Kroniek van Zepperen
Het dorp in
jaartallen

oude kroniek (tot en met de tweede wereldoorlog)

Les Begards 1665 (2002) Ouwerxhoeve 1665 en 18de eeuw (1982)

652
- in de "Vita Sancti Trudonis", geschreven in de tweede helft van de 8ste eeuw door de Metzer diaken Donatus, bezoekt de jonge Trudo de interim-bisschop Remaclus, die kort na 652 in Zepperen verbleef. Er was toen al een basilica, toegewijd aan Genoveva van Parijs

1150
- bouw van de kerktoren (+-)

1109
- bevestiging van de Sint-Servaaskerk van Maastricht mét bezittingen als vrij en keizerlijk

1139
- Zepperen hoort toe aan het Sint-Servaaskapittel van Maastricht als één van de elf (schepen)banken of dorpen

1204
- de Maastrichtse Sint-Servaaskerk en de bezittingen worden Brabants

1232
- eerste vermelding van Zepperen Molen

1244
- geschil van de inwoners met het Servaaskapittel over gemeentegronden zoals Dekken, d’Oye, Roosbeek, Dries

1297
- Arnould van Zepperen is rector van de altaren van de HH. Trudo, Elooi en Eucherius in de Klerkenkapel te Sint-Truiden

1361
- Robin pastoor

1368
- Jan Reke wordt gerechtsbode, boswachter en tolontvanger voor het Servaaskapittel

1403
- grafsteen van kannunik Arnold Van Rijkel voor het Catharina-altaar
- vermelding van Genovevaput naast Genovevakruis

1411
- Daniël, heer van Grauwendries, geeft aan het Catharina-altaar

1417
- de kerk wordt herbouwd vanaf het begin van de 15de-eeuw in Demergotiek, een regionale Brabantse laatgotische stijl. De inwoners worden door de aartsdiaken aangespoord om spandiensten te verrichten voor de bouw

1425
- stichting van het begaardenklooster Sint-Hiëronymusveld, gift van Jan Gorren
- Jan van Coloma pastoor

1427
- het kapittel van Maastricht spoort de inwoners aan te helpen bij het "charieeren der materialen"
- jaartal op stuk gotische grafsteen

1445
- Bernard Roemervat pastoor

1446
- Bartholomeus Opsteghen overste begaardenklooster

1452
- de inwoners op het kerkhof vergaderd beslissen om de kerk te "paveyen". Als dank voor bewezen diensten door de kerk willen ze dat de kerk de doden zal bergen binnen de drie jaar

1454
- Peter Goyens belooft een bedevaart te doen naar O.L.Vrouw van Rocamadour wegens een misdaad tegen Gert Sterken

1468 : de Bourgondiërs hebben de verenigde legers van Luik en Loon verslagen
- genadebrieven voor Zepperenaren die tegen Karel de Stoute vochten
- in ruil het recht van Servaaskapittel om bij overlijden een stuk vee of meubilair te nemen

1478
- overlijden van pastoor Jan Gorren

1483
- wapenschild van prinsbisschop Jan van Hoorn (1483-1505) gesculpteerd op de gewelfsleutel van de zuiderkruisbeuk (+-)

1500
- zes geschilderde retabelluiken met ondermeer Sint-Servaas en de H.Genoveva bleven bewaard (+-)
- piëta in gepolychromeerd eikenhout (+-)

1507
- Genovevagilde

1509
- datering van de muurschilderingen in de zuiderkruisbeuk

1522
- bronzen klokje, opgehangen in neogotische galg

1538
- in januari wordt boef Hendrik Poelmans uit Zepperen gevangengenomen door de schout van Luik en onthoofd in Kuringen

1545
- jaartal dat door J. Daris werd gelezen boven een omstreeks de eeuwwisseling afgebroken portaalgebouwtje aan de zuiderzijbeuk

1553
- jaartal op grenssteen bij begaardenklooster, later opgesteld bij het nieuwe gemeentehuis, nu in Bokrijk

1556
- pastoor Pieter Coelen wordt vervangen door Pieter Hantboems

1575
- datering van de Coemanswinning

1576
- het begaardenklooster van Sint-Truiden wordt samengevoegd met dit van Zepperen

1577 : Tachtigjarige oorlog
- vrijgeleide van de prinsbisschop van Luik voor de begaarden

1578 : Tachtigjarige oorlog
- last met Spaanse troepen uit Zoutleeuw

1579 : Tachtigjarige oorlog:
- inval en verwoesting door troepen van Oranje

1580 : Tachtigjarige oorlog
- last met Spaanse troepen uit Zoutleeuw

1594
- betaling van protectiepenningen aan Spanje én aan de Verenigde Provinciën
- Jan Banckx wordt pastoor

1610
- Jan Bruyninx is heer van Brustem en dus voogd van Zepperen

1611
- Catharinadrieluik (+-)

1615
- nieuw bedehuis in begaardenklooster
- jaartal op bovendorpel van de Fabryhoeve in de Kogelstraat

1618
- schilderij Het Laatste Avondmaal door François Walschartz (+-)

