PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  28 december 2005

 

Doel 2020 boos om uitspraken van Intercommunale-directeur Bart Casier

Bewonersgroep dringt aan op overlegorgaan met overheid

Doel 2020 reageert verontwaardigd op de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intercommunale van het Land van Waas, als zou de komst van nieuwe bewoners in Doel de leefbaarheid verder aantasten en een golf van criminaliteit teweegbrengen. Dat suggereert Casier in een gesprek met de pers. De uitspraken van Casier sluiten aan bij de in het vooruitzicht gestelde ‘leefbaarheidsmaatregelen’ voor Doel van de Intercommunale. Die lijken echter vooral gericht op het handhaven van het vernietigingsscenario.

Met zijn uitspraken zet Bart Casier de zaken compleet op hun kop. Gedurende jaren voeren de Maatschappij Deckers en de Intercommunale Land van Waas die het feitelijk beheer waarneemt van de huizen in Doel, een echte verrottingsstrategie. Méér dan 300 gezinnen deden reeds een aanvraag voor een huis in Doel maar op vijf jaar tijd werden er nog maar 30(!) huizen toegewezen. Ondertussen werden leegstaande huizen systematisch leeggeplunderd en gevandaliseerd zonder dat er werd opgetreden. Meest schrijnende voorbeelden op dat gebied zijn de historische Rubenshoeve op de Oostlangeweg en de herenhoeve in de Liefkenshoekstraat. Daar werden zelfs alle deuren en ramen weggeroofd! Ondanks het feit dat de bewoners smeekten om maatregelen gaf de Intercommunale géén kik. In een aantal gevallen werden zelfs waardevolle materialen weggehaald met de toestemming van de verantwoordelijke overheden zelf!

Een onhoudbare situatie die eindelijk(!) is omgekeerd door de kandidaat-bewoners zélf. Die hebben dan maar op eigen houtje een huis in beheer genomen. Op die manier kreeg Doel het afgelopen jaar méér dan 100 nieuwe bewoners. En het verschil is merkbaar. Huizen worden weer opgeknapt en onderhouden, het vandalisme en de diefstallen nemen zienderogen af.

Zoals in elk Vlaams dorp zorgt dit soms voor spanningen. Zoals in elk Vlaams dorp zijn er mensen die zich aan niets gelegen laten. Maar nieuwkomers worden wel systematisch op hun plichten gewezen én er is weer een minimum aan sociale controle. Ook het sociale leven in het dorp herpakt zich. Doel heeft zelfs opnieuw een mini-wasserette en een wekelijks marktkraam.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat Casier zijn onkunde en nalatigheid probeert te verbergen achter leugens en laster. Niet de zogenaamde krakers maar wel zijn eigen Intercommunale probeert al jaren Doel de doodsteek te geven door verhuring te weigeren en de boel systematisch te laten verrotten. De zogenaamde ‘krakers’ waar Casier het over heeft zijn over het algemeen nette jongelui die, in tegenstelling met wat Casier vertelt, géén elektriciteit aftappen maar netjes hun rekening betalen en hun huis onderhouden. Blijkbaar is dat voor de Intercommunale het ergst denkbare scenario. Want liever dan een vergelijk te zoeken met de nieuwe bewoners laat mijnheer Casier, waar mogelijk, elektriciteit én water afsnijden.

Doel 2020 zet zich jaar en dag in voor een zo goed mogelijk samenleven van ‘oorspronkelijke’ en ‘nieuwe’ Doelenaars, van autochtonen en allochtonen. Daarbij staan we op het terrein alleen. Zonder steun van welke instantie dan ook. Doel 2020 weet over wie en wat het spreekt. Mijnheer Casier duidelijk niet. De wijze waarop de directeur van een Intergemeentelijk Samenwerkingsverband een groot deel van de bewoners van Doel criminaliseert is beschamend én onaanvaardbaar.

Wij doen daarom een dringende oproep aan alle betrokken instanties, en in het bijzonder aan het gemeentebestuur van Beveren, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dat wil zeggen dat men een eind maakt aan dit soort van dwaze stemmingmakerij en men in dialoog gaat met de Doelenaars zelf, àlle Doelenaars.

Namens Doel 2020,
Jan Creve, tel. 03/773.28.33
Rudi Van Buel tel. 03/575.88.11.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]