VLAAMSE IMKERSBOND VAN BRUSSEL EN OMSTREKEN

 


HOE WORD IK LID ?


 

 

 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt (zoals de vorige jaren) 30,00 euro.

 

De sympathisanten betalen 12,50 euro.

 

Voor 30,00 euro bent u lid van onze bond voor dat jaar, bent u ook verzekerd en ontvangt u het Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond en ons "ít Brabants Bieke".

Voor 12,50 euro bent u lid van onze bond en ontvangt u 't Brabants Bieke

 

In beide gevallen kan u deelnemen aan al onze activiteiten.

 

Mogen wij u vragen uw lidgeld te willen betalen door storting op rekening nr.

BE98 0682 0174 7293 van onze bond?

Adres:

Vlaamse Imkersbond voor Brussel en Omstreken

Hof-ten-Berg 7

1640 St-Genesius-Rode

 

Gelieve bij betaling te vermelden:

- uw geboortejaar;

- het aantal bijenvolken.

Dit op aanvraag van de Kon VIB

 

Graag ontvangen wij uw betaling vóór 15 december e.k.

 

Wij danken u vriendelijk voor uw aandacht.

 

 

HET BESTUUR

 

Terug naar startpagina