PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  26 jan.  2000

Sedert verschillende jaren voert Doel 2020 met alle beschikbare middelen actie voor het behoud van het dorp Doel en voor de rechten van zijn bewoners die met deportatie worden bedreigd. Doel is in Vlaanderen niet alleen het symbool voor de strijd van een gemeenschap tegen de nietsontziende globalisering. Het staat ook model voor het conflict tussen een (nog levende) dorpsgemeenschap en een bureaucratische overheid die in het dorp enkel een "amoveringsprobleem" ziet.

Gelukkig zijn er de vele mensen in Vlaanderen en zelfs daarbuiten die met deze schande geen vrede kunnen nemen. Dankzij hen konden wij de voorbije jaren onze actie volhouden en zelfs opvoeren.

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ook op juridisch gebied Doel 2020 kort op de bal speelt. Daarvan getuigen de lopende procedures bij de Europese Commissie, de Raad van State en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Al deze zaken worden opgevolgd door Mr. Matthias Storme.

Ondanks deze procedures, ondanks de beloften van de nieuwe Vlaamse regering, gaat ondertussen in Doel de intimidatie en de psychologische terreur door. De laatste weken worden wij steeds meer geconfronteerd met mensen die op een of andere manier door overheid, onteigeningscommissarissen of "sociaal bemiddelaar" onder druk gezet worden om hun dorp te verlaten. Doel 2020 beschikt momenteel niet over voldoende juridisch-technische bagage om deze mensen steeds de nodige ruggesteun te geven.

Daarom start Doel 2020 het initiatief RECHT VOOR DOEL . Met RECHT VOOR DOEL richten wij ons tot advocaten en juristen die bereid zijn om hun steentje bij te dragen in de strijd voor het behoud van Doel. Daarvoor kunnen wij mensen gebruiken die juridisch advies willen geven, gespecialiseerd zijn in eigendomsrecht, huurwetgeving , willen pleiten, hun kennis ter beschikking willen stellen, of wat dan ook.

RECHT VOOR DOEL heeft in de eerste plaats de bedoeling om kort op de bal te spelen en (juridische) problemen die ons vanuit het dorp gesignaleerd worden snel te ondervangen. Daarvoor beschikken wij over voldoende contactpersonen ter plaatse en kunnen wij een beroep doen op de permanentie van een secretariaat dat tevens zal fungeren als filter. Daarnaast kunnen zich natuurlijk ook nog andere initiatieven ontwikkelen die een meer offensief karakter hebben. Het spreekt echter voor zich dat ieder hierin zo ver meegaat als hij zelf wil.

Momenteel kregen wij reeds verschillende toezeggingen van advocaten en juristen maar wij willen de groep (ook al om de lasten meer te kunnen delen) nog verder uitbreiden. Graag willen wij met alle medewerkers van RECHT VOOR DOEL in de kortste keren een ontmoeting organiseren. Daar zal dan in grote lijnen de problematiek geschetst worden waarna dieper kan ingegaan worden op gebeurlijke taakverdeling - specifieke dossiers - enz…

Hopend op uw medewerking verblijven wij intussen,
met vriendelijke groeten,

namens Doel 2020,
Jan Creve, woordvoerder Doel 2020 Tel. 03/773.28.33.
Johan De Vriendt (secretariaat) Tel. 03/353.41.37.
Mr. Alain Cleyman, St.Niklaas
Mr. Patrick De Roo, Antwerpen
Mr. Matthias Storme, Gent

 


 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]