1624
- kerkgebouw in slechte toestand, drie koorvensters met leem dichtgemaakt. Altaren voor O.L.Vrouw, Catharina, Ursula, Nicolaas en twee voor Genoveva

1626
- vermelding "Sinter Vijve Capelle"

1638
- Hendrik Cuypers pastoor

1639 : Dertigjarige oorlog
- aankoop huis van Elderen in Sint-Truiden als refuge door de begaarden

1643
- de aartsdiaken schrijft in zijn verslag dat de lelijke schilderingen op de muren zullen verwijderd worden

1650
- Jan Franz de Lutzenrode krijgt samen met de heerlijkheid Brustem en voogdij over Zepperen voor 9 jaren

1652
- Renier Raets pastoor

1655 : strijd tussen Spanje en Frankrijk
- smeekbede wegens grote overlast van doortrekkende troepen

1656
- de molen van het Sint-Servaaskapittel wordt de verplichte graanmolen voor de inwoners als dank voor de steun van het kapittel bij de oorlogslasten
- Jan Schruers en Baltazar Piepelers, dorpsmeesters
- Marcelis Jammaers van Kortessem huwt in Zepperen en sticht de smedenstam Jammaers

1658
- Mathias Tans pastoor

1661
- herstelling van kerk en Genovevakapel onder pastoor Tans
- witten van de kerk

1662
- de nieuwe timmer van de school wordt opgericht door tien mannen

1663
- de goede gemeentenaren offeren meer dan 500 guldens voor de aankoop van een nieuwe ciborie ter vervanging van het gestolen stuk

1664
- de bode van Antwerpen krijgt 2 gulden om "beeldekens of vaentkens" over te brengen.
- het begaardenklooster laat een huldegedicht drukken in Leuven voor de nieuwe Truiense abt Vandersmissen.

1665
- bouw van een herenhoeve vlakbij de kerk door François Ouwerx, militair en grootgrondbezitter (gevelsteen, muurankers)
- heropbouw van de begaardenhoeve na brand
- op Palmzondag worden door de kerkmeesters 1 gulden 5 stuivers betaald "voor coecken, appelen ene noeten" voor de schoolkinderen.
- smid Jan Jammart werkt aan een hekken in de kerk
- broederschap van de Rozenkrans

1668
- nieuw OLV-hoogaltaar door Hechtermans van Borgloon

1670
- nieuwe communiebank door Hechtermans van Borgloon

1673
- Waalse bedevaarders van Luik brengen volgens traditie toortsen

1676
- Nicolaas Beaumont pastoor

1677
- Michiel Janssen pastoor
- herstelling en verfraaiing van de kerk

1678 : strijd tussen Frankrijk en Spanje-Holland
- plundering door troepen Lodewijk XIV

1677
- start herstellingen aan kerk onder pastoor Janssen

1690
- Jan Vrydaghs en Thomas Shurmans dorpsmeesters

1700
- plaatselijke Genovevagilde schenkt een biechtstoel aan de kerk

1701
- hernieuwing van het oud dorpsreglement
- mooi O.L.Vrouwaltaar met schilderij wordt hoogaltaar

1702 : Spaanse successieoorlog
- regelmatige plundering en verwoesting door Franse en Hollandse troepen tot in 1704
- Joannes Nicolaï burgemeester

1704
- Jan Bodson pastoor

1710
- Sint-Jacobschilderij als gift van Monart van Luik, Genovevabroeder

1715
- start aanleg Luikersteenweg
- Willem Pipelers burgemeester

1716
- Arnold Simons burgemeester

1722
- Sint-Gillisschilderij als gift van De Germeau van Luik, Genovevabroeder

1725
- nieuwe kerk van het begaardenklooster

1727
- grafsteen van begaardenoverste Johannes Baerts, ontdekt in 1998

1728
- Coemans senior burgemeester

1732
- Thomas Vanhoven pastoor, komt van Sint-Maarten te Sint-Truiden

1734
- verhuur van een gasthuis voor arme pelgrims.

1735
- schilderij als gift van Genovevabroederschap van Luik

1736
- bouw kapel van de Natenbampt, bediend door de begaarden

1737
- Coemans junior burgemeester

1740
- start verbouwing van begaardenklooster, zal duren tot 1780
- verbouwingswerken aan Zepperen Molen

1742
- herstelling horlogie
- nieuwe gemeentearchiefkist
- Genovevabeeld
- zijden troon als gift van Genovevabroederschap van Luik

1743
- klacht tegen jachtschade veroorzaakt door de rijproost en zijn gevolg
- "de dorpsmeester vyfthien sacken van de gemeynte haver van mijnen solder naer de kercke gevlucht ende aldaer in de kercke veel haver verloren met de sacken bedorven sijn tegen de muragie van de kercke"
- Arnols Simons burgemeester

1750
- twee reliekschrijntjes van Hubertus en Genoveva
- jaarsteen onder gevelkruis van de bakstenen hoeve Het IJzeren Kruis

1754
- start herstellingen onder pastoor Stell : dak, middenbeuk, vloer, vieringstorentje

