Adobe

 

Om bepaalde informatieve gedeelten (zoals de catalogus) te kunnen lezen, heeft u Adobe Acrobat Rea­der ver­sie 6.0 of 7.0 nodig afhankelijk van uw type computer. U kan het programma volledig en gra­tis down­loaden via

 http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2_allversions.html

 

Kies eerst het juiste systeem (Windows of Mac) en vervolgens het type (Windows 2000, Windows Vista en zo meer).  Het wijst zich verder vanzelf uit.

 

 

 

 

Java

 

Om de menuknoppen en andere toepassingen optimaal te gebruiken, heeft u Javascript nodig. U kan dit pro­gram­ma gra­tis down­loaden via http://www.java.com/en/download/index.jsp