PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  17 januari 2007

 

Opnieuw historische hoeve tegen de vlakte in Doel

Gemeentebestuur van Beveren manifesteert compleet gebrek aan cultuur

Op bevel van de burgemeester van Beveren Marc van de Vijver werd vandaag een aanvang genomen met de afbraak van de historische hoeve in de Liefkenshoekstraat 24 te Doel. Dat werd door het gemeentebestuur gisterenavond laat medegedeeld aan Doel 2020. Voor Doel 2020 pleegt de burgemeester daarmee woordbreuk.

Rond de historische hoeve onder de Scheldedijk in Doel wordt al jaren actie gevoerd. Afgelopen jaar werd ze permanent bewoond door actievoerders en deels weer opgeknapt. Dat belette burgemeester Marc van de Vijver niet om een slopingsbevel uit te vaardigen voor dit stuk erfgoed. Uiteindelijk kwamen actievoerders en gemeente tot een vergelijk waarbij werd overeengekomen dat er gezamenlijk naar een oplossing zou gestreefd worden.

In het licht hiervan werd een bijkomend veiligheidsonderzoek gedaan waarbij werd vastgesteld dat het pand géén gevaar vormt. Er werd overeengekomen dat de bijgebouwen die in bouwvallige staat verkeren zouden afgebroken worden.

Voor de bewoners van het huis zou een oplossing gezocht worden zodanig dat die het historisch gebouw verder zouden kunnen opknappen. In een gesprek dat plaatsvond op 7december ll. eiste de burgemeester dat het pand door de bewoners zou verlaten worden. Over afbraak werd niet gesproken.

In de veronderstelling dat hiermee een oplossing dichterbij kon komen werd het pand ook effectief verlaten.

Om de sloop te rechtvaardigen wordt nu de aanwezigheid van asbest aangehaald. Maar op geen enkel van de inspectieverslagen is daarover iets terug te vinden. En plots -sinds gisteren- blijkt dit een afbraak te rechtvaardigen?!

Asbest blijkt overigens niet de eerste bekommernis te zijn want na de aankondiging van gisterenavond, is vandaag alles wat enigszins waardevol is uitgebroken… Er is ons ook niets bekend van opruiming van asbest door een gespecialiseerde firma, iets wat -als de feiten kloppen- onvermijdelijk lijkt.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de burgemeester van de gemeente Beveren hiermee opnieuw een erg slechte beurt maakt. Niet alleen lapt hij gedane beloftes aan zijn laars. Hij lijkt zich niet in het minste bewust van wat (waardevol) bouwkundig erfgoed is; of betekent voor de duizenden bezoekers die Doel nog elk jaar aandoen. Daarmee illustreert hij het compleet gebrek aan zin voor cultuur en erfgoedwaarden in de gemeente Beveren. En schenkt hij zichzelf en zijn nieuw college bij het begin van de legislatuur een prachtig ezelsvel.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve
tel.: 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]