Meer inlichtingen het bestuur.

Voorzitter en Secretaris :Johan Hendrickx

Ondervoorzitter en penningmeester : Herman Van Dessel

Leden :

Willy Van Der Elst

Francine Verstrepen

Willy Van Den Broeck