vzw
Koninklijke Verbroedering

van de Rijdende Artillerie

 

Geschiedenis van de vereniging

De Verbroedering van de Rijdende Artillerie werd in 1941 opgericht onder impuls van de Korpscommandanten van de drie Regimenten Rijdende Artillerie uit de 18-daagse veldtocht. Zij werden hierin bijgestaan door een groot deel van hun kader en een paar honderd Rijders die zochten naar een middel om de banden, gesmeed tijdens hun dienstplicht, de mobilisaties en de oorlog, in stand te houden en de eredienst voor de gesneuvelden te verzekeren. Bij de heroprichting van de Regimenten Rijdende Artillerie in 1951, werden de contacten met de Verbroedering haast onmiddellijk hersteld. Geleidelijk aan ontstond een groeiend gevoel van verbondenheid dat kracht werd bijgezet door veelvuldige uitwisselingen tijdens de Regimentsfeesten in de eenheden en op de Dag van de Vliegende Kanonniers, die jaarlijks op de 1ste zaterdag van de maand maart door de Verbroedering wordt georganiseerd in samenwerking met de voormalige garnizoenstad LEUVEN. Door deze nieuwe banden werden ook steeds meer naoorlogse Vliegende Kanonniers lid van de Verbroedering waardoor de binding met de Regimenten nog werd versterkt. In 1991 verleende Z.M. de Koning de titel "Koninklijke Maatschappij" aan de Verbroedering.

In 1997 werd de benaming van de Verbroedering dan ook gewijzigd in "Koninklijke Verbroedering der Oud-strijders 1940-1945 en der Oudgedienden van de Rijdende Artillerie-eenheden" of kortweg "Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie". Tegelijk werden de doelstellingen van de Verbroedering uitgebreid. Naast het in ere houden van de nagedachtenis van de gesneuvelden, had de verbroedering voortaan ook als doelstelling de banden tussen alle oudgedienden van de Rijdende Artillerie te onderhouden en te versterken.

In 2003 werden de statuten van de Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie gewijzigd teneinde een vereniging zonder winstoogmerk te worden. Volgende personen kunnen effectief lid worden van de vereniging : de militairen van de eenheid die de tradities van de Rijdende Artillerie heeft overgenomen, de oudgedienden en de oud-strijders van Rijdende Artillerie eenheden. Momenteel telt de Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie 218 leden.

 

De vereniging heeft tot doel :
(uittreksel uit statuten)

het in ere houden van de nagedachtenis van diegene die gevallen zijn tijdens beide wereldoorlogen of tijdens operaties waarbij Belgische strijdkrachten betrokken werden;

het in ere houden van de tradities van de Rijdende Artillerie;

het verenigen van alle oud-strijders en oudgedienden van de Rijdende Artillerie-eenheden en van de organismen die er de tradities van overnemen;

het in ere houden van de banden met de stad Leuven;

het uitoefenen van het volle eigendomsrecht over het patrimonium van de Rijdende Artillerie;

het bevorderen van de vriendschapsbanden en solidariteit tussen de leden bij middel van alle nuttig geachte acties.

 

De Raad van Bestuur van de VZW

Voorzitter :
Mr. Erik DE MUYNCK

Ere-voorzitter :
Mr. John SCHELLEMANS

Secretaris :
Mr. Carl VANDEPITTE

Schatbewaarder :
Mr. Jean WILLE

Lid :
Mr. Wilfried HUFKENS
Mr. Norbert JANSSENS

Administratieve gegevens

Publicatie statuten in Staatsblad :
op 17/01/2003
Identificatienummer 919/2003

Maatschappelijke zetel :
Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1
3000 LEUVEN


RPR / RPM LEUVEN

Adres secretariaat :
VZW KVRA
Langestraat 2

1790 AFFLIGEM

Telefoon secretariaat :
0476/723225

E-mail secretariaat :
secretaris.kvra@gmail.com

Lidgeld :
10 euro per jaar

Rekeningnummer :
BE40 0013 1983 6863 IBAN: GEBABEBB