PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, 08/09/2001


Doel 2020 reageert met ongeloof op reacties Vlaamse parlementairen.
Doel is een van de meest stuitende voorbeelden in Europa van wat de globalisering kan aanrichten.


Doel 2020 reageert met ongeloof op de manier waarop Vlaamse parlementairen van verschillende partijen de aanmaak van een zogenaamd 'validatiedecreet' om het Deurganckdok te depanneren proberen vergoelijken.

Zo zei CVP-politica Wivina De Meester, tevens voorzitter van de Commissie Openbare Werken dat zij en andere Vlaamse politici "gechoqueerd" waren door de aanblik van de nutteloze bouwput in Doel en daarom tot de actie overgaan. Het mag tellen voor iemand die deel uitmaakt van een naar vernieuwing strevende partij dat werkloze kranen blijkbaar choquanter zijn dan een dorp met honderden inwoners dat men wil opruimen.

Doel 2020 ergert zich eveneens aan de uitspraken van Agalev-man Johan Malcorps. Die verklaarde aan de pers dat Agalev bereid is de uitzonderingswet goed te keuren "als die beperkt blijft tot het Deurganckdok". Doel 2020 herinnert er aan dat het niet de eerste keer zou zijn dat Agalev zich laat rollen door de havenlobby. Eerder, in mei 2000, slikte Agalev al de beslissing rond de opruiming van Doel mits de garantie voor leefbaarheidsmaatregelen. Van die leefbaarheidsmaatregelen is echter nog altijd NIETS in huis gekomen. De dorpsopbouwwerker die indertijd met veel bombarie werd aangekondigd houdt er (per week) een halve dag kantoor. Maar daar houdt het ook mee op. De man mag, noch kan, initiatieven nemen ten gunste van het belaagde dorp.

Doel 2020 hekelt de hypocrisie van een deel van de Vlaamse politici die deze dagen hun steun betuigen aan de anti-globaliseringsbeweging maar terzelfder tijd niets ondernemen als in eigen land een gans dorp dreigt geslachtofferd te worden aan diezelfde globalisering. Doel wordt in Europa hoe langer hoe meer een van de meest stuitende voorbeelden van hoe mensen worden opgeofferd aan de particuliere belangen van internationale kapitaalgroepen. Doel 2020 zal in het kader van de komende anti-globaliseringsacties dan ook niets onbenut laten om de gerechtvaardigde strijd voor het behoud van Doel in de schijnwerpers te zetten. 

Doel 2020, doet samen met de milieubeweging en de landbouwverenigingen een oproep aan alle democratische politici om te verhinderen dat de rechtsstaat buiten spel wordt gezet en totalitaire middelen, zoals noodwetten, worden gebruikt om de burger de mond te snoeren.

Namens Doel 2020
J. Creve
Tel. 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]