Onze bandenVLAAMSE IMKERSBOND VAN BRUSSEL EN OMSTREKENOnze banden

 

Als Vlaamse Imkerbond van Brussel en Omstreken, werken wij samen met:

-         De Koninklijke Imkersgilde “Neerbrabant” van Opwijk, www.imkersgildeneerbrabant.be

-         De Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van Grimbergen;

-         De Koninklijke Imkersgilde “Pajottenland” van Ternat, http://www.bloggen.be/imkersgildepajottenland/ en http://imkersgilde-pajottenland.webs.com/

 

Samen met deze drie bonden en dertien andere bonden (vooral in Brabant), vormen wij het “Vlaams-Brabants Verbond van Imkerverenigingen” te Leuven, een v.z.w. die opkomt voor onze gemeenschappelijke belangen. Deze werkt eveneens nauw samen met de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie v.z.w..

 

Op Vlaams niveau, bestaat een overkoepelend orgaan: de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB), http://www.konvib.be/ . Deze is samengesteld uit:

-         De bestuursorganen;

-         De Limburgse Imkersbond (LIB);

-         De Antwerpse Vlaamse Imkersbond (AVIB);

-         Vlaams-Brabants Verbond van Imkerverenigingen (VBVI), waarbij wij (VIBBO) aangesloten zijn;

-         Koninklijk Oost-Vlaamse Imkersvereniging (KOIV);

-         Koninklijke West-Vlaamse Imkersbond (KWVIB).

-          

We mogen eveneens niet vergeten te vermelden dat onze bond ontsproten is uit Vlaamse leden van de “Société Royale Apicole de Bruxelles et Environs” (SRABE), http://www.api-bxl.be/, Vlaamse leden die in 1935 beslisten een eigen bond op te richten.  Voor meer info hierover: ga naar Historiek

 

 

Terug naar startpagina