1760
- Laurens Meugens en Willem Duchateau burgemeesters

1761
- verbod om met schapen of ganzen te weiden op het Dekken

1765
- geschil met het Servaaskapittel over de tienden op aardappelen
- jaartal op de sluitsteen van de ingangspoort kerkhof

1767
- Petrus Coemans schepen in opvolging van zijn vader

1773
- Jan Simons en Jan van Straelen burgemeesters
- jaarschrift in bovendorpel van de smidse van Laurens Jammaers en Anne Stas

1776
- Leonardus Merica uit Kortessem trouwt in Zepperen en sticht zo de stam America in Zepperen

1779
- bouw van de classicistische pastorie door het Sint-Servaaskapittel
- overlijden van Jaak Peeters, die de duivel speelde in de processie

1780
- H. Kruisreliek als gift van geboren Zepperenaar, de Gentse aartsdiaken Van Hamont

1781
- Jan-Libert Belleflamme pastoor

1784
- Trudo Smets en Nicolaas Haubreghts burgemeesters
- conflict tussen pastoor en koster
- Suske de Poup en Voorvelleke, bokkenrijders, op de brandstapel

1785
- conflict tussen pastoor en begaarden
- Zepperen is officieel Hollands gebied

1786
- een afgevaardigde van de Hollandse Staten-Generaal komt eed van trouw afnemen
- Renier Smets en Stas Esselen burgemeesters
- conflict tussen pastoor en armenbank

1789
- inscriptie op wijzerplaat van een staanklok door Laurens Van Straelen

1793 : Franse inval teruggeslagen
- Luikse opstandelingen vluchten naar de enclave Zepperen en plunderen het huis Van Hamont

1794
- einde van het Ancien Regime met voorrechten voor adel en geestelijkheid
- de gevluchte Belleflamme wordt opgevolgd door Willem Rouchart als pastoor

1795
- Egidus Jammaers eerste schepen

1796
- Smets wordt "agent" en F. Moers "adjoint" onder Frans regime
- eed van haat aan het koningsschap afgelegd door pastoor Rouchart
- bevolkingslijst

1797
- pastoor Rouchart klaagt over tegenwerking door begaarden

1798
- verkoop van begaardenklooster en landerijen aan de Pitteurs-Hiegaerts

1799
- twee klokken in beslag genomen door het Directoire en aan de maatschappij Coste, Caylus en Gevaudau toegewezen als betaling van voedselleveringen aan het leger door de Fransen naar Maastricht gevoerd

1801
- "Boerentheologie" geschreven door witheer Jacobus Claes, geboren Zepperenaar

1803
- smidszoon Ernest Jammaers wordt door maire George Bartholeyns en adjunct Arnold Simons opgeeist om een koffer te openen met registers, die zich in de kerk bevond

1804
- Renier Prenten pastoor

1807
- Ernest Jammaers start op d’Eygen, ver van d'Oye, een eigen smidse

1810
- overlijden van maire Bartholeyns

1814
- stoker Bellefroid is maire

1817
- aanleg van de Tongersesteenweg

1818
- verkoop van het hoogaltaar aan Engelse kunstopkopers en vervanging door altaar uit Dominikanerklooster van Tongeren

1821
- Gillis Vandersmissen pastoor

1825
- processie op Drievuldigheidszondag als 6de processie toegelaten door Hollandse overheid
- provincie wil Ordingen bij Brustem voegen en Ter Stok aan Zepperen geven, maar niet doorgegaan

1826
- grafsteen van de families Roberti en Coemans

1828
- overlijden van graaf d’Astier, burgemeester. Geschilderd rouwbord in de kerk
- felle aardbeving op 23 februari

1829
- beslissing om een oksaal te bouwen met ondermeer de verkoop van een ijzeren hekken uit de kerk en met een gift van de overleden graaf d'Astier
- bevolkingslijst
- overlijden van Pierre Coemans-Roberti, notaris te Sint-Truiden, geboren in Zepperen
- suikerfabriek de Pitteurs-Hiegaerts en Van den Bossche te Ordingen, werkgelegenheid

1830
- weduwe d’Astier hertrouwt met Felix Loyaerts
- stoker Bellefroid opnieuw burgemeester

1836
- Felix Loyaerts burgemeester

1838
- aanleg van de Hasseltsesteenweg

1840
- Pieter Revis pastoor

1844
- afbakening van de parochiegrenzen met Kortenbos
- aanleg van de Diestersteenweg

1845
- primitief kadaster en buurtwegenatlas opgesteld
- Jan Jozef Knapen pastoor

1846
- eerste bevolkingsregister, eerste landbouwstatistieken

1847
- aanleg van de spoorweg Sint-Truiden-Hasselt via Kortenbos

1848
- stoker Bellefroid opnieuw burgemeester
- Gilis Jammaers eerste schepen, hoefsmid en herbergier

1850
- Angelusklok gegoten door Gaulard van Tongeren
- 1.353 inwoners
- ca. kasseien weg Brustem-Kortenbos

1852
- herstichting van de maatschappij van de edele handboog "De Eendracht"

