PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  18 oktober 2009

 

Maatschappij Linkeroever verspreidt desinformatie 
bij duizenden gezinnen in het Waasland.

Doel 2020 hekelt laksheid overheid tegenover 
criminelen en vandalen

 

Deze week viel bij alle Wase gezinnen die nieuwsbrief ‘Waaslandhaven’ in de bus. Lezing van dit gloednieuwe (veelkleurige) blad maakt duidelijk dat de Maatschappij Linkerscheldeoever hiermee niet zozeer informatie op het oog heeft, dan wel propaganda voor haar vernietigingsplannen in Doel. Ronduit stuitend daarbij is dat de opruiming van Doel als een ‘fait accompli’ wordt voorgesteld. En in àlle talen wordt gezwegen over de beslissingen van de rechtbank die de Maatschappij – op straffe van dwangsom - hebben verboden om nog huizen af te breken in Doel én om nog langer mensen te verdrijven uit het dorp. Dat na de vlijmscherpe kritiek in de Vlaamse pers - in het edito van een Vlaamse krant had men het zelfs over “de boeven van de maatschappij”! - de Maatschappij voortdoet alsof er niets aan de hand is, is veelzeggend.

Volgens voorzitter Peter Deckers van de Maatschappij Linkerscheldeoever (in de volksmond de Maatschappij Deckers) is er geen reden om de ambities voor de Linkerscheldeoever te temperen. Voor Deckers wil dat zeggen dat er sowieso verdere havenuitbreiding moet komen op de Linkeroever, of er nu nog nood is aan een containergetijdendok of niet. “Want de haven is méér dan containers alleen.” Voor wie tussen de regels leest: Doel en de polders moeten sowieso wég. Voor wat dat zien we nog wel.

Op een moment dat het in de hemel geprezen Deurganckdok op amper 10% van zijn capaciteit draait en met het openlijk heeft over “het te slapen leggen” van de containerterminals op Rechteroever zou men van een bestuurder van een openbare instelling toch iets méér omzichtigheid verwachten… 

Doel 2020 beschuldigt er de Maatschappij en de andere verantwoordelijke overheden van om ondertussen de situatie in Doel bewust te laten verzieken. Zo is de politiepermanentie teruggebracht tot één avond om de 14 dagen. In opdracht van de gemeente wordt er wel om de haverklap gecontroleerd wie er nog wel en niet woont in Doel (die tomeloze ijver om te kunnen aantonen hoe weinig mensen er in Doel wonen is écht opmerkelijk) maar tegen dieven, rovers, criminelen en vandalen wordt er amper opgetreden. Bijna elke nacht zijn in het dorp dieven op pad. In het weekeinde vandaliseren zgn. taggers zelfs op klaarlichte dag de gevels van huizen. Snotneuzen kunnen er ongestoord de ruiten komen ingooien.

Dàt alles is het gevolg van overheden die nu al maanden aan een stuk rondtoeteren dat Doel een dorp is dat “toch wegmoet”. En wie wil er nu nog rekening houden met een dorp dat wegmoet? Bovenop laat de Maatschappij Linkerscheldeoever het dorpsbeeld bewust verloederen door ramen en deuren te laten openstaan en tuinen te laten verwilderen. Die Maatschappij heeft dus in tijden van crisis wel centen om gratis een veelkleurige nieuwsbrief vol geleuter te verspreiden. Niet om de woonkwaliteit van de huizen in Doel te garanderen. Niet om het patrimonium dat haar is toevertrouwd in goede orde te beheren.

Doel 2020 vraagt aan de Maatschappij, de gemeente Beveren, de Vlaamse Regering dat zij de rechtszekerheid ook voor de mensen in Doel garanderen. Nét zoals zij dat doen voor andere burgers op andere plaatsen in Vlaanderen. De politiek van twee maten en twee gewichten waarbij bewoners en geweldloze actievoerders systematisch worden aangepakt en men steevast de andere kant op kijkt als men te maken heeft met criminelen en vandalen moet eindelijk ophouden.

Omdat het een rechtsstaat onwaardig is. Omdat mensen in Doel ook mensen zijn.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]