image014.jpg     image016.jpg     image018.jpg

Painting by J. Relovsky  ©

 

 

Gierle, 07/01/2023

Beste leden,

 

De algemene ledenvergadering zal doorgaan vrijdag 20 januari 2023 te 20 uur in Den Donk; Kapelweg 52 te Turn­hout..  Eerst hou­den we het ad­mi­ni­stra­tie­ve gedeelte, zijnde het jaar­verslag van de secre­taris en het jaar­verslag van de pen­ning­mees­ter han­de­lend over het ver­eni­gings­jaar 2022.  Aan­slui­tend zal keurmeester en clublid Johan Gielis 2 rassen be­spre­ken uit de groep van de kleur­duiven: de Thüringer Zwaluwduif en de Zuid-Duitse Moorkop.  Bei­de rassen wor­den ge­hou­den door Wil­fried Van Bel­lin­gen.  Tijdens de pauze kun­nen we de ringen uitdelen.  Ieder­een is van harte wel­kom.

 

Thüringer Zwaluwduif

Afbeelding met vogel, duif, hoendervogel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zuid-Duitse Moorkop

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur

Piet Steeman, secretaris en René Diels, voorzitter.

 

 

 

Artikel - De Prachtduif 100 jaar.  Koninklijke Club De Prachtduif werd opgericht in 1922.  Onze vereniging bestaat 100 jaar.  Secre­taris Piet Stee­man schreef naar aan­leiding van de ver­jaardag een arti­kel, ge­pu­bli­ceerd in Het Vlaams Neer­hof (*), drie­maan­delijks tijd­schrift, jaar­gang 26, nummer 3.  U kan het arti­kel lezen door hier te klikken.

 

(*)  Het Vlaams Neerhof is het tijdschrift dat elke liefhebber ontvangt die bij het Vlaams Interprovinciaal Ver­bond van Fokkers van Neerhofdieren is aangesloten door lid te zijn van een erkende vereniging en betaald heeft voor een fokkerskaart (die je nodig hebt om te kunnen tentoonstellen).

  

 

 

 

 

Het beste voor jouw dier.

 

 

Catalogus,  103 pagina’s, 3.4  MB

 

 

Informatie doorgeven, een fokkerskaart of ringen bestellen, gebeurt via een formulier.  Volledig in­vul­len en onder­tekend opsturen of mailen naar het secre­tariaat van De Pracht­duif.  Ver­geet de beta­ling niet.  De ge­ge­vens vind je terug op het formulier.

 

Lid worden

PDF - bestand

downloaden

Fokkerskaart

PDF - bestand

downloaden

Ringen

Word document

downloaden

Vermelding op de website

Word document

downloaden

Vraag | Aanbod

Word document

downloaden

 

 

 

  

 

 

image022.jpg     image024.jpg     image005.jpg

Painting by J. Relovsky  ©