Overlijden Ferdinand De Bondt

 

Zaterdagmorgen 22 februari 2014 om 3u30 overleed in Beveren op 90-jarige leeftijd ere-senator Ferdinand De Bondt.

Ferdinand De Bondt was vooral bekend als mede-oprichter en bezieler van Doel 2020 maar had inzake engagementen een lange staat van dienst.

Nog voor de oorlog leidde hij in Sint-Niklaas een scoutstroep met leden uit de volksbuurten van de stad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij leraar in Borgloon. Vanaf 1945 was hij als leraar actief in de Broederschool te Sint-Niklaas en in de Berkenboom. Ook later bleef onderwijs een van zijn aandachtspunten en stimuleerde hij Wase jongeren om hogeschool of universiteitsstudies aan te vatten. Daartoe richtte hij de Waaslandhuizen op om aan de universiteit minder gefortuneerde studenten te huisvesten. Na de Tweede Wereldoorlog ontfermde hij zich samen met zijn echtgenote Lilliane De Vos over Duitse vluchtelingenkinderen. In de  jaren ’70 over Spaanse en Chileense politieke vluchtelingen die er jarenlang kind aan huis bleven. Nog later over het lot van de zigeuners in ons land.

Hij was een overtuigd flamingant en federalist. In 1956 lag hij mee aan de basis van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) waarvan hij vele jaren actief was in het hoofdbestuur. Samen met Wilfried Martens speelde hij een rol in de organisatie van de Marsen op Brussel. In 1968 werd hij door de CVP gecoöpteerd als senator. Wat hij bleef tot in 1991.  

Van 1977 tot 1979 was hij staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen in de regeringen van Tindemans en Van den Boeynants. Zijn onverzettelijkheid in die hoedanigheid leidde mee tot het einde van het Egmontpact.

Van bij de eerste plannen voor een havenuitbreiding op de Linkeroever van de Schelde - medio de jaren ’60 - pleitte hij voor realisme en om landbouw en bewoning optimaal te vrijwaren. Dat leidde in 1978 tot de zogenaamde  ‘Lijn De Bondt’ , een grens die ten zuiden van Doel via Verrebroek tot Kieldrecht loopt. De Lijn De Bondt trok een duidelijke grens tussen haven- en poldergebied en riep een halt toe aan de megalomane plannen van de Antwerpse Haven. Die plannen werden daarmee quasi gehalveerd. Toen nieuwe plannen dreigden om de Lijn de Bondt te overschrijden en het dorp Doel van de kaart te vegen richtte hij in 1997 het actiecomité Doel 2020 op. Door de juridische acties van Doel 2020 bleef de Lijn De Bondt tot op de dag van vandaag zo goed als gehandhaafd. Tot aan de dag van zijn overlijden bleef hij de bezieler en een van de drijvende krachten van Doel 2020.  

Ferdinand De Bondt wordt zaterdagmorgen 1 maart begraven in Sint-Niklaas. (Persmededeling Doel 2020)

 

 

Poldervoorvechter Ferdinand De Bondt overleden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Wase politicus en gewezen CVP-staatssecretaris Ferdinand De Bondt op 90-jarige leeftijd in de kliniek van Beveren overleden. Sint-Niklazenaar De Bondt was vanuit zijn Vlaamse en katholieke overtuiging heel zijn lange leven sociaal geëngageerd op tal van vlakken: onderwijs, openbaar vervoer, de Vlaamse beweging, vluchtelingen en de strijd van de Wase polderdorpen.

De Bondt werd op 23 september 1923 geboren in Sint-Niklaas en leek na zijn studies regentaat voorbestemd om in het onderwijs zijn carričre uit te bouwen. Een tijdlang gaf hij ook les maar intussen behaalde hij nog enkele licentiaatsdiploma's. Zelfs nog op zijn veertigste. Reeds in de jaren vijftig was hij actief in de Vlaamse Beweging, in die naoorlogse jaren geen evidentie. Vanuit zijn engagement werd hij in 1968 gecoöpteerd CVP-senator en kwam op voor de boerenbelangen. Samen met zijn in 2010 overleden echtgenote zette hij zich in de jaren zeventig ook in voor de Chilenen die voor het Pinochet-regime op de vlucht gingen.

Doel

Het toppunt van zijn politieke carričre bereikte hij in 1977 toen hij in de regering Tindemans staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen werd en mee het Egmontpact moest uitvoeren. In diezelfde periode begonnen ook de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven in het Waasland gestalte te krijgen en werd De Bondt stilaan - ook als regeringslid - de voorvechter van de boerenbelangen in de bedreigde polders. Naar hem werd de, sinds het onlangs teruggefloten GRUP-uitbreidingsplan, nog steeds geldende afbakeningslijn van de haven de Lijn-de Bondt genoemd. Na zijn regeringsdeelname zetelde De Bondt nog tot 1991 voor het Waasland in de Senaat. Nadien bleef hij actief bezig met de polders en het openbaar vervoer en stond mee aan de wieg van de actiegroepen die tot vandaag vechten voor het voortbestaan van het polderdorp Doel.