1853
- eedaflegging door Bellefroid en Simons als officieren Burgerwacht
- legaat van gravendochter Stefanie d'Astier 10.000 frank voor lagere meisjesschool met religieuzen

1854
- Felicia Loyaerts, stiefzus van Stefanie d'Astier, trouwt met
Charles de Pitteurs van Ordingen, die in Zepperen komt wonen

1855
- burgemeester Lambert Vanbilsen, landbouwer van Beurs, neemt ontslag ten voordele van kasteelheer Charles de Pitteurs

1857
- kasseien van d’Oyestraat

1860
- 1.346 inwoners
- Sint-Antoniuskapelletje op d’Eygen na belofte van verloren gelopen boer Vanstraelen

1861
- gieten van de kleine Remaclusklok

1862
- burgemeester Charles de Pitteurs wordt veroordeeld wegens openbare zedenschennis in Brussel
- Frans Coart wordt burgemeester
- gieten van de grote heiligenklok
- restauratiewerken aan de kerk, architect Isidore Gerard

1863
- gemeentelijke commissie tot behoud van het kunstbezit

1865
- planting van een linde tussen de pastorie en het huis Lambert Moermans, ter vervanging van de oude "cradilata" linde

1866
- bouw van een gemeenteschool en -hoofdonderwijzerswoning vlakbij de kerk volgens plan van Henri, zoon van stadsarchitect Eduard Denis van Sint-Truiden

1867
- kasseien van twee kilometers weg Kortenbos-Zepperen
- litanie der Heilige Drie Gezusters mag gedrukt worden

1868
- kasteelheer Charles de Pitteurs laat een ijskelder onder heuvel aanleggen op zijn domein
- oplevering nieuw gemeenteschool

1869
- overlijden van Pieter Mox, gemeensecretaris en ontvanger kerkfabriek-armenbestuur

1870
- 1.427 inwoners
- smid Joannes Jammaers trouwt met Getrudis Saenen
- privatisering van het plein bij De Poel. Bouw van het herenhuis Bellefroid, maar de bijgebouwtjes dateren van 1880

1871
- school voor volwassenen opgericht door gemeente
-
heldendaad : boer Peters redt meisje uit waterput in Beurs

1872
- Frederik Henoumont pastoor
- gemeentreglement verplicht herbergsluiting om 10 uur ’s avonds
- relieken van Genoveva in processie naar de zusterdorpen

1873
- stenen beekgevel van Zepperen Molen door Charles de Pitteurs
- naaischool opgericht door gemeente

1874
- boekje over de bedevaart naar de Drie Gezusters door minderbroeder Lambrechts
- broederschap van de Heilige Familie

1875
- oprichting Bond Heilig Hart Jezus onder pastoor Henoumont

1876
- bakstenen brug over de Melsterbeek voor de weg naar Sint-Truiden met jaarstenen van de burgemeesters Coart en Ulens
- overlijden van oud-Napoleonsoldaat Jean Genné-Pels van de Roosbeek

1878
- overlijden van Pieter Jan Mommen, schepen en stamvader van de familie Mommen

1879
- dichten van twee poelen op het kerkplein en een op d’Oye
- aanleg van de spoorweg Tienen-Tongeren via Ordingen
- schoolstrijd tussen de nieuwe pastoor Derie en het gemeentebestuur. Het komt tot een rechtszaak

1880
- 1.562 inwoners
- fanfare Sint-Christina Brustem met ook leden van Zepperen

1881
- afpaling van een nieuwe stationsstraat, dwars door het veld
- verdere verkaveling van de gemeenteweide Dekken tot akkers

1882
- overlijden van de actieve burgemeester Frans Coart
- meester Louis Simons als hoofdonderwijzer opgevolgd door Frans Creten

1885
- jaartal bij het monogram van kunstschilder Constant Claes op zijn kruiswegstaties
- onopgeloste moord op Mandus Helaers, echtgenoot van Belle Nijs
- overlijden van Marieke Minsen, in huis doodgebliksemd, 19 jaar

1886
- intrede van Maria Jammaers bij de Zusters van Liefde, later in Sint-Truiden

1887
- notitie over
Zepperen uitgegeven door kanunnik Jozef Daris
- Jan Jozef Jammaers veldwachter
- Adolf Nijs gemeenteontvanger

1888
- Louis Minsen burgemeester
- zusters Camille, Isidore en Josephine van Vincentius à Paulo beginnen een bijhuis, 'OLV van Gedurigen Bijstand', op kerkplein

1889
- plaatsing van een grafkelder met platte steen voor de familie Loyaerts-de Pitteurs bij de kerktoren
- zustersschool op het kerkplein
- "Sint-Antonius’ Maatschappij De Standvastige Vrienden d’Eygen"

1890
- 1.580 inwoners
- afbraak van de oude parochieschool op het kerkhof
- overlijden te Brussel van Lambert Bellefroid, dokter en hoge ambtenaar Landbouwministerie, stokerszoon van Zepperen

