De bouwvallige kapel was te klein geworden
ze werd afgebroken in 1905 en de Paters Jozefieten lieten er een nieuwe ruimere en stijlvolle kapel bouwen, die in 1906
werd ingezegend en op 8 September door Mgr.

Stillemans ingehuldigd in de tegenwoordigheid van 12.000 Bedevaarders.
Pagina 4
Foto 1899
Verzameling Flamant
Pagina 6
K A P E L
Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg.
-------------------------------------

        In de middeleeuwen gebeurde het dikwijls dat godsvruchtige mensen een afgelegen plaats zochten om in de eenzaamheid strenge boetvaardigheid te plegen.

Zo was er op het einde van de 13° eeuw zekere
Tan Tant deken van het lakenambacht te Leuven die op reis naar Brugge door een wreed onweer overvallen werd. Al zijn gezellen werden door de bliksem getroffen hij alleen kon de stad bereiken. Hij had de belofte gedaan zo hij bewaard bleef bij het onweer, zich in de eenzaamheid terug te trekken en een Kluizenaars leven te leiden.

In een akte van 1295 staat de voornoemde
Tan Tant "Cluseneer in der clusse bi de capelle onser Vrouwe" die aan de abdij van
St.
Adriaan te Geraardsbergen een stuk grond aldaar verkocht.
Dit Kapelletje werd reeds toen door vele mensen bezocht en het beeld der Moeder Gods vereerd en menige genezing bekwam hun ver-trouwen.

De godsdienstonlusten der 16° eeuw spaarde deze Kapel maar men kan niet gissen hoe het wonder beeldje verdween; want het beeld dat men er heden vereert dagtekent van de eerste helft der XVII eeuw toen het er geplaatst werd op 17 Mei 1648.

Wanneer
Martinus Lebrun abt van St. Adriaan nog pastoor was te Peruwelz vernam hij van een parochiaan wie hij de HH Sacramenten had toegediend, dat er in de parochie een plaats was waar de Moeder Gods bijzonder vereerd werd. Hij ging de plaats opzoeken en trof op het scheiden der bosschen van Condé en Blaton een oud, vermolmde eik aan die nog slechte een groene tak had. Dit was de gezegende plaats die hij zocht; de nis waar
weleer het beeld had gestaan was nog zichtbaar, doch het beeld stond er niet meer, en evenwel kwamen de mensen van het omlig-gende
O.L.Vrouw aldaar aanroepen. Van de nog groene tak deed hij twee beelden snijden en wijdde ze toe aan Onze Lieve Vrouw
van bijstand. Het ene plaatste hij op de berg van Peruwelz, het andere bracht hij naar Geraardsbergen. De 17 Mei 1648 deed hij
het op de Oudenberg plechtig inhuldigen. Die dag richtte hij een luisterrijke processie in die onder zijn geleide het beeld naar de Oudenberg droeg.  
God zegende de Heilige pogingen van de Abt, de inwoners van Geraardsbergen en omliggende kwamen in hun nood de bijstand van
O.L.Vrouw aldaar afsmeken.
De toeloop groeide immer aan en veel genezingen werden er bekomen.

In 1724 werd de Kapel bouwvallig maar herbouwd door de Abt
Roelants die er ook een broederschap stichtte.

        De Fransche omwentelaars verkochten de abdij en de kapel als nationaal goed. In 1807 word de kapel in eigendom van
Ghislain
van Crombrugge
, die ze aan zijn zoon Kannunik van Crombrugge de stichter de Paters Jozefieten schonk. Deze paters kregen ze
in eigendom in het jaar 1864.
Op 31 Juli 1887 kwam Mgr.
Lambrecht het wonderbeeld in naam van Paus Leo de XIII kronen.
De toeloop tot
Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg is altijd levendig gebleven en men vermeldt dat er soms werklieden zijn die
vooraleer hun dagtaak aan te vatten de berg opklimmen om hun morgengebed bij
Onze Lieve Vrouwke te bidden.
Terug naar de inhoudstafel
Kapel des Sarrasins
Jumet