Ziekenhuisschool UZ Leuven

 • Vrije Gesubsidieerde School voor Buitengewoon Onderwijs
 • Herestraat 49, 3000 Leuven

Leuven

 • Herestraat 49, 3000 Leuven
 • Tel: 016.34.39.62

Pellenberg

 • Weligerveld 1, 3212 Pellenberg
 • Tel: 016.33.81.11

Tienen

 • Liefdestraat 10, 3300 Tienen
 • Tel. 016.80.75.11

Info

Onze ziekenhuisschool organiseert onderwijs voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar tijdens hun opname in UZ Leuven. Wij zijn een vrije, door het Ministerie van Onderwijs gesubsidieerde, school voor buitengewoon onderwijs, type 5 (voor gehospitaliseerde kinderen en jongeren), georganiseerd op kleuter-, lager en secundair niveau.

 • Onderwijs-op-maat aan gehospitaliseerde kinderen
 • Dagelijks 1 à 2 lesuren
 • Basisschool en secundair onderwijs
 • Leerinhouden en methode in overleg met de thuisschool
 • Nauw contact met het behandelingsteam
 • Leerachterstand beperken, maatschappelijke reïntegratie van het zieke kind

Elke dag volgen gemiddeld 94 leerlingen onderwijs in de ziekenhuisschool van UZLeuven. 18 kleuters, en 38 leerlingen in de lagere school en 38 leerlingen in het secundair onderwijs. De gemiddelde lesduur per kind bedraagt 21 dagen. 20% van onze leerlingen komt uit het buitengewoon onderwijs.

Meer info: ziekenhuisschool.be

kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.
ziekenhuisschool leuven