1891
- blikseminslag en brand van kerktoren
- hoeve Nijs op kerkplein
- herbarium aangelegd door meester Frans Creten

1893
- intrede Julienne Priemen in het klooster te Kolen
- meester Arnold Neven

1894
- herstellingswerken van de torenspits, architect Edmond Serrure
- toneelmaatschappij 'De Vlaamsche Zangers (?)' in Ordingen, met ook Zepperse leden

1895
- Felix de Pitteurs erft de kasteelhoeve met landerijen, zijn broer Oscar het kasteel met de bossen
- Jan Lambert Decauter gemeentesecretaris

1896
- houtkoopman Ernest Jammaers burgemeester

1897
- de gemeenteraad beslist om een nieuw torenuurwerk te plaatsen op proef
- Boerengilde Zepperen
- Felix de Pitteurs laat de huizenreeks bouwen bij Ordingen station

1898
- inspectiebezoek door de Koniklijke Commissie Monumenten in aanwezigheid van Daniëls en Jaminé
- tijdens de herstellingswerken aan het kerkgebouw doen de werklieden in de kruisbeuk hier en daar een laag witsel springen en ze zijn verwonderd enkele beschilderde plaatsen te ontdekken
- jaarsteen in een woning in de Stationsstraat

1899
- schrijnwerker Jos Ulens van Sint-Truiden levert twee piramiden in eiken hout
- dokter Urbain Jammaers wordt geboren als zoon van Felix en Antonie Vrijdaghs

1900
- Felix de Pitteurs laat een stokerij met stoomzagerij bouwen
- beeld van Sint-Jozef voedstervader
- koorgestoelte met wapenschild de Pitteurs (+-)
- aannemers Renoir frères & J. Crèvecoeur van Orp-le-Grand, zullen de restauratiewerken en de nieuwbouw van de sacristie uitvoeren volgens plannen van Dehennin
- artikel Polydore Daniëls over de ontdekte muurschilderingen
- "Maatschappij van Onderlingen Bijstand De Voorzorg"
- 1.458 inwoners
- tekst op kapelletje Hayen-Vanbilsen
- café en winkel koloniale waren Jossens op Dekken

1901
- plots overlijden van oud-burgemeester Louis Minsen
- jaartal 'anno 1901' op kapiteel van de nieuwe neogotische sacristie

1902
- Franse karthuizers kopen het kasteel de Pitteurs
- foto’s op glas door Govaerts (+-)
- glasraam Genoveva door Bardenhewer
- viering halve eeuw schuttersgilde "De Eendracht"

1903
- gemeenteraadsverkiezingen zonder strijd, burgemeester is weer Ernest Jammaers en schepenen Xavier Hayen en Joseph Hechtermans

1904
- herstelling van het orgel en nieuwe neogotische orgelkast
- huis "’t Mesterke" op kerkplein

1905
- betegeling van koorvloer met middeleeuwse motieven geïnspireerd op een in Leuven opgegraven type
- nieuwe steenweg Zepperen-Bautershoven-Cabey-Sint-Truiden
- herbouw van het Sint-Antoniuskapelletje op d’Eygen
- August "va Nijskes" Vanoirbeek gemeenteontvanger

1906
- beeldhouwen van tympaan van de kerkdeur
- de nieuwe stationsstraat recht tussen kerkplein en station Ordingen is eindelijk klaar

1906
- neogotische doopvont en wijwatervat in blauwe steen
- omhakken van de kolossale eik "Koning van Bernissembos" voor de Provinciale Tentoonstelling 1907 in Sint-Truiden

1907
- nieuwe kapelanij op het kerkhof naar ontwerp van Emile De Hennin

1908
- liberale jongerenmaatschappij met Bellefroid, Jammaers en Vanoirbeek
- Fonske Gilissen verdrinkt in een poel bij zijn huis, 3 jaar
- Adolf Bex, 24 jaar, sterft bij werkongeval in Deurne

1909
- voltooiing van de restauratiewerken volgens plan van De Hennin : afbraak van zuiderportaal, heropbouw van luchtbogen, pinakels, neoromaans traptorentje, doopkapel en sacristie
- intrede van Louise Renaerts bij de Dochters van het Kruis te Luik

1910
- Felix de Pitteurs, 52 jaar, trouwt met zijn nichtje Henriëtte de Pitteurs van Ordingen, 18 jaar
- J. Vossen pastoor als opvolger van Derie
- 1.572 inwoners
- jaartekening villa Xavier "Veire" Hayen Dekkenstraat
- rioleringswerken in Sint-Truiden door aannemer Veire Hayen van Zepperen
- dienstmeid Hubertine Vanmechelen, 30 jaar, sterft onder trein bij Honsbergbrug
- Zeppers bos op grens met Ordingen wordt gerooid

1911
- de herstellingswerken aan de kerk zijn beëindigd
- bisschoppelijke oprichtingsbrief van de "Broederschap der H. Genoveva"
- jaartekening van de hoeve Hoebrechts in de Bergstraat
- statuten van de parochiale Boerengilde Zepperen

