PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  20 februari 2005

 

Voor Oostvlaamse gouverneur André Denys kan er geen sprake zijn van Saeftingedok

Mistoestanden in Doel zullen aangekaart worden bij Vlaamse overheid

 

Deze morgen bracht de Oostvlaamse gouverneur André Denys een bezoek aan Doel. De gouverneur liet zich in de streek rondleiden door de Doelse landbouwer Guido Van Mieghem. Hij sprak met landbouwers en bewoners en ging zich ook ter plaatse vergewissen van de impact die de werken hebben op de Doelse leefgemeenschap. Voor de gouverneur is het Saeftingedok, waar in Antwerpse havenkringen over gepraat wordt, niet aan orde. Daarvoor zijn er nog té veel onzekerheden over de afwikkeling van de mobiliteitsproblemen die met het Deurganckdok worden gegenereerd. Bovendien roept de manier waarop het Deurgancdok er is gekomen erg veel vragen op.

De gouverneur was ook ontsteld bij het zien van de vernielingen die worden aangericht bij de aanleg van zogenaamde natuurcompensaties. Daarvoor worden nu op diverse plaatsen in de polder honderden ha vruchtbare landbouwgrond afgegraven om er kreken aan te leggen en er zogenaamde "plas en drasgebieden" van te maken. De brutaliteit waarmee dit alles gepaard gaat maakte een diepe indruk op de gouverneur.

Doel 2020 is opgetogen met de stelling van de gouverneur dat natuur en landbouw elkaar kunnen aanvullen en niet per definitie elkaars vijanden moeten zijn. De gouverneur beloofde alleszins om de problematiek van de natuurcompensaties waarbij geen enkele ruimte gelaten wordt voor landbouwactiviteit mee te nemen naar het overleg met de Vlaamse overheid.

Ook de gouverneur zijn bekommernis om de teloorgang van het bouwkundig erfgoed in de polders valt bij Doel 2020 in goede aarde. Nu worden boerderijen en huizen die aangekocht zijn door de overheid prijsgegeven aan het verval.

Voor Doel 2020 zijn de uitspraken van de gouverneur zonder meer historisch. Het is namelijk de allereerste keer dat iemand met zulke positie openlijk vragen stelt bij een nog verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. En zich tevens engageert om i.v.m. de heersende mistoestanden in Doel tussen te komen bij de hogere overheid. Doel 2020 hoopt dat met de tussenkomst van Denys ook bij de andere overheden de rede zal terugkeren.

met dank voor opname,

namens Doel 2020

 

Jan Creve

Tel. 03.773.28.33

 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]