Muziek op komst........ even geduld................

     

The REMACLUSKRING ZEPPEREN, a society especially interested in local history and folklore,
tries to preserve as many traces as possible from the former life in the village of Zepperen
near the town of Sint-Truiden/Saint-Trond, Flanders, Belgium.


De Remacluskring Zepperen werd gesticht in 1984 door een groep inwoners van Zepperen die begaan zijn met het behoud van de dorpsidentiteit. Via de studie van de plaatselijke geschiedenis en heemkunde willen zij het gemeenschapsleven op een oorspronkelijke manier verdiepen. Zoveel mogelijk sporen van het leven in dit dorp worden vastgelegd voor latere generaties. Als patroon van de Kring fungeert de H. Remaclus, bisschop van Maastricht en abt van Stavelot-Malmedy. Remaclus was een actief prediker in de Ardennnen en ontving te Zepperen omstreeks 655 de jonge edelman Trudo, die hem om raad kwam vragen nopens zijn roeping.

Zepperen is een voormalige zelfstandige gemeente ten oosten van de stad Sint-Truiden in Belgisch-Limburg, Vlaanderen, en maakt sinds 1976 deel uit van de fusiegemeente Sint-Truiden. De nederzetting groeide in de streek Vochtig-Haspengouw bij de Melsterbeek. De eerste vermelding van het dorp, in zijn Latijnse vorm Septimburias of zeven koten, komt voor in een heiligenleven, geschreven op het einde van de 8ste eeuw. Al omstreeks 650 bestond er hier een bedehuis, toegewijd aan de H.Genoveva van Parijs. Tot op het einde van de 18de eeuw was het dorp een eilandje van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel binnen het graafschap Loon. Er rest nog een 12de-15de-eeuwse romaans-gotische kerk met laatgotische muurschilderingen. Zepperen is momenteel een woongebied voor pendelaars, een onderwijscentrum en een fruitteeltdorp.


Publicaties en Zoekertjes
Ledenlijst
Zepperen
Bouwgeschiedenis van de kerk
De Muurschilderingen

Link naar Webwijzer Zepperen

Link naar Erfgoedcel en historische portaalsites

Standaardwerk : J. DARIS, Notice sur Zepperen (1887)

Geschreven over Zepperen : bibliografie

Wie was wie in Zepperen : biografie

Ets Zepperen (1998)

Parochiepriesters in Zepperen

De H. Remaclus

Artikel : J.H.P. ULENS, Notice sur... Zepperen (1863)

Een raadsel uit 1553 : de stenen paal van Zepperen

Mysterie: waar is het in 1817 verkochte altaar ?

Wie schonk het Katharinadrieluik?

Zepperen vanuit de hemel in 2003

Een Luikse broederschap gewijd aan Genoveva

Next

Laatst bijgewerkt op dinsdag 02 januari 2018
Oorspronkelijk websiteontwerp door Karl Fabry
Postcontact : secretariaat Remacluskring
Oude kapelanij, Sint-Genovevaplein 19, B-3800 SINT-TRUIDEN
tel. 011-67 43 43