1912
- aannemer Henri Vandenbosch wordt burgemeester na overlijden van Jammaers
- nieuwe reliekkast Genoveva
- werken aan de pastorij
- de gemeenteweg Zepperen-Ulbeek wordt staatsbaan
- vlag "Boerenbond Zepperen" met Sint-Isidoor
- "Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Christelijke Behulpzaamheid"

1913
- Jozef Schoofs meester
- zoontje, 1,5 jaar, van fietsenmaker Bex in de Stippelstraat verdrinkt in de gracht

1914 : Eerste Wereldoorlog
- bouw van een klasvleugel achter de zustersschool aan het kerkplein
- artikels over de kerk in "De Stem van Haspengouw"
- viering van de overwinning van liberaal parlementslid Peten van Velm
- openbare verkoop van de goederen Bellefroid
- plannen voor een tramlijn Sint-Truiden-Zepperen-Wellen-Tongeren-Eigenbilzen
- inval van de Duitsers en doden van Leibhuzaar Otto Seegers op verkenning door Belgische lansiers
-
gevecht op Terstok tussen Belgische Gidsen en Duitse Leibgrenadiers. Een tiental Gidsen en herbergier Alfons Lassaut gedood
- Laurens America komt om in het ontploffend fort van Loncin

1915 : Eerste Wereldoorlog
- plechtige herbegraving van de op Terstok gesneuvelde Gidsen
- Ernest Leunen sneuvelt in Kaaskerke, Hendrik Schoofs verdrinkt tijdens rustperiode in de zee bij Bray-Dunes
- August Coopmans sterft als krijgsgevangene

1916 : Eerste Wereldoorlog
- soldaat Jean-Baptist Renaerts sterft in Adinkerke
- plaatsing van het torenuurwerk, al gekocht in 1902, maar uitgesteld wegens restauratiewerken
- jaartekening op de hoeve Vanvuchelen aan De Poel
- aanvulling van de poel op de Dries met aarde van het kerkhof

1917 : Eerste Wereldoorlog
- Emiel Vanbergen en Hubert Leemans bezwijken in het veldhospitaal te Hoogstade aan krijgswonden opgelopen in Boezinge en Oudekapelle
- Frans Wanten sterft in het hospitaal te Eu
- onderdak voor vluchtelingen uit de Vlaamse en Noord-Franse frontstreek
- postkantoor Ordingen verhuist naar Zepperen

1918 : Eerste Wereldoorlog
- Jozef Buntinx sterft als krijgsgevangen dwangarbeider in Duitsland
- "Comediekring De Vereenigde Vrienden"
- wapenstilstand

1919
- pastoor Vossen, plots overleden, wordt opgevolgd door Reyners
- openbare verkoop van de goederen Veire Hayen
- Zepperen Molen stopt (+-)

1920
- congregatie meisjes van OLV Onbevlekt Ontvangen
- 1.777 inwoners
- Francois Mommen meester
- prentbriefkaartenreeks van de firma Préaux van Ghlin in opdracht van winkelier Leunen
- geboorte van horlogemaker Eduard Hendrix als lid van tweeling, de 3de (!) tweeling in het gezin van "'t Molderke"

1921
- plaatsing van twee koorglasramen van Godfroid Bary
- aankoop van altaren in witte marmer van de Karthuizers
- toewijding van de hele parochie aan het Heilig Hart
- aankoop kasteel, nog van de Karthuizers, door de Assumptionisten
- oprichting Raiffeisenkas

1922
- Henri Paesmans burgemeester
- Lourdesgrotje in park van Paters
- oprichting "Katholiek Schoolcomiteit van Zepperen vzw." met o.m. pastoor Reyners en zuster-overste Marie Broeckx
- hulpbisschop de Laminne doet Zepperen aan

1923
- herstelling van 16de-eeuwse kazuifels
- Leon Jadoul van Bernissem koopt "Les Begards"

1924
- grote openbare verkoop van de goederen Felix de Pitteurs

1925
- Laurent Schoofs stopt als laatste schaapherder
- jaarschrift op de bijbouw van de winkel Camille "Mil va Veire" Hayen Kasteelstraat
- intrede van Maurice Vanoirbeek bij de Assumptionisten
- "Bond der Talrijke Huisgezinnen", afgevaardigde Eduard Leunen-Hechtermans
- oorlogsveteraan Jef Bonneux gemeentesecretaris

1926
- schenking van nieuw beeld O.L.Vrouw van Lourdes
- nieuwe brandkoffer-tabernakel met 3 sloten in hoogaltaar geplaatst
- afdeling "Belgische Werkliedenpartij", met Domien Knaepen
- vlag "Kristen Syndicaat der Vrije Mijnwerkers" met optocht

1927
- juffrouw Mieke Hechtermans, eerste lekenonderwijzeres in zustersschool

1928
- elektriciteitsnet met twee transformatorcabines in Kogelstraat en op Gippershoven, bedrijf Champagne
- bouw van de feestzaal Coopmans "Mandus Poei" aan de Eynestraat
- artikel van Tongerse volkskundige Jules Frère over "’t Mesterke"
- Louis Pijpops wordt in Nieuwenhoven doodgeschoten door jachtwachter
- voorstel om De Poel aan te vullen wegens gevaar voor verkeer op weg Kortenbos-Brustem
- aankoop oude gemeenteschool door vzw. parochiale werken als kleuterschool zusters

