PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, nov. 2000

 

Overheid voert in Doel en Kieldrecht ontbossings- en ophopingswerken uit zonder de nodige vergunningen. Doel 2020 vraagt onmiddelijke stopzetting van de werken.

Sedert verschillende dagen voert een aannemer in opdracht van AWZ ontbossings- en ophopingswerken uit in het gebied tussen het natuurgebied De Putten en het Doeldok op de grens van Kieldrecht en Doel. Bedoeling is het ganse gebied dat zich de afgelopen jaren ontwikkelde tot bosgebied en een natuurlijke buffer vormt tussen industriegebied en polder onder te spuiten.

Er is geen enkele reden om deze werken door te voeren. Het betreft hier louter opspuitingen die evengoed op reeds verknoeide terreinen kunnen plaatsvinden. Maar het is duidelijk dat AWZ met de vernietiging van de duizenden bomen onomkeerbare daden wil stellen. Door de opruiming van de natuurlijke buffer kan men ook de inname van landbouwgronden in het MIDA-1 gebied een stuk dichter brengen.

Doel 2020 klaagt terzake de werkwijze van de administratie aan. Nergens is een bouwvergunning te bespeuren. Bij navraag wordt verwezen naar een bouwvergunning uit de jaren '70 die tot op de dag van vandaag NIET werd teruggevonden. Een kapvergunning is er niet. Net zo min als een vergunning voor ontbossing waartoe men gezien art. 99 van de wet op ruimtelijke ordening en het bosdecreet toe gehouden is.

Doel 2020 alarmeerde dan ook de bevoegde overheden om in deze op te treden. Het is ontoelaatbaar dat men in Doel en de polders blijft doorgaan met de onnodige vernietiging van waardevol

natuur- en landbouwgebied. Doel 2020 vraagt tevens dat de VU en Agalev-excellenties in de Vlaamse regering eindelijk eens van hen willen laten horen. Het is op zijn minst onbetamelijk (vage) beloften te doen aan de inwoners van Doel inzake garanties rond de toekomstige leefbaarheid, om daarna gewoon de andere kant op te kijken telkens er zich iets voordoet. Willen beide partijen nog enige geloofwaardigheid behouden dan zijn er NU en DRINGEND maatregelen nodig. Doel 2020 van zijn kant kondigt aan, opnieuw, de nodige juridische stappen te zetten om deze waanzin te stoppen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]