processie Sint-Genoveva Zepperen Sint-Truiden
- organisatienota voor vrijwilligers-

 

De Werkgroep Sint-Genovevaprocessie Zepperen functioneert binnen de Parochieraad Zepperen, een feitelijke vereniging, onder het voorzitterschap van de eerwaarde heer pastoor van de Sint-Genovevaparochie, federatie Zepperen, dekenaat Sint-Truiden en bisdom Hasselt.

De werkgroep heeft als
missie de traditionele processie, die jaarlijks door het dorp gaat, als eeuwenoud en levend christelijk erfgoed te bewaren en te vernieuwen. Dit om het gemeenschapsgevoel te stimuleren en het religieus beleven te versterken.

De vrijwilligers die deel uitmaken van de organiserende werkgroep krijgen enkel de bewezen onkosten voor de praktijk van de processie
vergoed. Zij onderschrijven de discretieplicht zoals bepaald in de recente vrijwilligerswetgeving.

De met naam gekende organisatoren en begeleiders zijn door de Parochieraad als vrijwilligers
verzekerd via REPARIL vzw tegen burgerlijke aansprakelijkheid bij onopzettelijke of lichte fout.

De figuranten en de mee opstappende parochianen zijn deelnemers maar vallen niet onder de nieuwe wetgeving op de vrijwilligers. De werkgroep zorgt voor begeleiding door de lokale politie. De organisatoren dringen bij de deelnemers aan op
voorzichtigheid, vooral in het verkeer op de volgweg.

 

versie zondag 03 juni 2007


terug