1929
- herinrichting van de Bond van het Heilig Hart, in mei 1930 telde die 144 mannelijke en 125 vrouwelijke leden
- nieuwe gemeenteschool met hoofdonderwijzerswoning-gemeentehuis aan de Eynestraat
- triomfantelijke terugkeer van Veire Hayen uit ballingsschap met optocht
- Eloi Renaerts, uitgeweken naar Sint-Truiden, verkozen als liberaal provincieraadslid
- Firmin Neven meester, zoon van onderwijzer Arnold
- privatisering van het Dries-pleintje

1930
- 1.851 inwoners
- jaartal op het betonblokkenhuisje Dekkenstraat. Rond die tijd zijn er meerdere gebouwd in het dorp
- stichting van de KAJ, Kajotters Zepperen onder kapelaan Lambrechts
- lied "Zepperse Revue" door Vee Creten (+-)
- feest 100 jaar België, de vrijheidsboom wordt geplant door Leopold I-veteraan Pijpops
- eerste plechtige mis van Assumptionist pater Fulgence (Maurice) Vanoirbeek

1931
- jaartal op het schilderij met H. Sacrament door Leegenhoek, kapel Sint-Aloysiusinstituut, nu in de kerksacristie
- Hubert Knapen veldwachter
- intrede van Magdala Stijnen bij de Annuntiaten te Heverlee
- lichte aardbeving 6-7 april

1932
- foto van de "Jonkmansbond" van d’Oye
- BJB of Boerenjeugdbond Zepperen

1933
- liberaal Jef Claes verslaat Paesmans en wordt burgemeester voor twee termijnen
- Jef Knapen verkozen als eerste socialist in de gemeenteraad
- Leegenhoek is aangezocht om de ontdekte retabelluiken te reinigen
- volledig ontbloten van oude muurschilderingen, ontdekt bij de eeuwwisseling
- aanvraag om autobusdienst Wellen-Ulbeek-Zepperen-Sint-Truiden te organiseren door Vissers van Wellen
- overlijden van Gaspard Vanoirbeek, de "professor", op Terstok. Regent Nederlands, leraar in Luik en Vlaamse geus
- Basile Schoenaerts meester

1934
- draineren van het grote Dekkenveld, gemeentebezit
- fietser Jef "'t Molderke" Hendrix overlijdt na aanrijding door Hollanse auto op Hasseltsesteenweg
- Leegenhoek zoon met nog een kunstschilder beginnen aan de volledige restauratie van de muurschilderingen
- bezoek van de Gouverneur, die bewondering heeft voor de afgewerkte delen van de muurschildering
- de firma De Wespelaere brengt het herstelde retabel met het nieuwe altaar per vrachtwagen vanuit Brugge "Het heele - altaar en muurschildering biedt een heerlijk geheel" schrijft de pastoor in zijn kroniek
- inspectiebezoek door de Koninklijke Commissie Monumenten van muurschilderingen en retabel

- Henri America uit de Klein-Dekkenstraat studeert als classicus af in Leuven met grootste onderscheiding

1935
- "Les Begards" in handen van Dossin-Jadoul
- bescherming van de Genovevakerk als monument
- landbouweindwerk door Ernest Bollen
- Eduard Alles volgt Camille Arnauts op als molenaar in de stationsstraat
- heraanleg weg Sint-Truiden-Zepperen door stadsbestuur Sint-Truiden
- huis Willem Vanhacht, kerkplein, uitgebrand
- overlijden van onderwijzer Richard Dupont, 31 jaar

1936
- inhuldiging van de lang verwachte betonbaan Kerkplein-Stokstraat met doorbraak aan de Dikke Linde en dichten van De Poel
- samenscholingsverbod tegen de socialistische optocht als alternatieve inhuldiging en viering 10 jaar partij in het dorp
- straatverlichting langs de nieuwe betonbaan
- heldendaad van secretaris Bonneux en landbouwer Neven die een wild paard uit de inhuldigingsstoet tegenhouden
- plaatsing van de nieuwe neogotische preekstoel volgens plan Peeters Antwerpen en uitgevoerd door De Wespelaere
- ontdekking van de muurschildering Maria en kind achter de oude preekstoel
- grote verbouwingswerken in het Sint-Aloysiusinstituut o.m. een verdieping erbij
- betonnen hekwerk rond de kerkhofpaadjes

1937
- afbraak van het laatste huisje met strodak van "heks Net" in de Plankstraat
- Roger Vandenbosch meester
- overlijden van Felix de Pitteurs-Hiegaerts in Brussel en begrafenis in Zepperen
- Jangske Biets uit "De Steeg" sterft door val van trap

