd opgericht in 1922.  Onze vereniging bestaat nu 100 jaar.  Secre­taris Piet Stee­man schreef naar aan­leiding van de ver­jaardag een artikel, ge­pu­bli­ceerd in Het Vlaams Neer­hof (*), drie­maan­delijks tijd­schrift, jaar­gang 26, nummer 3.  U kan het artikel lezen door hier te klikken.

 

(*)  Het Vlaams Neerhof is het tijdschrift dat elke liefhebber ontvangt die bij het Vlaams Interprovinciaal Ver­bond van Fokkers van Neerhofdieren is aangesloten door lid te zijn van een erkende vereniging en betaald heeft voor een fokkerskaart (die je nodig hebt om te kunnen tentoonstellen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus 2018, 103 pagina’s

3,4  MB  

 

  

 

Informatie doorgeven, een fokkerskaart of ringen bestellen, gebeurt via een formulier.  Volledig in­vul­len en onder­tekend opsturen of mailen naar het secre­tariaat van De Pracht­duif.  Ver­geet de beta­ling niet.  De ge­ge­vens vind je terug op het formulier.

 

Lid worden

PDF - bestand

downloaden

Fokkerskaart

PDF - bestand

downloaden

Ringen

Word document

downloaden

Vermelding op de website

Word document

downloaden

Vraag | Aanbod

Word document

downloaden

 

 

 

  

 

 

image022.jpg     image024.jpg     image005.jpg

Painting by J. Relovsky  ©