PERSMEDEDELING

van DOEL 2020, mei. 2000

 

VLAAMSE REGERING MET GROENE MINISTERS VEEGT DOEL NOGMAALS VAN DE KAART

Doel 2020 neemt met verontwaardiging en ongeloof kennis van de beslissing van de Vlaamse regering om de vernietiging van Doel en de 'herlokalisering' van zijn inwoners met enkele jaren uit te stellen.

De beslissing verandert helemaal niets aan het lot van Doel en zijn inwoners. Het dorp moet weg voor alweer een nieuw containerdok, en wel op het moment dat het Antwerps Havenbedrijf dat zal beslissen. Ondertussen liggen het Doeldok en het Verrebroekdok, projecten die 5 tot 7 miljard fr gekost hebben, er ongebruikt bij.

De beslissing komt helemaal niet tegemoet aan wat de Doelenaars wensen - en wij zouden het appreciëren als minister Stevaert in de toekomst niet meer in onze naam zou spreken.

Wat de Doelenaars wensen staat duidelijk in de resultaten van de leefbaarheidsstudie die de Vlaamse regering zelf bestelde, en die ze nog steeds angstvallig verborgen houdt. Daarin geven meer dan 70% van de Doelenaars te kennen dat ze in Doel willen blijven als de Vlaamse regering daartoe de condities schept. Prof. Martens schrijft in zijn rapport letterlijk: "Het aantal gezinnen dat een onteigeningsaanvraag indiende, ligt ruim dubbel zo hoog als het aantal gezinnen dat in de enquête te kennen geeft te willen vertrekken. De meeste Doelenaars zijn vooral geïnteresseerd in de marktwaarde van hun woning, die ze enkel kunnen te weten komen door een onteigeningsaanvraag in te dienen".

Wij verlangen geen sterfhuismaatregelen ten gunste van het Antwerps grootkapitaal, maar de herinvulling van Doel en zijn omgeving als volwaardig woon- en landbouwgebied. Van de Vlaamse regering eisen wij dat ze de verantwoordelijkheid voor haar inwoners opneemt en de bedreiging op Doel voorgoed wegneemt. Wij eisen een volwaardig toekomstplan voor Doel, dat de polders bewaart en het dorp nieuwe impulsen geeft.

Nu worden de Doelenaars afgedreigd: als ze zich niet vrijwillig laten onteigenen, zullen ze vanaf 2004 gerechterlijk onteigend worden. Ondertussen doet de Vlaamse regering het dorp bewust leeglopen en worden de inwoners gaar gestoofd om "vrijwillig" af te druipen. Voor gerechtelijke onteigening moet echter een onteigeningsbesluit voor handen zijn, en dat is er nog steeds niet. Eerst zal moeten bewezen worden dat het Deurganckdok - laat staan een tweede containerdok - een project van openbaar nut is.

Bovendien moet nog afgewacht worden of de Raad van State de gewestplanwijzigingen die van Doel industriegebied maken én de bouwvergunning voor het Deurganckdok zal schorsen.

Veel Doelenaars hebben even gehoopt dat de nieuwe paarsgroene regering een verschil zou maken. Wij geloofden dat de intrede van groene ministers in de Vlaamse regering de redding van ons dorp zou kunnen betekenen. Agalev heeft nu de vernietiging van Doel en de nutteloze havenuitbreiding, met een paar jaar weten uit te stellen en laat het dorp verder aan de wanhoop en de vernietiging over. In haar verkiezingsprogramma van 13 juni 1999 beloofde de "groene partij" nog dat Doel met haar een echte toekomst zou krijgen... Wij kunnen alleen maar hopen dat de partij na deze laffe beslissing de eer aan zichzelf houdt en de Vlaamse regering verlaat.

Namens Doel 2020

Marina Apers, Paul Maes, Paul Van Broeck, Rudi Van Buel, Maurice Vergauwen
Contact:
- Paul Maes, tel. 054/34 20 61, paul.maes@euronet.be
- Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel, tel. 03/575 88 62

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]