Basisschool Aan Zee (BAZ) , De Haan

 • Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor buitengewoon basisonderwijs
 • Zeepreventorium, Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan
 • (BaO)
  Tel: 059/23 43 36
  Fax: 059/23 92 52
  baz.directie@gmail.com
  Website:www.basisschoolaanzee.be
  Directeur: Bart Dancet

Zeepreventorium

 • Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan (BaO)

Info

Een basisschool voor kinderen met een ziekte
van 2,5 tot maximum 14 jaar met een type 5–attest*
al dan niet opgenomen in het Zeepreventorium.
Ook kinderen met autisme kunnen er school lopen.

BAZ laat kind met een ziekte (meestal) in samenwerking met het Zeepreventorium
… EVEN OP ADEM KOMEN …
om het welbevinden weer aan te wakkeren,
om verantwoordelijkheid te leren opnemen voor een gezond(er) leven en het schoolse leren, en zo te groeien in maatschappelijke weerbaarheid.

*Een type 5–attest wordt voorgeschreven door een kinderarts (pediater) of kinderpsychiater, liefst in overleg met het CLB.

 

baz_logo


kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.