Contact

Ik leer in het ziekenhuis VZW - J'apprends à l' Hôpital

R. Dubois school - JJ Crocqlaan 15, 1020 Brussel

Voorzitter/Président
Maurice Nerincx
Maurice.Nerincx@inkendaal.be

 


kaart

De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
L'asbl "J'apprends à l'hôpital" crée un lien entre les écoles d'hôpital belges.