Frans Arnold van Hoensbeek markies van en tot Hoensbroek

Geslacht

Man

Leeftijd

Onbekend

 
Vader 

Willem Adriaan markies van Hoensbeek

 
  Overleden 

18-6-1735

Moeder 

Elisabeth Henriette Schellaert van Obbendorf markiezin van en tot Hoensbeek

  Geboren 

11-10-1676

  Overleden 

15-11-1727

Huwelijk

03-11-1720

 
met

Anna Catharina Sofia Grafin von Schönborn

Kind 

Isabella Regina
en nog 24

BRONNEN:

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1698.htm
1740 mrt 15 (OM fol 48v)

Frans Arnold markies van en tot Hoensbroek, erfmaarschalk van het vorstendom Gelre en de graafschap Zutphen, keizerlijk kamerheer, heer van de vrije heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold, drost van het Opper- en Nederambt van Gelre, na de dood van zijn vader Willem Adriaen markies van en tot Hoensbroek.

** Frans Arnold en zijn vrouw Sophia gravin van Schönborn kregen bij deze gelegenheid toestemming de heerlijkheid te belasten met fl. 50.000,-.


Zo werd de overleden Willem Adriaan opgevolgd zijn zoon Frans Arnold Adriaan van en tot Hoensbroeck. Frans Arnold, in 1696 geboren op Schloß Haag, had na zijn studie in Aken enkele reizen gemaakt naar Bonn, Koblenz, Trier, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Parijs, waar hij o.a. Versailles bezocht. In 1718 werd hij benoemd als raadslid aan het Hof van Gelre in Roermond, nadat zijn vader vrijwillig afstand had gedaan van deze functie.
Op 3 november 1720 trouwde Frans Arnold met de achttienjarige Maria Anna Sophia rijksgravin von Schönborn-Buchheim und Wolfsthal. Het gezin ging in Hoensbroek wonen, waar een jaar later een dochter werd geboren, maar verbleef ook soms in Swalmen. Het zou niet bij dit ene kind blijven: in de jaren daarna werden 25 kinderen geboren, waarvan twee waarschijnlijk levenloos. Twee zonen en een dochter stierven al jong. Van de vijftien jongens traden er zeven in de geestelijke stand en twee werden ridder in de Duitse Orde. Het gezin woonde vanaf 1724 ook in de Lindanusstraat in Roermond, waar zes kinderen werden geboren. www.loegiesen.nl/toponiemen/KasteelHillenraad.htm

http://www.heerlen.nl/Smartsite.dws?id=3221

laatst gewijzigd 27.02.2009