PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  16 april 2005

 

Verdere uitbreiding van Antwerpse Haven is onaanvaardbaar - Havenbestuur mist elke realiteitszin

Volgens havenbestuurder Eddy Bruyninckx heeft de Antwerpse Haven "na 2011 nog meer ruimte nodig". Bruyninckx gaat er namelijk van uit dat de Antwerpse haven haar goederenomslag kan verdubbelen. Voor Doel 2020 kan havenbestuurder Eddy Bruyninckx zich voorlopig beter focussen op de gigantische problemen die samenhangen met het in gebruik nemen van het Deurgancdok. Zo is er namelijk te laat gedacht aan de ontsluiting van het Deurganckdok. Waardoor de ingebruikname van het dok voor een reusachtige verkeerschaos dreigt te zorgen.

De uitspraken van Bruyninckx getuigen bovendien van weinig realiteitszin. 
Zo is het dossier van de (minimale)Scheldeverdieping, in tegenstelling met wat men daar eerder over liet uitschijnen, nog altijd niet rond.
Bruyninckx geeft bovendien toe dat, zelfs met deze verdieping tot 13,1 m, Antwerpen moeilijk bereikbaar blijft. Maar hoe Nederland staat tegenover een nog verdere verdieping mag intussen wel duidelijk zijn...

Om het Deurgancdok ook effectief te laten functioneren dienen er nog honderden miljoenen euro’s geďnvesteerd te worden (Scheldeverdieping, Oosterweelverbinding, Liefkenshoekspoortunnel,...). Het belet de havenbestuurder alvast niet te pleiten voor een nog groter dok op de Linkeroever. Dat dat dok vlak naast de kerncentrale komt te liggen en de ganse regio onleefbaar dreigt te maken is blijkbaar geen punt. In de beste traditie van de Antwerpse haven (cfr. Doeldok, Verrebroekdok,...) volstaat wat nattevingerwerk om nieuwe investeringen te eisen. Ook al ontbreekt daarvoor elk maatschappelijk draagvlak.

namens Doel 2020,
Jan Creve tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]