PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  6 juni 2000

 

Raad van State velt arrest inzake vordering tegen de aanleg van het Deurganckdok in Doel. 

1e gewestplanwijziging die Doel van de kaart veegt en de bouwvergunning voor het Deurganckdok worden geschorst. 

Vandaag raakte het arrest bekend van de RvS inzake de vordering tegen de aanleg van het Deurganckdok en de goedkeuring van de gewestplanwijziging die het dorp Doel van de kaart veegt.

Zoals verwacht volgt de RvS de auditeur en vernietigt zij de gewestplanwijziging en de bouwvergunning. De werken aan het Deurganckdok moeten dus stilgelegd worden.

Doel 2020 zal er samen met de Bond Beter Leefmilieu en de landbouworganisaties op toezien dat de werken ook effectef worden stilgelegd. Met haar beslissing van 19 mei ll heeft de Vlaamse regering zelf de deur dichtgegooid voor een constructieve oplossing.

Doel 2020 verwacht dat de Vlaamse regering zich ook aan deze uitspraak van het hoogste rechtscollege weinig zal gelegen laten en zal proberen om de werken toch te laten doorgaan. De overheid mag er op rekenen dat wij vanaf nu geen enkel middel meer onbenut willen laten om de aanslag op een levende woongemeenschap te stoppen. Daarvoor staan o.m. een tiental juristen o.l.v. Matthias Storme en ondertussen verenigd in 'Recht voor Doel' garant.

De beslissing van 19 mei was een ondoordachte en misdadige beslissing waarvoor de argumentatie tot op de dag van vandaag ontbreekt. Bovendien blijkt dat er ook juridisch met het ganse Deurganckproject van alles mank loopt. Daarom vraagt Doel 2020 opnieuw met aandrang aan de Vlaamse regeringspartijen Volksunie en Agalev in het bijzonder om niet langer blind te blijven voor de feiten, om terzake hun verantwoordelijkheid te nemen, rekening te houden met de argumenten en Doel terug op de kaart te zetten. Zoniet riskeren zij door het dossier nog jaren achtervolgd te worden.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]