Ziekenhuisschool Pulderbos

 • Vrije Gesubsidieerde School voor Buitengewoon Onderwijs
 • Revalidatiecentrum Pulderbos
 • Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven, Pulderbos
 • Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) Type 5
  Secundair onderwijs Type 4 OV 1
  Tel.: 03/466 06 10
  Fax: 03/466 06 38
  bo@revapulderbos.be
  Website: www.revapulderbos.be
  Directeur basisschool: Guy Mermans
 • Directeur secundair: Gery Smans

Revalidatiecentrum Pulderbos

 • Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven Pulderbos

Info

Beide scholen verzorgen aangepast individueel onderwijs aan de kinderen en jongeren die om medische redenen zijn opgenomen in het Revalidatiecentrum.

Neurologische afdeling voor kinderen met:

 • Epilepsie
 • N.A.H.(niet aangeboren hersenaandoening na ongeval of ziekte)

Respiratoire afdeling voor kinderen met : astma, muco, BPD …

Revalidatie voor kinderen met Cerebrale Parese

De school bezit daarom aangepaste leergroepen voor kinderen met normale intelligentie alsook leergroepen voor kinderen met mentaal zwakkere mogelijkheden. De meeste kinderen kunnen tot meerdere uren per week in de klas doorbrengen en alzo een individueel aangepast leerprogramma afwerken.

Contact met ouders en thuisschool is zeer belangrijk.

Voor uitgebreidere informatie : bezoek de website (revapulderbos.be) of neem rechtstreeks contact op.

kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.
pulderbos