PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, dec. 2000


HAVEN VAN ANTWERPEN BLIJFT RECORDS BREKEN!

Luidens een bericht van het Antwerpse havenbestuur heeft de haven van Antwerpen voor het nog niet voltooide jaar 2000 al schitterende eindresultaten op zak en worden oude records opnieuw verpulverd. Dit is des te verwonderlijk daar, volgens havenschepen Delwaide, de groei grotendeels is te danken aan de scheldeverdieping die nog niet voltooid is. Daarmee liggen ook voor de volgende jaren de nieuwe records voor het rapen.

De haven blinkt echter niet alleen uit in toenemende groei. Zij bevestigt ook op andere vlakken haar reputatie. Zo neemt Antwerpen in Europa een unieke plaats in inzake ruimtebeleid. Op de Linkeroever wordt méér dan 50% van de ingenomen ruimte niet gebruikt (studiebureel WITAB) en op de Rechteroever wil men oude haventerreinen ten noorden van de stad in plaats van te renoveren vrijhouden voor een... wereldtentoonstelling.

Ook inzake vernietigde dorpen staat de haven van Antwerpen onbetwist nummer 1 in de range van Westeuropese havens. Geen van de andere havens slaagt er hierin Antwerpen van zijn plaats te verdringen. Eerder integendeel, want in Rotterdam en Duinkerke worden de nabijgelegen dorpen door de haven in de watten gelegd. En in Zeebrugge was één van de voorwaarden voor de havenuitbreiding juist géén aantasting van de bestaande woonkkernen.

Bovendien is er nergens in Europa een haven die er op dezelfde manier in slaagt de veiligheid van honderdduizenden burgers in gevaar te brengen. Zo althans staat te lezen in de pas verschenen studie "Over Stromen en Overstromen" van waterbouwdeskundige Ludo Dirks. Die stelt dat een verdere uitdieping van de Schelde in Vlaanderen tot een ramp zal leiden zoals Nederland die heeft gekend in 1953.

Doel 2020 erkent dan ook de eersterangsrol die Antwerpen momenteel speelt en roept de haven van Antwerpen uit tot méést cynisch bedrijf van Europa.

Met dank voor opname

Namens Doel 2020, jan Creve

Voor verdere info:
Ere-senator Ferdinand De Bondt 03/777,57,77.
Jan Creve 031773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]