Sophia Anna van Pipenpoy

Geslacht

Vrouw

Leeftijd

Onbekend

 
Overleden

15-11-1670

Huwelijk

22-3-1659

 
met

Johan Albert (Albrecht) graaf Schellaert von Obbendorf van Doorwerth et du Saint Empire

  Geboren

14-1-1619

  Overleden

1695

Kind 

Casimir Adam

BRONNEN:

huw. III (Ehevertrag 22.5. 1659) (25) Sophia Anna von Pipenpoy Freifrau von Marchten
25) Gelre. Leenaktenboeken, Nymegen S. 84f
Bron: Lothar Mller-Westphal

Van 1618 tot 1642 is Jarich van Liauckama (Liauckema) eigenaar van de state. Vaak is hij er waarschijnlijk niet geweest, want hij was eerst kolonel in Spaanse dienst, later gemeensman in Groningen en daarna kommandant van Zutphen. Als hij op 84-jarige leeftijd op 24 augustus 1642 overlijdt, sterft met hem de familie Liauckame in mannelijke lijn uit. Uit zijn huwelijk met Sjouck van Cammingha bleven slechts twee dochters in leven: Jel (Juliana) en Tryn (Catharina). De oudste erft de state en woont 8 jaar in het huis. Zij trouwde met Eraert van Pipenpoy heer van Merchten en zij hadden slechts n dochter: Sophia Anna.
Sophia Anna van Pipenpoy, vrijvrouwe van Merchten, vander Poort enz. woont vanaf 1650 samen met haar eerste echtgenoot Wytze van Cammingha in de state. Als Wytze 2 jaar later sterft trouwt ze met Johan Albrecht graaf Schellard van Obbendorp. Dit huwelijk loopt uit op een scheiding door zijn wangedrag. Sophia Anna overleed kinderloos op Liauckama State op 20 november 1670. Zij laat de state na aan haar neef, zoon van haar tante Catharina, Alexander Josephus van der Laen en Merchten.
Bron:http://home.versatel.nl/stinseninfriesland/LiauckemaState.htm

Wybrand de Geest heeft de vroegste ontwikkeling van de aan een stuk gekloste kant meegemaakt. Hij schilderde de reticellakant aan grote molensteenkragen
en de Vlaamse of van Dijckkant aan de platliggende kragen van transparant batist. Een voorbeeld daarvan is te zien op het portret van Sophia Anna van Pipenpoy,
een Friese edelvrouw van omstreeks 1640, dat nu in het gemeentehuis van Franeker hangt. (foto 1)
Bron: http://www.lokk.nl/grotekantshow/Hollandse%20Kant.pdf

laatst gewijzigd 08.03.2009