1996 - Krantenartikels - samenvattingen

januari 1996

19960114_HNB_Burgemeester F. Smet:"containerterminal is nodig"
F. Smet:
"Als het zo is dat de containerterminal er moet komen omdat de Antwerpse haven zijn concurentiŽle positie zou kunnen bewaren, is dat voor ons niet onbelangrijk. De tewerksteling met een containerterminal is niet goot, maar je mag die terminal niet alleen zien staan. Je moet dat in het totale havengebeuren zien. Voor het Waasland is het belangrijk dat Antwerpen een wereldhaven blijft. Het is wel spijtig dat de Doelenaars daar moeten onder lijden".
"We moeten niet langer discussiŽren of de terminal er komt of niet. Ik ben er bijna zeker van. Hij is nodig."
"Ons verzetten tegen een terminal, is vechten tegen windmolens. Beter is om hier positief achter te staan en samen zoeken naar een goede oplossing".
"Die tekst (tekst van de Interkommunale van het land van Waas) strookt volledig met zoals wij het in Beveren zien. Er zit geen enkele tegenstrijdigheid in. Het verwijt dat de Interkommnale liever Doel ziet verdwijnen, vind ik niet in de tekst terug. E teneur luidt dat als het niet lukt om met een containerterminal samen te leven, we voor Doel de beste oplossing moeten zoeken. Zo zien wij het ook. Dat we met onze standpunten op dezelfde golflengte zitten, is alleen maar positief".

Februari 1996

19960208_HNB_Studie houdt Doel op de kaart
Professor Allaert geeft het dorp nog een kans mits aantal maatregelen.

19960228_GVA_"Wij willen hier blijven, mijnheer"
Vlaams minister-president Van Den Brande bezoekt Doel.

Maart 1996

Eresenator Ferdinand de Bondt verzet zich tegen verdere aantasting van de open ruimte in het Waasland.

Agalev verklaart dat de Waaslandhaven het bewijs vormt van een falend beleid.

19960328_HNB_Doelenaars zijn boos op VLD
Voor de VLD is de komst van een containerterminal al een feit. De partij ziet als enige oplossing een onteigening.

199604_HLN_Boze Doelenaars verwerpen onteigeningsvoorstel VLD

19960411_HLN_Boze Doelenaars vragen wederdienst van Beveren
F. Claes: "Het is ofwel Allaert volledig ofwel geen A7. De uiteindelijke keuze over de toekomst van Doel moeten de politici maken. Burgemeester, u moet de verdediger worden van onze belangen. De grote vraag blijft: Wat is de beste oplossing voor de mensen van Doel? Het is fundamenteel oneerlijk de keuze te laten aan de mensen van Doel. De politici van alle betroken instanties moeten zeggen of Doel kan blijven of niet en of het leefbaar kan blijven of niet. Als dat niet kan, moeten ze durven zeggen dat Doel niet kan blijven.

199606_HLN_Doelenaars verbranden enquÍte van de Vlaamse Gemeenschap

19960701_HLN_Oplossing Doel ten vroegste volgend jaar

September 1996

Start van de werken aan het Verrebroekdok.

November 1996

Van het ACV mag - mits er een 'eerlijke en rechtvaardige financiŽle compensatie' komt -Doel verdwijnen.

Het gemeentebestuur geeft te kennen het oud gemeentehuis van Doel te willen verkopen.

Burgemeester Smet: 'Als de A7-variant moet uitgevoerd worden, moet Doel verdwijnen.'

De Boze Doelenaars leggen zich neer bij het verdwijnen van hun dorp en ijveren voor onteigening.

19961121_DSK_Doel wil eigen doodvonnis niet tekenen

Boze Doelenaars: "Wij hebben niet om de containerkade gevraagd. Wie ze wil bouwen, moet maar zelf beslissen wat er met Doel gebeurt en daar de gevolgen van dragen".
Een referendum zal de inwoners van Doel verdelen tussen hen die wille blijven en hen die willen vertrekken. Iedereen is het er over eens dat met nog minder inwoners, de leefbaarheid voor de blijvers ten dode is opgeschreven. Als het tot een onteigening komt, willen de inwoners een vergoeding gebaseerd op de kostprijs van een hervestiging in een andere landelijke gemeente.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]