PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, okt. 2000

 

Onder bescherming van Ere-senator Ferdinand De Bondt, Prof. em. Karel Van Isacker en filmcineast Frank Van Passel

Doel 2020 klaagt vernietiging aan van het archeologisch patrimonium in Doel

Doelse kogge moet in Doel blijven !

Met de vondst van de middeleeuwse kogge in de vroegere Deurganck werd een vondst van Europees formaat gedaan. Dat verheelt echter niet dat de Vlaamse overheid inzake het archeologisch patrimonium zwaar in de fout is gegaan. Het feit dat het schip bij de werken zwaar werd beschadigd is veelzeggend. Dat er eerder voor een complete 13de eeuwse nederzetting enkel ruimte was voor een noodopgraving waarbij een groot deel van het uiterst zeldzame materiaal de vernieling in ging is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Dit had kunnen vermeden worden maar het verplichtend(!) archeologisch vooronderzoek heeft nooit plaatsgevonden. In de beslissing van de Vlaamse regering van 20 januari 1998 is er sprake van het "Onderzoek naar het Archeologisch Patrimonium". Navraag door ere-senator Ferdinand De Bondt bij Ir. Herbert Schmitz leert dat dit advies "telefonisch" werd ingewonnen! Het diensthoofd van de Archeologische Dienst Waasland verklaarde ons schriftelijk zelfs nooit om enig advies gevraagd te zijn, net zo min als het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium dat afhankelijk is van de Vlaamse Gemeenschap.

Het is duidelijk dat voor de opdrachtgevers het enige wat telt een snelle voltooiing is van de werken. Noch mensen, noch archeologisch patrimonium, noch welke argumenten ook, komen in dat verhaal voor. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat hiermee opnieuw een flagrante overtreding plaatsvindt. Doel 2020 vraagt dan ook een onmiddellijke stopzetting van de werken en de voorziening van de nodige middelen voor een grootscheeps archeologisch onderzoek op de site. Ondertussen zoeken advocaten van Recht voor Doel uit of in de afwezigheid van het onderzoek juridische elementen zitten om de werken opnieuw te schorsen.

Doel 2020 is eveneens van mening dat de Kogge thuishoort waar ze gevonden is: namelijk in Doel. Dat zou een gebaar van elementair fatsoen zijn tegenover de reeds zwaar getroffen bevolking. Naar het voorbeeld van wat in andere landen bestaat kan de kogge, samen met de andere vondsten ondergebracht worden in een daartoe op te richten bezoekerscentrum. Voor Doel 2020 kan zo'n bezoekerscentrum best ge´ntegreerd worden in de volumebuffer ten zuiden van Doel,op de grens tussen woon en havengebied.

Met dank voor opname,

Namens Doel 2020,

Jan Creve

 

Voor verdere info: 

Ere-senator Ferdinand DeBondt 03/777.57.77, Jan Creve 03/773.28.33

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]