PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  21 juni 2005

 

Doel 2020 heeft actie gevoerd bij een door het gemeentebestuur van Beveren georganiseerde inspraakronde voor inwoners van de poldergemeenten. Volgens de uitnodiging mochten de inwoners hun mening te kennen geven over de krachtlijnen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in opmaak. Die inspraak geldt echter niet voor de inwoners van Doel en een groot deel van de polders van Kieldrecht. "Omdat voor dat gebied de beslissingen op een hoger planningsniveau genomen worden", heet het. Om die reden versperden een 20tal actievoerders met dichtgekleefde mond een tijdlang de toegang tot de zitting. Zij droegen tevens affiches mee met daarop "Doel moet blijven... zwijgen!" en deelden pamfletten uit aan het honderdtal belangstellenden.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat het gemeentebestuur de inwoners van Doel en de polders onvoldoende betrekt bij zijn besluitvorming. Het gemeentebestuur van Beveren heeft zitting in de werkgroep Strategisch Plan Linkeroever. Dat wil zeggen dat ons gemeentebestuur daar de belangen moet verdedigen van de inwoners van de polderdorpen tegenover de grondhonger van het Antwerps Havenbedrijf. Als het het gemeentebestuur ernst is met de inspraak dan betekent dat, dat men hierover communiceert met de betrokken bewoners. En dat men juist in deze voor de polderdorpen levensbelangrijke aangelegenheid inspraak geeft!

Nu reeds wordt 21% van het grondgebied ingenomen door de Antwerpse Haven. Als de havenvrienden hun zin krijgen komt daar de volgende jaren nog een smak bij voor extra-infrastructuur, wegen, logistieke parken, enz. Overbelasting van de wegen en toenemende milieuhinder zullen ook in de rest van Beveren hoe langer hoe voelbaarder worden.

Voor Doel 2020 is de havenactiviteit op Linkeroever een feit. Maar wij verzetten ons wel tegen een onbeperkte groei van de haven die uiteindelijk de streek en de dorpen compleet onleefbaar dreigt te maken. Nu reeds weet men al niet meer hoe alle containers van het Deurganckdok moeten weg geraken.

Wij eisen daarom dat het gemeentebestuur ermee ophoudt de havenplanners achterna te lopen. Beveren moet de belangen van zijn bewoners vertegenwoordigen en duidelijk maken dat er grenzen zijn aan de groei van de haven.

Wij vragen bovendien dat lle bewoners van Beveren -dus ook die van Doel en de polders- de mogelijkheid krijgen op inspraak. Ook, of misschien juist, als de gemeente daarvoor in gesprek is op een hoger planningsniveau.

Wij vragen tot slot dat de gemeente Beveren haar bevoegdheden blijft uitoefenen op het ganse grondgebied en zich niet langer buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers (de zogenaamde Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid) die niets anders voor ogen heeft dan de vernietiging van de streek.

met dank voor opname!
namens Doel 2020,
Jan Creve.
Tel.: 03/773.28.33

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]