VLAAMSE IMKERSBOND VAN BRUSSEL EN OMSTREKENVLAAMSE IMKERSBOND VAN BRUSSEL EN OMSTREKEN

HISTORIEK

 

 

 

  Indertijd bestonden er twee Brusselse Imkersverenigingen:

- l'Association Apicole du bois de la Cambre;

- l' Association Apicole de Bruxelles et Environs, gesticht in 1923.

 

Deze laatste bond telde veel Vlaamse leden. Maar zoals dat in die tijd het geval was, ging alles er in het Frans, en heel wat leden ergerden zich daaraan. Tot op zekere dag (Vlaamse bewustwording) een aantal mensen de koppen bij elkaar staken: J. Soetewey, L. De Rudder, Fassotte, Bruyninx ( onze eerste secretaris), E. De Weerdt (weldra ondervoorzitter), I. Vandegaer, Struelens, Strooikens. Het was de Heer J. Soetewey - die voorlopig voorzitter werd - die de Vlaamse Imkersbond van Brussel en Omstreken hielp opstarten in 1935. Vervolgens hadden we als voorzitters:

- G. Fassotte, eerste effectieve voorzitter tot kort na de oorlog;

- Jules Soetewey;

- Eduard De Weert, die het vaandel 30 jaar lang droeg;

- Gilbert van Cappellen, gedurende misschien één jaar;

- Omer Pé;

- Onze huidige voorzitter sinds januari 1997, Jef Croonenberghs

 

Sinds die vele jaren, bestaan er nog steeds vriendschapsbanden met de "Sociéte Royale Apicole de Bruxelles et Environs (SRABE)".

 

De achtereenvolgende vergaderlokalen waren: na de oorlog "In de Lamp", Antwerpse steenweg (ter hoogte van de Laekenstraat). In de loop der zestiger jaren hadden de vergaderingen plaats in " De Egmont", Vanpraetstraat.Vanaf 1975 in het Candelaershuys, en de laatste jaren nogal vaak in het "Wijkhuis Carloo".

 

In al die jaren werden diverse cursussen georganiseerd:

- In 1975 werd een cursus verschaft in een lokaal van het domein van Huizingen, waarna de bond een paar leden rijker werd, o.a. Aloys van den Akker

- Op 7 februari gaf Robert Degreef zaliger de eerste les van een cursus die doorging in het Wijkhuis. Eén der leerlingen is nog steeds lid.

- In 2007 werd een beginnerscursus ingericht, waarvan de plechtige uitreiking aan de geslaagde leerlingen plaatsvond in Gaasbeek in aanwezigheid van 4 burgemeesters. In 2008 werd de vervolgcursus, evenals een beginnerscursus georganiseerd. In 2009 werd eveneens een cursus ingericht zowel voor beginners als voor gevorderden.

- 2009-2010: Vervolmakingscursus

- 2010 -2011: gezamelijke beginnerscursus door de Vlaamse Imkersbond van Brussel en Omstreken en de Koninklijke Imkersgilde van Pajottenland. Deze cursus wordt verdergezet in 2012 onder de vorm van een praktische vervolmakingscursus.

- 2012 - 2013: Cursus voor gevorderden

 

Op initiatief van voorzitter Omer Pé, verscheen op 1 maart 1983 het eerste nummer van "'t Brabants Bieke" . De naam is een idee van Aloys van den Akker. 't Brabants Bieke had er in het jaar 2009 reeds zijn vijentwintigste jaargang op zitten.

 

Leon De Rudder is jaren (1960/70) verantwoordelijk geweest voor een selectiestation voor koninginneteelt. Hij heeft heel wat koninginnen gekweekt voor de imkers van de bond en van andere bonden, dit alles op privé-initiatief.

 

Na de oorlog heeft de bond een paar uitstappen gedaan, o.a. Maredsous (waar een pater-imker bezocht werd) en Herentals.

Eind 1970 werden 2 tradities terug ingevoerd, nl.de jaarlijkse reis en het St-Ambrosiusfeest, dit laatste eerst in de parochiezaal van Vollezele, later in 't Candelaershuys en nog later in een restaurant.

 

Na het ontbinden van de bijenbond in Halle, kwamen er ook een paar leden naar onze bond.

 

1985, Jubileum van het 50-jarig bestaan werd gevierd met speciale Jubileumuitgaven van 't Brabants Bieke, waarin teksten hernomen werden van de maandbladen van 1935. Dat jaar werd de bond vertegenwoordigd door 80 leden, en de vergaderingen werden gemiddeld door een 30-tal leden bijgewoond. Ter dien gelegenheid werd eveneens een imkerskoor opgericht en het imkerslied werd dat jaar geschreven op de tonen van het slavenkoor uit Nabucco van Verdi. Er werden later nog andere teksten gemaakt op melodieën van gekende liederen.

 


 

Huidige bestuursleden

Een tekst uit 1935, gepubliceerd in ’t Brabants Bieke, in 1985, ter gelegenheid van het Gouden Jubileum:

In het Maandblad van mei 1935 lezen we een optimistisch artikeltje over het nog jonge leven van onze Bond.

Vlaamsche Imkersbond van Groot-Brussel en Omstreken.

De koude Aprildagen beproefden ons geduld maar konden onzen iever niet bedwingen. De nieuwe bond bezielde zijn leden met moed en werklust. Daar werd getimmerd en gedacht, plannen gebouwd en proeven voorzien. Morgen breekt de zon en den zomer door het land en staan wij paraat.

Een lid van den bond zegde ons heel gelukkig: “Ik beleef veel meer genot aan mijn bijen, nu ik in voeling ben gekomen met andere Vlaamse Imkers, nu wij samen kunnen spreken, denken en werken aan de bijen. Dat verjongt een bijman en maakt hem enthousiast als een beginneling!” Zoo denken wij allen. En wij zien dan ook uit, met ongeduld, naar de vergaderingen en de volgende theoretische en praktische voordrachten waarmee wij ons eerste seizoen zullen doorzetten. De mooie en degelijke spreekbeurten, ons door de Heeren Vandegaer en Soetewey reeds gegeven, hebben de reeks prachtig ingezet.

Verschillende leden uit den Brusselschen buiten hebben ons al verzocht een voordracht bij hun hal te komen houden. Wij beleven wellicht nog belangrijke en plezierige imkersdagen!

Onze Bond gaat een mooi leven in.

En zo zie je maar hoe het allemaal groeide. Raad eens wie toen al op zijn zolder timmerde aan bijenkasten … Leon De Rudder!

 

ENKELE FOTO'S UIT DE OUDE DOOS :

foto 11foto 33 foto 22

Klik op de foto om te vergroten


Foto 1: Links Suzanne & Leon De Rudder & Cl. Bruyninckx, rechts ?, Ed De Weerdt , F. Swalens

Foto 2: Midden: Leon & Suzanne De Rudder, Struelens, Strooikens, broers Bruyninckx

Foto 3: Links met strohoed: voorzitter J. Soetewey

 

 

 

  BRONNEN

- Suzanne De Rudder

- 't Brabants Bieke

- Interview van Leon De Rudder in 1985 door Jef Croonenberghs

 

 

 

 

 

 

  Terug naar startpagina