1938
- jaartal op muurschildering met de doop van Christus in de doopkapel door Cornelis Leegenhoek
- overlijden van BJB-ster Josephine Pulinx, 21 jaar
- voetbalclub "Eendracht" met groenwitte kleuren
- muziekautomaat accordeo-boy in café "Oud Brussel" bij Clem Leemans op de hoek van de Roosbeekstraat
- artikel over de eredienst van de "Drie Gezusters" door kanunnik Van de Weerd
- hevige aardbeving 11-12 juni

1939
- inkwartiering van Belgische munitiebevoorradingstroepen PAMI
- betonbaan d’Oyestraat-Kasteelstraat
- nieuwbouw wijkschool van de zusters op Dekken n.o.v. architect J. Van den Berk van Sint-Truiden
- overlijden van mijnwerker Armand Nijs, 16 jaar, verongelukt in het station van Tongeren
- brand in hoeve Vandersmissen, Tereyken

1940 : Tweede Wereldoorlog
- eindwerk over Zepperen door juffrouw Eliane Nobels
- inval van de Duitsers op Pinksterzondag 12 mei
- sneuvelen van Zepperse soldaten : Albert Van Langenove, Robert Knapen, Jozef Engelbosch bij de 18-daagse gevechten
- verdrinken van Emile Renaerts en Antoine Hontiens als krijgsgevangenen bij Willemstad
- 2.075 inwoners
- intrede van Marie-Madeleine Doucet bij de Soeurs de la Charité van Namen

1941 : Tweede Wereldoorlog
- onderdak voor Joodse vluchtelingen
- jaarsteen op een woning in de Eynestraat
- heropbouw van de kapel Witte Lieve Heer langs de Zepperenweg
- eindwerk over Zepperen door meester René Leunen

1942 : Tweede Wereldoorlog
- ontwerp voor een niet uitgevoerde neogotische communiebank met beelden, architect P. Van Mechelen
- toewijding van heel Zepperen aan Onze Lieve Vrouw
- crash van een Duitse Junkers-bommenwerper bij een landingspoging in Brustem. Op de Honsberg blijven de vier bemanningsleden dood
- heropbouw van de beschadigde Genovevakapel in baksteen
- burgemeester Claes wordt ontzet uit ambt wegens woekerhandel met steenkolen en veevoeder

1943 : Tweede Wereldoorlog
- doodschieten per vergissing van de vluchtende Maurice Driesmans door feldgendarm Willy
- doodschieten van Gustaaf Neven te Eghezée langs steenweg in Namen
- jonge Joodse dood gevonden langs spoorlijn naar Tongeren, waarschijnlijk een vluchtsprong uit een deportatietrein
- vlucht van Paul Bonneux naar Engeland, waar hij RAF-piloot wordt
- hoeve Vanbergen op de Dries brandt uit na brandbom uit vliegtuig
- wegname van de kleine klok in het vieringtorentje en de eerste klok in de toren "Sint-Remaclus" door de Duitse bezetter
- overlijden van herbergier Henri Mommen, "De Woe" in de volksmond
- gouden bruiloft van Jef Daniëls en Melia Bex met optocht
- Victorine Maria Knapen-Helaers in de Kleine d'Oyestraat sterft onder een poort bij het binnenrijden van de oogst
- normaalschoolstudente Bertha Ruysen, 18 jaar, verdrinkt in het Albertkanaal te Hasselt

1944 : Tweede Wereldoorlog
- doodschieten van Gust Mommen en Tuur Lambrix van Wellen aan de Dikke Linde door een commando van SS-DeVlag
- dooschieten van Leon Creemers in het Stuikveld
-
crash van een Canadese Halifax-bommenwerper op ’t Valleken, de bemanning kon tijdig springen
- gevluchte Russische krijgsgevangenen duiken onder in het dorp
- bevrijding door de Amerikanen op 8 september
- enkele overvliegende 'brommende" V1-bommen vallen in de Kogelstraat en in de beemden bij de Paters
- Amerikaans kanonniers-bataljon "25th Field Artillery", 9de Leger, ingekwartierd
- nachtelijke overvallen door de "Bende van de Dameskous"

Het monument voor de slachtoffers van WO II aan de Dikke Linde (2002)

1945 : Tweede Wereldoorlog
- Amerikaanse negersoldaten van "3225th Quartermaster Service Company", 9de Leger, met benzinevoorraad ingekwartierd tijdens Ardennenoffensief. Bevelhebber 1ste luitenant Paul Rechnitzer
- Guillaume Quarème en Remi Vanoorbeek komen om in het concentratiekamp Dora bij Buchenwald
- terugkeer Maurice Hontiens en René Benaets uit dwangarbeid in Duitsland, met viering
- Bevrijdingsstoet
- Gaston Vaes, 6 jaar, dood onder auto
- Florent Thijs, 25 jaar, komt om bij een motorongeval op de Nachtegaal
- Louis Spelmans komt om bij de ontploffing van een achtergelaten granaat in Brustem
- wielerkoers Brussel-Zepperen

 

 

 

 

'Tijd bestaat om te voorkomen dat alles tegelijk gebeurt' Albert Einstein

 

Remacluskring Zepperen
versie
zaterdag 12 april 2014


Zepperen
Homeknop