De overleden politicus stond bij vriend en vijand bekend als goudeerlijk, uiterst intelligent maar eigengereid, ook als dat tegen de partijstandpunten inging. "Als staatssecretaris hield hij zich bijvoorbeeld aan het Egmontakkoord maar hij kon op zijn typische, plechtstatige manier zo'n antwoorden geven dat de Volksunie en het Davidfonds tevreden waren en PS-voorzitter André Cools hem niets kon verwijten", reageert eresenator en gewezen burgemeester Herman Suykerbuyk. "Hij was ook de man die de oplossing van Jean-Luc Dehaene om in Voeren het 'vermoeden van taalkennis' in te voeren, een 'wettelijke leugen' noemde."

Ferdinand De Bondt wordt volgende zaterdag begraven in zijn parochiekerk van Tereken (Sint-Niklaas). (PVb – GVA)

 

 

Doel 2020 verliest een boegbeeld

Eresenator en gewezen staatssecretaris Ferdinand De Bondt overleden zaterdag 22 februari 2014, 14u25

In AZ Nikolaas in Beveren is de Sint-Niklase politicus Ferdinand De Bondt overleden. Hij is eresenator en gewezen staatssecretaris. Ferdinand De Bondt werd geboren op 23 september 1923 en is zaterdagochtend overleden op de afdeling palliatief in AZ Nikolaas in Beveren. Hij was al enkele maanden ziek. De Bondt is erg bekend op nationaal en regionaal vlak. Hij liep school op de Broederschool in Sint-Niklaas waar hij nadien ook les gaf. Hij behaalde na het regentaat ook nog verschillende licentie-diploma's waaronder wiskunde en economie. De Bondt werd staatssecretaris onder de premiers Leo Tindemans en Paul Vanden Boeynants. Hij werd belast met de hervorming van de instellingen. De Bondt kwam uit een katholiek midden en maakte dus ook zijn politieke opgang binnen de toenmalige CVP. Hij hoorde tot de Vlaamsgezinden. Hij nam duidelijke standpunten in en profileerde zichzelf als specialist voor openbaar vervoer. Op latere leeftijd hield hij zich vooral bezig met de toekomst van het door de Antwerpse havenexpansie bedreigde polderdorp Doel. De Bondt was zelfs verantwoordelijk uitgever van het tijdschrift Doel 2020.

De Lijn De Bondt werd naar hem genoemd en moest dienen om zoveel mogelijk landbouwgrond te vrijwaren en de havenexpansie te beperken in omvang. (Sylvain Luyckx – HNB)

 

 

Eresenator en voorvechter Wase Scheldepolders Ferdinand De Bondt (CD&V) overleden

In Beveren is zaterdagmorgen Ferdinand De Bondt overleden, een CVP-politicus die 23 jaar in de senaat zetelde en eind jaren zeventig staatssecretaris was voor de Hervorming van Instellingen. De Bondt lag mee aan de basis van de Vlaamse Volksbeweging en was een voorvechter voor het behoud van de Wase Scheldepolders, meldt Doel2020, de vereniging die hij oprichtte, zaterdagavond.

In 1968 werd De Bondt door de CVP gecoöpteerd als senator, wat hij bleef tot in 1991. Van 1977 tot 1979 was hij staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen in de regeringen van Tindemans en Van den Boeynants. “Zijn onverzettelijkheid in die hoedanigheid leidde mee tot het einde van het Egmontpact”, zegt Jan Creve (Doel 2020).

De Bondt was een overtuigd flamingant en federalist. ‘In 1956 lag hij mee aan de basis van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) waarbinnen hij vele jaren actief was in het hoofdbestuur. Samen met Wilfried Martens speelde hij een rol in de organisatie van de Marsen op Brussel.’

Ook voor ontwikkelingen in de Waaslandhaven speelde De Bondt een belangrijke rol. ‘Van bij de eerste plannen voor een havenuitbreiding op de Linkeroever van de Schelde - medio jaren zestig - pleitte hij voor realisme en voor het optimaal vrijwaren van landbouw en bewoning. Dat leidde in 1978 tot de zogenoemde ‘Lijn De Bondt’, een grens die ten zuiden van Doel via Verrebroek tot Kieldrecht loopt. De Lijn De Bondt trok een duidelijke grens tussen haven- en poldergebied en riep een halt toe aan de megalomane plannen van de Antwerpse haven. Die plannen werden daarmee quasi gehalveerd. (...) Toen nieuwe plannen dreigden om de Lijn de Bondt te overschrijden en het dorp Doel van de kaart te vegen, richtte hij in 1997 het actiecomité Doel 2020 op.’

Ferdinand De Bondt werd negentig jaar, hij wordt zaterdag 1 maart in Sint-Niklaas begraven. (DS)

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]