Ledenlijst 1 januari 2018

Leden

Foto 1998

Foto 2004

Foto 2011

* Voorzitter
Prof. em. Dr.
Guy FABRY, Eynestraat 46, 3800 ZEPPEREN, 011-68 45 90, orthopedisch chirurg, emeritus hoogleraar K.U. Leuven, voorzitter Kerkraad Genoveva, guyfabry@telenet.be

* Penningmeester
Guido PULINX, Eynestraat 18, 3800 ZEPPEREN, 011-68 30 53, lic. Germaanse, ere-leraar KCST, guido_pulinx@hotmail.com.

* Secretaris
Willem DRIESEN, Sint-Genovevaplein 19, 3800 ZEPPEREN , 011-67 43 43, lic. kunstgeschiedenis, stadsbibliothecaris Sint-Truiden, secretaris Kerkraad Sint-Genoveva, willem.driesen@telenet.be

* (bestuurs)Leden

Antoine BESSEMANS, Park II, Abdijstraat 58 bus 402, 3800 SINT-TRUIDEN, 011-68 74 73, ere-directiesecretaris technische school en kabinetsmedewerker ministerie van onderwijs, antoine.bessemans@skynet.be

Jozef CELIS
, Kasteelstraat 28, 3800 ZEPPEREN, 011-68 80 15, ere-schoolhoofd Basisschool Sint-Aloysius

Richard KNAPEN
, Roosbeekstraat 134, 3800 ZEPPEREN, 011-67 11 15, ere-onderwijzer Vrije Basisschool KCST Sint-Truiden, voorzitter Schoolbestuur basisschool Sint-Aloysius Zepperen, penningmeester Kerkraad Sint-Genoveva, richard.knapen1@telenet.be

Albert MANET, d'Oyestraat 18, 3800 ZEPPEREN, 011-68 72 89, lic. geschiedenis, ere-leraar Sint-Aloysiusinstituut, albert.manet@telenet.be

* Ere-leden

E.H. André Frissaer, vml. pastoor Genovevaparochie en proost Remacluskring, °1939 en met emeritaat op 01.07.2009. Opvolger van Louis Henckens
E.H. Louis Henckens (+), vml. pastoor Genovevaparochie en proost Remacluskring, Assumptionist, °1928 en overleden 21.12.92
Hugo Nijs (+) , ondervoorzitter, kinesitherapeut, ergotherapeut, °1936 en overleden op 25.01.94
Antoon Vanoirbeek (+), landbouwer, ere-zaakvoerder Boerenbond, °1922 en overleden op 17.11.2000
E.P. Clemens Wintmolders (+), Assumptionist pater Willy, ere-leraar geschiedenis
, °1923 en overleden op 3.4.2004
Alphonse Heeren (+), ere-kantoorhouder Kredietbank, °1929 en overleden op 8.4.2012

Uitstappen met de dames erbij, Ligneuville 1988

Feest 2005

Dialectwerk bij pastoor André in de pastorij (foto Willem 2005)

De laptops deden hun intrede 2013
Previous Home Next
Remacluskring Zepperen
versie dinsdag 02 januari 2018